Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII і Положення про Раду молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Трамвайна, 16

Голова Ради молодих вчених – Клєвцов Євгеній Геннадійович

Склад Ради молодих вчених:

 1. Бочарова Юлія Геннадіївна ‒ завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент
 2. Горіна Ганна Олександрівна ‒ завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., доцент
 3. Назаренко Ірина Анатоліївна ‒ доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент
 4. Слободянюк Наталя Олександрівна ‒ д.е.н., професор  кафедри фінансів, обліку та оподаткування
 5. Снігур Катерина Володимирівна – старший викладач кафедри туризму та країнознавства

Рада молодих вчених

 • приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності
 • представляє інтереси студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками
 • сприяє розвитку міжнародного співробітництва
 • взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами
 • виконують інші функції, передбачені Законами України та Положенням про Раду молодих вчених

«Протоколи Ради молодих вчених»