Навчання в ДонНУЕТ

Навчальна платформа МУДЛ

В Університеті з метою інформаційної підтримки очного навчання та забезпечення дистанційного навчання застосовується навчальна платформа Moodle, на якій розміщено електронні навчальні курси за всіма дисциплінами, що викладаються в Університеті.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Доступ до навчально-інформаційного порталу Університету – персоніфікований. Логін та пароль доступу можна отримати в дирекціях Навчально-наукових інститутів.
При першому вході до платформи Moodle користувач зобов’язаний змінити первинний пароль на особистий.
При виникненні проблем із входом до платформи Moodle необхідно зі своєї корпоративної пошти надіслати листа із запитом на e-mail: malyniak@donnuet.edu.ua.

Анкетування

Анкетування – ефективний інструмент, що дозволяє оперативно отримувати інформацію для прийняття адміністративних рішень та покращення якості освітньої діяльності.

Організація та проведення анкетування в Університеті здійснюється відповідно до Положення ДонНУЕТ 02.02-13-2020 «Про анкетування стейкґолдерів».

Анкетування – метод опитування, при якому респондент самостійно заповнює форму анкети.

Анкетування здійснюється анонімно на добровільній основі. Персоніфікований доступ до анкет є інструментом аутентифікації і не передбачає зберігання персональних даних респондентів, що унеможливлює визначення особи, яка бере участь в анкетуванні.

Результати анкетування використовуються тільки в узагальненому вигляді.

© Copyright - ДонНУЕТ (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)