Акредитація освітніх програм та спеціальностей

Відомості про самооцінювання ОП “ Стратегічний маркетинг”
Відомості про самооцінювання ОП “ Економіка трансформацій”
Відомості про самооцінювання ОП Місцеві фінанси
Відомості про самооцінювання ОП Підприємництво,торгівля та біржова діяльність
Відомості про самооцінювання ОП Холодильні машини і установки
Відомості про самооцінювання ОП Економіка
Відомості про самооцінювання ОП Обладнання переробних і харчових виробництв
Відомості про самооцінювання ОП Маркетинг
Відомості про самооцінювання ОП Туризм
Відомості про самооцінювання ОП Мова та література (англійська, німецька). Переклад

Відомості про самооцінювання ОП Ресторанні технології

Відомості про самооцінювання ОП Антисипативне управління бізнесом

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Холодильні машини і установки”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Готельно-ресторанна справа”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Фінанси, банківська справа та страхування”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Туризм”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Обладнання переробних і харчових виробництв”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Антикризовий менеджмент організацій”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Організація обліку та оподаткування”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Стратегічний маркетинг”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “Економіка трансформацій”

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “ Стратегічний маркетинг” 

Програма акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи за ОП “ Економіка трансформацій” 

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Місцеві фінанси

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Холодильні машини і установки

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Економіка

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Обладнання переробних і харчових виробництв

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Маркетинг

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Туризм

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Ресторанні технології

Програма акредитаційного онлайн-візиту експертної групи за ОП Антисипативне управління бізнесом

Експернтні висновки щодо проведення акредитаційної експертизи ОПП «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експернтні висновки щодо проведення акредитаційної експертизи ОП «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм» освітнього ступеня «Магістр»

Експертні висновки акредитаційної комісії щодо підготовки фахівців ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Холодильні машини і установки»

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Економіка трансформацій

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Організація обліку та оподаткування

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Стратегічний маркетинг

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Місцеві фінанси

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Обладнання переробних і харчових виробництв

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Економіка

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Маркетинг

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Холодильні машини і установки

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Антикризовий менеджмент організацій

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Мова та література (англійська, німецька). Переклад

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Обладнання переробних і харчових виробництв

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Туризм

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Антисипативне управління бізнесом

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Ресторанні технології

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Туризм (бакалаврський рівень вищої освіти)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Антисипативне управління бізнесом