Науково-технічна рада є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Університету, який виконує консультативно-дорадчі функції відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.12.2015 р. № 848-VIII і Положення про науково-технічну раду Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Трамвайна, 16

interlink@donnuet.edu.ua

Голова Науково-технічної ради – Кожухова Тетяна Валеріївна, доцент, д.е.н.

Склад Науково-технічної ради:

 1. Бочарова Юлія Геннадіївна – професор кафедри економіки та туризму, д.е.н., професор
 2. Горіна Ганна Олександрівна – завідувач кафедри економіки та туризму, д.е.н., професор
 3. Горяйнова Юлія Артурівна – доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.т.н., доцент
 4. Приймак Наталія Сергіївна – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент
 5. Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних звʼязків та розвитку, д.е.н., професор
 6. Омельченко Олександр Володимирович – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н., доцент
 7. Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, к.т.н., доцент
 8. Нєізвєстна Олена Володимирівна – директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент
 9. Сімакова Ольга Олександрівна ‒ доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.т.н., доцент
 10. Хорольський Валентин Петрович – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор
 11. Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора, д.е.н., професор

До компетенції Науково-технічної ради належать питання щодо:

 • визначення стратегії розвитку Університету та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності
 • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт
 • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок
 • удосконалення та розвитку структури Університету
 • затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів)
 • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників
 • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних
 • затвердження річних звітів про діяльність Університету та фінансових планів Університету
 • погодження переліку професій і посад Університету, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці

«Протоколи Науково-технічної ради»