Рада з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 315

Голова Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень – Бочарова Юлія Генадіївна

bocharova@donnuet.edu.ua

Склад Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень:

 1. Горіна Ганна Олександрівна – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор;  

 2. Гугунава Леван Бадрійович – представник студентського самоврядування;

 3. Губанов Антон Віталійович ‒ представник студентського самоврядування;

 4. Барченко Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів;

 5. Пашко Юлія Едуардівна – провідний юрисконсульт. 

До компетенції Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень належать питання:

 • підготовки, забезпечення та контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
 • участі в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
 • вживання заходів до виявлення конфліктів інтересів та сприяння їх усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфліктів інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників Університету, внесення ректору пропозицій щодо усунення таких ризиків
 • у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками Університету, інформує у встановленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції
 • розгляду, в межах своїх повноважень, повідомлень щодо причетності працівників Університету до вчинення корупційних правопорушень

«Протоколи Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень»

Протокол №1 (08.12.2020)

Протокол №1 (23.12.2019)