Ректорат Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є постійно діючим колегіальним робочим органом, який здійснює керівництво та координацію роботи, яка націлена на вирішення поточних питань діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Ректорат здійснює свою діяльність відповідно до Положення про ректорат.

Адреса: вул. Трамвайна, 16

Голова ректорату ‒ Чернега Оксана Богданівна, проф., д.е.н.

Секретар ректорату – Чепурнова Анастасія Віталіївна

Склад ректорату:

 1. Барабанова Валентина Віталіївна – директор Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму, к.е.н., доцент
 2. Богатирьова Галина Андріївна – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент
 3. Бочарова Юлія Геннадіївна – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент
 4. Горіна Ганна Олександрівна – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор
 5. Іванова Наталя Сергіївна – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент
 6. Гугунава Леван Бадрійович – голова студентського самоврядування
 7. Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних звʼязків та розвитку, д.е.н., доцент
 8. Літус Олена Євгенівна – керівник відділу інноваційних освітніх технологій
 9. Лохман Наталя Володимирівна – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент
 10. Омельченко Олександр Володимирович – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н., доцент
 11. Нєізвєстна Олена Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент
 12. Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, к.т.н., доцент
 13. Ніколайчук Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н, доцент
 14. Остапенко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент
 15. Роминуха Анатолій Миколайович – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст. н., доцент
 16. Арутюнова Тереза Андріївна – головний бухгалтер
 17. Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора, д.е.н., професор
 18. Шевченко Любов Ярославівна – в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування, к.е.н., доцент

Основними завданнями ректорату є :

 • активізація діяльності щодо підвищення якості освітнього та науково-дослідних процесів, об’єднання зусиль для розв’язання поточних завдань  розвитку Університету, реалізації освітніх та наукових проєктів
 • організація та координація діяльності Університету щодо розвитку системи менеджменту якості Університету
 • оперативне керівництво діяльністю Університету, в тому числі організацією навчального, наукового, міжнародного, фінансового, господарського та інших процесів
 • реалізація заходів Університету, які націлено на досягнення основних стратегічних і тактичних цілей розвитку
 • вирішення інших питань, визначених Статутом Університету