Антикорупційна програма

Цією Антикорупційною програмою  Університет проголошує, що її працівники, посадові особи, ректор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Університету, включаючи посадових осіб усіх рівнів, ректора, а також для всіх суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів), над якими він здійснює контроль.

Основними антикорупційними стандартами і процедурами Університету є:

 • ознайомлення нових працівників зі змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції
 • антикорупційна перевірка ділових партнерів
 • положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми
 • критерії обрання ділових партнерів Університету
 • обмеження щодо підтримки Університетом політичних партій, здійснення благодійної діяльності
 • механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів
 • здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції
 • процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладання дисциплінарних стягнень
 • норми професійної етики, обов’язки та заборони для працівників
 • механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів
 • обмеження щодо подарунків
 • нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми

Працівникам та ректору Університета забороняється:

 1. використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб
 2. використовувати будь-яке майно Університета чи її кошти в приватних інтересах
 3. вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Університетом
 4. організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Університета, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством