Історія Університету

Історія ДонНУЕТ складається з чотирьох головних періодів розвитку:

1920-1934 рр. – Київський:

 • Український кооперативний інститут ім. професора М.І.Туган-Барановського (1920-1921 рр.)
 • факультет Київського інституту народного господарства (1921-1922 рр.)
 • Київський кооперативний технікум (1922-1926 рр.)
 • Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря (1926-1930 рр.)
 • Київський інститут споживчої кооперації (1930-1934 рр.)

1934-1959 рр. – Харківський:

 • Всеукраїнський інститут споживчої кооперації (1934-1936 рр.)
 • Український інститут радянської торгівлі (1936-1940 рр.)
 • Харківський інститут радянської торгівлі (1940-1959 рр.)

1959-2014 рр. – Донецький:

 • Сталінський інститут радянської торгівлі (1959-1961 рр.)
 • Донецький інститут радянської торгівлі (1961- 1992 рр.)
 • Донецький комерційний інститут (1992 –  1997 рр.)
 • Донецький державний комерційний інститут (1997 – 1998 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі (1998 – 2000 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2000 – 2007 рр.)
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (з 2007 р.)

2014 р. – по теперішній час – Криворізький період.

Відлік історії ДонНУЕТу починається 1 січня 1920 року. В цей день за ініціативою Центрального українського кооперативного комітету в місті Києві відкрився Кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського. Учбовий заклад був заснований на кошти кооперативних установ України. В різних документах того часу він згадується як Київський кооперативний інститут імені професора Туган-Барановського, Вищий кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського, Український кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського.

Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919)

М. І. Туган-Барановський – учений-економіст зі світовим ім’ям, педагог, державний і суспільний діяч України й Росії.

Народився 8 (20) січня 1865 року в селі Солоне (Соляниківка) Куп’янського повіту Харківської губернії. Середню освіту здобував у Другій Московській гімназії, продовжив у Першій Київській та завершив у Другій Харківській гімназіях. В 1888 році закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. Майже одночасно з навчанням на фізико-математичному факультеті, екстерном склав іспити на юридичному факультеті. Подальшу освіту продовжив у Петербурзі, а потім в Англії. Сферою своєї діяльності обрав політичну економію. 1890 року виходить перша стаття «Вчення про граничну корисність». У 1894 опублікував роботу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь», за яку у тому ж році був визнаний гідним ступеня магістра Московського університету.

У 1895 році стає приват-доцентом Санкт-Петербурзького університету, його приймають у члени Імператорського Вільного Економічного Товариства. У 1898 році публікує роботу «Русская фабрика в прошлом и настоящем», яку захищає в тому ж році як докторську дисертацію в Московському університеті.

В 1899 році за політичну неблагонадійність був відсторонений від викладання. В 1901-1905 рр. перебував на Полтавщині і брав участь в суспільному житті, зокрема в Полтавському земстві. В 1905 році повернувся до педагогічної діяльності і працював в Санкт-Петербурзькому університеті, Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті, у Народному університеті Шанявського в Москві.

Восени 1917 року М. Туган-Барановський повертається до України. Впродовж 1917-1918 рр.: генеральний секретар (міністр) фінансів у складі Центральної Ради, голова Центрального кооперативного українського комітету та Українського наукового товариства економістів. З осені 1918 року – один з фундаторів Української Академії Наук, засновник та керівник її соціально-економічного відділу: склав соціально-економічну програму її діяльності, уперше в системі академії заснував інститут економічної кон’юнктури, інститут демографії, кафедру економіки України. Ініціював створення кооперативного інституту (на базі Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному українському кооперативному комітеті з осені 1917 року) і розробив його концепцію.

У 1919 році М. Туган-Барановський у складі дипломатичної делегації України (урядової делегації Української Народної Республіки) вирушив до Франції на мирну конференцію. Він помер 21 січня 1919 року у поїзді Київ-Одеса (неподалік Одеси) на шляху до Парижа від серцевого нападу.

Найвідоміші праці: «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» (1903 р.), «Теоретические основы марксизма» (1905 р.), «Основы политической экономии» (1909 р.), «Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов» (1914 р.), «Социальная теория распределения» (1913 р.), «Социальные основы кооперации» (1916 р.), «Бумажные деньги и металл» (1917 р.), «Социализм как положительное учение» (1918 р.).

Основні праці М. Туган-Барановського перекладено на англійську, італійську, німецьку, французьку, японську мови.