Про Університет

Університет сьогодні

ДонНУЕТ – заклад вищої освіти України зі 100-річною історією, який на сьогодні є потужним дослідницьким та просвітницьким центром.

ДонНУЕТ є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів та членом Європейської асоціації університетів.

ДонНУЕТ співпрацює з більш ніж 50 партнерами з Великобританії, Німеччини, Португалії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі та інших країн світу.

ДонНУЕТ є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів.

ДонНУЕТ активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

Менеджмент якості

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності.
Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS). Реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 16.08.2021 до 05.07.2024, дата останьої сертифікації 16.08.2021.

Політика у сфері якості
Модель процесів системи менеджменту якості
Структура процесів системи менеджменту якості

Система управління

Система управління Університетом базується на принципах:

  • автономії (самостійність, незалежність і відповідальність  у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності)
  • самоорганізації та саморегулювання, які є відкритими до критики, служать громадському інтересові,  здійснюються прозоро та публічно
  • академічної свободи, що полягає у розмежуванні прав, повноважень і відповідальності адміністративних та колегіальних органів управління ДонНУЕТ та його структурних підрозділів, поєднанні колегіальних та єдиноначальних засад, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій
  • взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу
  • забезпечення відповідності умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, а також потребам заінтересованих сторін і суспільства

Наші партнери

© Copyright - ДонНУЕТ (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)