Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Академічне письмо 5 весняний Робоча програма
2. Вступ до мовознавства та літературознавства 5 осінній
3. Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів 4 весняний Робоча програма
4. Господарське право 5 осінній Робоча програма
5. Ділова українська мова 5 осінній Робоча програма
6. Друга іноземна мова 10 весняний Робоча програма
7. Іноземна мова 5,5 осінній, весняний Робоча програма для сп. 051 Економіка, 076 Підприємництво та торгівля
Робоча програма для сп. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Робоча програма для сп. 073 Менеджмент
Робоча програма для сп. 075 Маркетинг
Робоча програма для сп. 133 Галузеве машинобудування та 142 Енергетичне машинобудування
Робоча програма 181 Харчові технології
8. Іноземна мова 241, 242 5,5,5,5 осінній, весняний <Робоча програма для сп. 241 Готельно-ресторанна справа
Робоча програма для сп. 242 Туризм і рекреації
9. Іноземна мова  292 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5 осінній, весняний Робоча програма
10. Історія англійської мови 3 весняний Робоча програма
11. Історія зарубіжної літератури 5,5 Осінній, весняний
12. Латинська мова 4 осінній Робоча програма
13. Лінгвокраїнознавство та література країн другої іноземної мови 5 весняний Робоча програма
14. Лінгвокраїнознавство та література країн основної іноземної мови 5 осінній Робоча програма
15. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 весняний Робоча програма
16. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 осінній
17. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 весняний Робоча програма
18. Переклад науково-технічної літератури 4 весняний Робоча програма
19. Порівняльна типологія англійської та української мови 6 весняний
20. Практика перекладу з основної іноземної мови 5,4,5 Осінній, весняний
21. Практикум з іноземної мови 9 весняний Робоча програма
22. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови 7, 8, 5, 4, 5, 4, 4, 4 Осінній, весняний Робоча програма
23. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови 7,5,6,5 Осінній, весняний Робоча програма
24. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови та переклад 5,6,5 Осінній, весняний Робоча програма
25. Риторика 5 осінній Робоча програма
26. Соціологія 5 весняний Робоча програма
27. Сучасна українська література 5 весняний Робоча програма
28. Сучасна українська література 5 осінній Робоча програма

Маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Адміністративний менеджмент 5 осінній Робоча програма
2. Етика бізнесу 5 весняний
3. Інноваційний маркетинг 5 осінній Робоча програма
4. Комунікативний менеджмент 5 осінній Робоча програма
5. Маркетингова товарна політика 5 весняний
6. Маркетингове ціноутворення 5 осінній Робоча програма
7. Маркетингові дослідження 5 осінній Робоча програма
8. Поведінка споживачів 5 осінній Робоча програма
9. Самоменеджмент 5 осінній Робоча програма
10. Теорія організацій 5 весняний
11. Управління інноваціями 5 осінній Робоча програма
12. Управління організаційною поведінкою 5 осінній Робоча програма

Фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Банківська система 5 осінній Робоча програма
2. Бухгалтерський облік 5 осінній Робоча програма
3. Вища математика 5 Осінній, весняний Робоча програма
4. Статистика 5 осінній Робоча програма
5. Економіко-математичні методи та моделі 5 весняний Робоча програма
6. Інформатика та інформаційні технології 5 весняний Робоча програма
7. Страхування 5 весняний
8. Фінанси домогосподарств 5 весняний
9. Фінанси, гроші та кредит 5 весняний
10. Фінансовий ринок 5 весняний
11. Фондовий ринок 5 весняний

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

 

Загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Автоматизація виробничих процесів 5 осінній
2. Апарати холодильних установок 5 весняний Робоча програма
3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 весняний Робоча програма
4. Гідравлічні машини 5 осінній Робоча програма
5. Гідрогазодинаміка 5 весняний Робоча програма
6. Деталі машин 5 осінній Робоча програма
7. Експлуатація та обслуговування холодильних машин 5 осінній Робоча програма
8. Електрообладнання енергетичних установок 5 весняний Робоча програма
9. Електротехніка 5 весняний Робоча програма
10. Енергозберігаючі технології 5 осінній Робоча програма
11. Інженерна графіка 5 весняний Робоча програма
12. Механічне обладнання харчових виробництв 5 весняний Робоча програма
13. Нарисна геометрія 5 осінній Робоча програма
14. Опір матеріалів 5 весняний Робоча програма
15. Основи охорони праці та захист навколишнього середовища 5 осінній Робоча програма
16. Основи проєктування холодильних систем 5 осінній Робоча програма
17. Процеси та апарати харчових виробництв 5,5 Осінній, весняний Робоча програма
18. Системи автоматизованого проєктування 5,5 Осінній, весняний Робоча програма
19. Теоретична механіка 5 осінній Робоча програма
20. Теоретичні основи теплотехніки 5 осінній Робоча програма
21. Теоретичні основи холодильної техніки 5 осінній Робоча програма
22. Теплове обладнання харчових виробництв 5 осінній Робоча програма
23. Тепломасообмін 5 осінній Робоча програма
24. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 весняний Робоча програма
25. Технічна термодинаміка 5 осінній Робоча програма
26. Технологічне обладнання харчових виробництв 5,5 Осінній, весняний Робоча програма
27. Технологічні основи машинобудування 5 весняний Робоча програма
28. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 5 весняний Робоча програма
29. Устаткування закладів ресторанного господарства 5 осінній
30. Фізика 5 осінній
31. Холодильне обладнання харчових виробництв 5 весняний
32. Холодильні машини 5,5 Осінній, весняний Робоча програма
33. Холодильні установки 5 весняний Робоча програма

 

Технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Біржова діяльність у торгівлі 5 весняний
2. Е-бізнес 5 весняний
3. Електронні системи  в готельно-ресторанному господарстві 5 осінній
4. Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 5 осінній Робоча програма
5. Мікробіологія і товарознавство 5 весняний Робоча програма
6. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 весняний
7. Організація готельного господарства 5 весняний
8. Організація готельного та ресторанного господарства 5 осінній Робоча програма
9. Організація ресторанного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма для сп. 181 Харчові технології
Робоча програма для сп. 241 Готельно-ресторанна справа
10. Організація торгівлі 5 осінній Робоча програма
11. Підприємництво 5 весняний
12. Проєктування закладів ресторанного господарства з основами СAD 5 Осінній, весняний Робоча програма
13. Ритейл 5 весняний
14. Стандартизація, сертифікація і метрологія 4 осінній Робоча програма
15. Теоретичні основи харчових технологій 5 весняний
16. Технологія продукції ресторанного господарства(для ХТ) 5 Осінній, весняний
17. Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності 5 осінній Робоча програма
18. Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства 5 осінній Робоча програма
19. Фізіологія, гігієна та санітарія 5 весняний Робоча програма
20. Формування бізнес-моделі підприємства 5 весняний
21. Харчова хімія 5 весняний
22. Харчова хімія та біохімія 5 осінній, весняний Робоча програма
23. Харчові технології 5 осінній, весняний Робоча програма
24. Основи кондитерського та пекарського мистецтва 5 осінній Робоча програма
25. Основи кулінарії 5 осінній Робоча програма

 

 

 

 

Економіки та туризму

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Географія туризму 5 осінній Робоча програма
2. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес 5 осінній Робоча програма
3. Європейські цінності та євроінтеграційний процес 5 осінній Робоча програма
4. Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами 5 осінній Робоча програма
5. Інфраструктурний розвиток 5 осінній Робоча програма
6. Історія економіки та економічної думки 5 весняний Робоча програма
7. Кон’юнктурні дослідження та моделювання економічної динаміки 5 весняний Робоча програма
8. Країнознавство 5 весняний
9. Макроекономіка 5 весняний Робоча програма
10. Міжнародна економіка 5 весняний Робоча програма
11. Міжнародний туризм 5 осінній Робоча програма
12. Мікроекономіка 5 осінній Робоча програма
13. Національна економіка та інфраструктурний розвиток 5 осінній Робоча програма
14. Організація екскурсійної  діяльності 5 осінній Робоча програма
15. Основи міжнародних економічних відносин та дипломатії 5 весняний
16. Основи музеєзнавства 5 весняний
17. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 весняний Робоча програма
18. Основи туризму і рекреацій 5 осінній Робоча програма
19. Основи фундаментального аналізу 5 осінній Робоча програма
20. Політична економія 5 осінній Робоча програма
21. Рекреаційні комплекси світу 5 весняний
22. Ринок туристичних послуг 5 осінній Робоча програма
23. Спеціалізований туризм 5 осінній Робоча програма
24. Технічний аналіз 5 осінній Робоча програма
25. Туристичне краєзнавство 5 осінній Робоча програма
26. Управління проєктами 5 весняний Робоча програма
27. Європейська інтеграція: інституціанальні рамки, спільні політики та цивілізаційні імперативи 5 весняний
28. Економічна безпека в умовах європейського інтеграційного процесу 5 весняний
29. Європейські практики сталого розвитку: впровадження досвіду для України 5 весняний

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

 

Кафедра економіки та бізнесу

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі 5 осінній Робоча програма
2. Економічний аналіз 5 весняний
3. Економіка підприємства 5 весняний Робоча програма
4. Історія української державності та культури 5 осінній Робоча програма для іспиту
Робоча програма для заліку
5. Маркетинг 5,5 осінній, весняний Робоча програма
6. Маркетинг послуг 5 осінній Робоча програма
7. Маркетингові комунікації 5 осінній Робоча програма
8. Менеджмент 5,5 осінній, весняний Робоча програма
9. Стратегічне управління 5 осінній Робоча програма
10. Технології ділових комунікацій 5 весняний Робоча програма
11. Технологія продукції ресторанного господарства 5 осінній, весняний Робоча програма
12. Туроперейтинг 5 осінній Робоча програма
13. Цивілізаційні трансформації сучасності 5 осінній Робоча програма