Каталог дисциплін

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

 

Кафедра іноземної філології, українознавства

та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
2. Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації 6 Осінній, весняний Робоча програма
3. Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів 3 Осінній Робоча програма
4. Господарське право 5 Осінній Робоча програма
5. Ділова українська мова 5 Осінній Робоча програма
6. Друга іноземна мова 10 Весняний Робоча програма
7. Іноземна мова:

– 051 «Економіка»

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

– 073 «Менеджмент»

– 075 «Маркетинг»

– 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

– 133«Галузеве машинобудування»

– 142 «Енергетичне машинобудування»

– 181 «Харчові технології»

10 Осінній, весняний Робоча програма 051 «Економіка»

Робоча програма 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Робоча програма 073 «Менеджмент»

Робоча програма 075 «Маркетинг»

Робоча програма 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

Робоча програма 133«Галузеве машинобудування

Робоча програма 142 «Енергетичне машинобудування»

Робоча програма 181 «Харчові технології»

8. Іноземна мова:

– 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа»

10, 10 Осінній, весняний Робоча програма 241 «Готельно-ресторанна справа»
Робоча програма 242 «Туризм»
9. Іноземна мова:

– 292 «Міжнародні економічні відносини»

10,10,9,5 Осінній, весняний Робоча програма
10. Іспанська мова 10 Осінній, весняний Робоча програма
11. Історія англійської мови 4 Весняний Робоча програма
12. Історія зарубіжної літератури 7 Осінній, весняний Робоча програма
13. Концептуальні засади художнього перекладу 5 Весняний Робоча програма
14. Латинська мова 4 Осінній Робоча програма
15. Лінгвокраїнознавство та література країн другої іноземної мови 5 Весняний Робоча програма
16. Лінгвокраїнознавство та література країн основної іноземної мови 5 Осінній Робоча програма
17. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
18. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 Весняний Робоча програма
19. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
20. Переклад ділового мовлення та комерційної документації 5 Весняний Робоча програма
21. Переклад науко-технічної літератури 5 Весняний Робоча програма
22. Порівняльна граматика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
23. Порівняльна лексикологія англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
24. Порівняльна стилістика англійської та української мови 4 Весняний Робоча програма
25. Практика перекладу з основної іноземної мови 14 Осінній, весняний Робоча програма
26. Практика усного перекладу 5 Осінній Робоча програма
27. Практикум з іноземної мови (англійської) 10 Весняний Робоча програма
28. Практичний курс другої іноземної (німецької) мови 8; 8; 5 Осінній, весняний Робоча програма
29. Практичний курс другої іноземної мови та переклад 16 Осінній, весняний Робоча програма
30. Практичний курс основної іноземної (англійської) мови 16; 8; 9;.8 Осінній, весняний Робоча програма
31. Соціологія 5 Весняний Робоча програма
32. Сучасна українська література 5 Осінній Робоча програма
33. Термінологія 5 Весняний Робоча програма
34. Трудове право 5 Весняний Робоча програма
35. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Осінній Робоча програма

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес 5 Осінній Робоча програма
2. Європейські цінності та євроінтеграційний процес 5 Осінній Робоча програма
3. Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами 5 Осінній Робоча програма
4. Інфраструктурний розвиток 5 Осінній Робоча програма
5. Історія економіки та економічної думки 5 Весняний Робоча програма
6. Кон’юнктурні дослідження 5 Весняний Робоча програма
7. Макроекономіка 5 Весняний Робоча програма
8. Міжнародна економіка 5 Весняний Робоча програма
9. Міжнародна інвестиційна діяльність 5 Осінній Робоча програма
10. Міжнародна інтеграція 5 Осінній Робоча програма
11. Міжнародна торгівля 5 Осінній Робоча програма
12. Міжнародні  організації 5 Весняний Робоча програма
13. Міжнародні фінанси 5 Весняний Робоча програма
14. Мікроекономіка 5 Осінній Робоча програма
15. Національна економіка 5 Осінній Робоча програма
16. Основи наукових досліджень та академічне письмо 5 Весняний Робоча програма
17. Основи фундаментального аналізу 5 Осінній Робоча програма
18. Політична економія 5 Осінній Робоча програма
19. Технічний аналіз 5 Осінній Робоча програма

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Аналіз господарської діяльності 5 Весняний Робоча програма
2. Банківська система 5 Осінній Робоча програма
3. Бухгалтерський облік 5 Осінній Робоча програма
4. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 5 Весняний Робоча програма
5. Бюджетна і податкова системи України 5 Весняний Робоча програма
6. Вища математика 5 Осінній, весняний Робоча програма для сп. 133,142
Робоча програма для сп. 051, 071, 072, 073, 075, 076, 133, 142, 181, 241, 292
7. Внутрішній господарський контроль 5 Осінній Робоча програма
8. Економіко-математичні методи та моделі 5 Весняний Робоча програма
9. Звітність підприємства 5 Осінній Робоча програма
10. Інформатика та інформаційні технології 5 Весняний Робоча програма
11. Облік і звітність в оподаткуванні 5 Осінній Робоча програма
12. Облік у банках 5 Осінній Робоча програма
13. Облік у зарубіжних країнах 4 Весняний Робоча програма
14. Статистика 5 Осінній Робоча програма
15. Страхування 5 Весняний Робоча програма
16. Фінанси 5 Осінній Робоча програма
17. Фінанси домогосподарств 5 Весняний Робоча програма
18. Фінанси підприємства 5 Осінній Робоча програма
19. Фінанси, гроші та кредит 5 Весняний Робоча програма
20. Фінансовий ринок 4 Весняний Робоча програма
21. Центральний банк і грошово-кредитна політика 5 Весняний Робоча програма

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Адміністративний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
2. Економічна безпека 5 Осінній Робоча програма
3. Етика бізнесу 5 Весняний Робоча програма
4. Інноваційний маркетинг 5 Осінній Робоча програма
5. Інтернет-маркетинг 5 Весняний Робоча програма
6. Комунікативний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
7. Логістика 5 Осінній Робоча програма
8. Маркетинг соціальних мереж 5 Весняний Робоча програма
9. Маркетинг товарів та послуг 5 Осінній Робоча програма
10. Маркетингова товарна політика 5 Весняний Робоча програма
11. Маркетингове ціноутворення 5 Осінній Робоча програма
12. Маркетингові дослідження 5 Осінній
13. Маркетингові комунікації 5 Осінній Робоча програма
14. Менеджмент підприємства 5 Весняний Робоча програма
15. Мерчендайзинг 5 Осінній Робоча програма
16. Основи маркетингу 5 Весняний Робоча програма
17. Основи менеджменту 5 Осінній Робоча програма
18. Паблік рилейшнз 5 Осінній Робоча програма
19. Поведінка споживачів 5 Осінній Робоча програма
20. Самоменеджмент 5 Осінній Робоча програма
21. Стратегічне управління 5 Осінній Робоча програма
22. Теорія організації 5 Весняний Робоча програма
23. Управління інноваціями 5 Осінній Робоча програма
24. Управління організаційною поведінкою 5 Осінній Робоча програма
25. Управління якістю 5 Весняний Робоча програма
26. Управлінські рішення 5 Осінній Робоча програма

 

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Автоматизація виробничих процесів 5 Осінній Робоча програма
2. Апарати холодильних установок 5 Весняний Робоча програма
3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 Весняний Робоча програма
4. Гідравлічні машини 5 Весняний Робоча програма
5. Гідрогазодинаміка 5 Весняний Робоча програма
6. Деталі машин 5 Осінній Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
7. Експлуатація та обслуговування холодильних машин 5 Осінній Робоча програма
8. Електрообладнання енергетичних установок 5 Весняний Робоча програма
9. Електротехніка 5 Осінній Робоча програма
10. Енергозберігаючі технології 5 Осінній Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
11. Інженерна графіка 5 Весняний Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
12. Менеджмент (охорона праці) Осінній Робоча програма
13. Механічне обладнання харчових виробництв 5 Осінній, весняний Робоча програма
14. Нарисна геометрія 5 Осінній Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
15. Опір матеріалів 5 Весняний Робоча програма
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
16. Основи інформатики та прикладної лінгвістики 4 Весняний Робоча програма
17. Основи кондиціювання повітря 5 Осінній Робоча програма
18. Основи охорони праці та захист навколишнього середовища 5 Весняний Робоча програма для сп. 133 ГМБ
Робоча програма для сп. 142 ЕМБ
19. Основи проектування холодильних систем 5 Осінній Робоча програма
20. Процеси та апарати харчових виробництв 10 Осінній, весняний Робоча програма
21. Системи автоматизованого проектування 10 Весняний, осінній Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
22. Теоретична механіка 5 Осінній Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
23. Теоретичні основи теплотехніки 5 Осінній
24. Теоретичні основи холодильної техніки 5 Осінній Робоча програма
25. Тепломасообмін 5 Осінній Робоча програма
26. Теплотехнічні вимірювання та прилади 5 Весняний Робоча програма
27. Технічна термодинаміка 5 Осінній Робоча програма
28. Технологічне обладнання харчових виробництв 10 Весняний, осінній Робоча програма
29. Технологічні основи машинобудування 5 Осінній Робоча програма
30. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 5 Весняний Робоча програма для сп. 133 ГМБ
Робоча програма для сп. 142 ЕМБ
31. Устаткування закладів ресторанного господарства 4 Осінній Робоча програма
32. Фізика 5 Осінній Робоча програма сп. 133 ГМБ
Робоча програма сп. 142 ЕМБ
33. Холодильні установки 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Географія туризму 5 Осінній Робоча програма
2. Країнознавство 5 Весняний Робоча програма
3. Міжнародний туризм 5 Осінній Робоча програма
4. Організація ділового туризму та виставкової діяльності 5 Осінній Робоча програма
5. Організація туристичних подорожей 4 Весняний Робоча програма
6. Основи музеєзнавства 5 Весняний Робоча програма
7. Основи туризмознавства 5 Осінній Робоча програма
8. Психологія 5 Осінній Робоча програма
9. Рекреаційні комплекси світу 5 Весняний Робоча програма
10. Ринок туристичних послуг 5 Осінній Робоча програма
11. Риторика 5 Осінній Робоча програма
12. Світова індустрія гостинності 5 Осінній Робоча програма
13. Спеціалізований туризм 5 Осінній Робоча програма
14. Туристичне краєзнавство 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Барна справа та організація роботи сомельє 5 Весняний Робоча програма
2. Біржова діяльність 4 Весняний Робоча програма
3. Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня 5 Весняний Робоча програма
4. Готельний сервіс 5 Осінній Робоча програма
5. Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу 4 Весняний Робоча програма
6. Е-бізнес 4 Весняний Робоча програма
7. Електронні системи в готельно-ресторанному господарстві 4 Осінній Робоча програма
8. Електронні послуги в готельно-ресторанному господарстві 5 Весняний
9. Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
10. Кооперація та організація виробництва 5 Осінній Робоча програма
11. Методи контролю в галузі 5 Осінній Робоча програма
12. Мікробіологія і товарознавство 5 Весняний Робоча програма
13. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 5 Весняний Робоча програма
14. Організація готельного господарства 5 Осінній, весняний Робоча програма
15. Організація готельного та ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
16. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
17. Організація ресторанного господарства

– 181 «Харчові технології»

– 241 «Готельно-ресторанна справа»

10 Осінній, весняний Робоча програма сп. 181 Харчові технології

Робоча програма 241 Готельно-ресторанна справа

18. Організація торгівлі 5 Осінній Робоча програма
19. Основи кондитерського та пекарського мистецтва 5 Осінній Робоча програма
20. Основи кулінарії 5 Осінній Робоча програма
21. Підприємництво 5 Весняний Робоча програма
22. Проєктування закладів ресторанного господарства з основами СAD 10 Осінній, весняний Робоча програма
23. Ритейл 5 Весняний Робоча програма
24. Стандартизація, сертифікація і метрологія 5 Осінній Робоча програма
25. Теоретичні основи харчових технологій 5 Весняний Робоча програма
26. Технологія продукції ресторанного господарства 10 Осінній, весняний Робоча програма
28. Управління доходами та фінансова аналітика в гостинності 5 Осінній Робоча програма
29. Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства 5 Осінній Робоча програма
30. Фізіологія, гігієна та санітарія 5 Весняний Робоча програма
31. Формування бізнес-моделі підприємства 5 Весняний Робоча програма
32. Харчова хімія 5 Весняний Робоча програма
33. Харчова хімія та біохімія 10 Осінній, весняний Робоча програма 1 сем.

Робоча програма 2 сем.
34. Харчові технології 10 Осінній, весняний Робоча програма

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

 

Кафедра економіки та бізнесу

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Безпека харчових продуктів та HACCP у галузі 5 Осінній Робоча програма
2. Економіка підприємства 5 Весняний Робоча програма
3. Економічна звітність 5 Осінній Робоча програма
4. Економічний аналіз 5 Весняний Робоча програма
5. Етнічні кухні 5 Осінній Робоча програма
6. Історія української державності та культури 5 Осінній Робоча програма
7. Маркетинг 5 Осінній Робоча програма
8. Менеджмент 5 Осінній Робоча програма
9. Організація ресторанного господарства 10 Весняний, осінній Робоча програма
10. Технології ділових комунікацій 5 Весняний Робоча програма
11. Технологія продукції ресторанного господарства 10 Осінній, весняний Робоча програма
12. Туроперейтинг 5 Осінній Робоча програма
13. Управління персоналом 5 Весняний Робоча програма
14. Цивілізаційні трансформації сучасності 5 Осінній Робоча програма
15. Технологія напоїв 5 Весняний Робоча програма
16. Харчові технології 5 Весняний Робоча програма