Наукова інфраструктура

Наукова інфраструктура Університету охоплює  22 науково-дослідних лабораторії, 5 з яких є міжгалузевими.  Діяльність науково-дослідних лабораторій спрямована на реалізацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; енергетики та енергоефективності.

Основні завдання:

  • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем
  • підвищення якості підготовки фахівців
  • підтримка наукових досліджень молодих вчених і обдарованих студентів
  • надання консультаційної підтримки суб’єктам господарювання та органам влади

Напрями наукової діяльності: 

  • Гуманітарні науки та мистецтво (гуманітарні науки) 
  • Суспільні науки (міжнародні відносини, соціальні та поведінкові науки, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування) 
  • Технічні науки (електрична інженерія, механічна інженерія, виробництво та технології) 
  • Математичні науки та природничі науки (математика та статистика) 

Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідні лабораторії є структурними підрозділами навчально-наукових інститутів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та забезпечують органічне поєднання навчального, методичного та наукового процесу.

Міжгалузева НДЛ “Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації

Міжгалузева НДЛ «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства»

Міжгалузева НДЛ “Формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства

Міжгалузева НДЛ «Особливості управління стратегічними змінами на підприємствах: організаційно-правові аспекти»

Міжгалузева НДЛ «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв»

НДЛ «Сучасні проблеми геоекономіки та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України»

НДЛ «Економіка розвитку»

НДЛ «Управління якістю та безпекою товарів»

НДЛ “Економічний механізм управління підприємством

НДЛ «Формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов»

НДЛ «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності»

НДЛ «Методологія фінансового та управлінського обліку»

НДЛ «Фінансово-аналітичні дослідження в економіці»

НДЛ «Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування»

НДЛ «Сучасні проблеми маркетингу»

НДЛ «Актуальні аспекти менеджменту підприємств»

НДЛ «Інноваційні ресторанні технології та фізико-хімічні дослідження харчових продуктів»

НДЛ «Перспективні конструкційні матеріали та обладнання»

НДЛ «Інформаційно-математичні методи для моделювання економічних і технологічних процесів»

НДЛ «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України»

НДЛ «Інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства»

НДЛ «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства»

Аспірантура

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями :

  • 051 “Економіка”
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Наукові журнали ДонНУЕТ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2021/2022 Н.Р. ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського запрошує взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада 2020 року).

Умови проведення Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра. Конкурсна комісія Вашого закладу вищої освіти обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або освітній процес.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.

Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

Роботи необхідно направити на адресу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до 15 лютого 2021 року включно (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

© Copyright - ДонНУЕТ (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)