Рада з якості – постійно діючий колегіальний орган, який здійснює керівництво та координує роботу по формуванню і розвитку системи менеджменту якості (СМЯ) в Університеті відповідно до Положення про Раду з якості Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

Голова Ради з якості – Никифоров Радіон Петрович

litus@donnuet.edu.ua

Склад Ради з якості:

 1. Барабанова Валентина Віталіївна – директор Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму, к.е.н., доцент 
 2. Барченко Ольга Володимирівна –  начальник відділу кадрів 
 3. Брянцова Юлія Анатоліївна –  в.о. головного бухгалтера 
 4. Гугунава Леван Бадрійович – голова студентського самоврядування 
 5. Кожухова Тетяна Валеріївна, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент 
 6. Літус Олена Євгенівна – керівник відділу інноваційних освітніх технологій 
 7. Ляшенко Ольга Сергіївна – керівник навчального відділу 
 8. Нєізвєстна Олена Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент 
 9. Чепурнова Анастасія Вікторівна – секретар Ради з якості, фахівець відділу по роботі зі студентами 
 10. Шерстюкова Карина Юріївна – директор Маріупольського коледжу ДонНУЕТ 
 11. Шишкін Євген Євгенович – директор Краматорського коледжу ДонНУЕТ  

До компетенції Ради з якості належать питання:

організації та координації діяльності Університету щодо формування, розвитку та сертифікації системи менеджменту якості Університету

організації та координації діяльності структурних підрозділів Університету для досягнення цілей і задач у сфері якості

планування та участі в реалізації заходів щодо удосконалення СМЯ ДонНУЕТ, контроль ефективності її функціонування на межах ISO 9001:2015

«Протоколи Ради з якості»