Кодекс етики та гідності

Кодекс було укладено з урахуванням морально-етичних принципів, як зразків поведінки співробітників Університету та здобувачів вищої освіти, на основі світового досвіду з досягнення балансу взаємовідносин, що сприяють навчанню, засвоєнню знань, запобігають проявам корупції, створюють атмосферу взаємодовіри та партнерства.

Текст Кодексу формувався на основі пропозицій громади Університету, органів студентського самоврядування та первинної профспілкової організації і був ухвалений Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 27 червня 2017 року.

Кодекс етики та гідності встановлює загальні моральні принципи та правила етичної та гідної поведінки осіб, що працюють і навчаються в Університеті, якими вони мають керуватися у своїй діяльності.

Члени університетської громади зобов’язані знати Кодекс етики та гідності Університету.

Прийняття принципів і норм Кодексу етики та гідності Університету засвідчується підписом члена університетської громади. Зараховані на перший курс студенти Університету підписують свою згоду з Кодексом етики та гідності.