Навчально-методична рада – представницький, постійно діючий дорадчий орган ДонНУЕТ, який забезпечує координацію, контроль та аналіз навчально-методичної і організаційно-методичної діяльності навчально-наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16

emc@donnuet.edu.ua

Голова Навчально-методичної ради – Никифоров Радіон Петрович

Основні завдання і функції Навчально-методичної ради:

  • вироблення стратегічних напрямів розвитку навчально-методичної діяльності Університету та вдосконалення змісту навчання
  • організація проведення експертизи освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів, аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу
  • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчального процесу
  • впровадження освітніх інновацій, системи управління якістю вищої освіти на основі міжнародних стандартів
  • координація освітньої діяльності
  • впровадження іншомовних освітніх програм в навчальний процес
  • впровадження технологій дистанційного навчання

«Протоколи Навчально-методичної ради»