Навчально-методична рада – представницький, постійно діючий дорадчий орган ДонНУЕТ, який забезпечує координацію, контроль та аналіз навчально-методичної і організаційно-методичної діяльності навчально-наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету.

Адреса: вул. Трамвайна, 16

emc@donnuet.edu.ua

Голова Навчально-методичної ради – Никифоров Радіон Петрович

Склад Навчально-методичної ради ДонНУЕТ:

 1. Никифоров Р. П., к.т.н., голова НМР, перший проректор;
 2. Літус О. Є., керівник відділу інноваційних освітніх технологій, секретар НМР; 
 3. Барабанова В.В., к.е.н., доцент, директор ННІРГБТ; 
 4. Бочарова Ю. Г., д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин; 
 5. Горіна Г. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та країнознавства; 
 6. Іванова Н. С., д.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування; 
 7. Кожухова Т. В., д.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку; 
 8. Лохман Н. В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та бізнесу; 
 9. Ляшенко О. С., керівник навчального відділу; 
 10. Нєізвестна О. В., к.е.н., доцент, директор ННІЕУА; 
 11. Ніколайчук О. М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва; 
 12. Омельченко О. В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання; 
 13. Остапенко С. А., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін; 
 14. Приймак Н.С., д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування; 
 15. Сімакова О.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва. 

Основні завдання і функції Навчально-методичної ради:

 • вироблення стратегічних напрямів розвитку навчально-методичної діяльності Університету та вдосконалення змісту навчання
 • організація проведення експертизи освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів, аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу
 • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчального процесу
 • впровадження освітніх інновацій, системи управління якістю вищої освіти на основі міжнародних стандартів
 • координація освітньої діяльності
 • впровадження іншомовних освітніх програм в навчальний процес
 • впровадження технологій дистанційного навчання

«Протоколи Навчально-методичної ради»