Стандарти Університету

Стандарти Університету – це документи 2-го рівня ієрархії в системі менеджменту якості Університету, які регламентують діяльність в межах окремого процесу. Проєкт Положення розробляється керівником процесу, виноситься на обговорення університетської громади, розглядається та затверджується на засіданні Вченої ради Університету, набуває чинності згідно з наказом ректора. Стандарти Університету оформляються на паперовому і електронному носіях, розміщуються на сайті Університету (частково) та в Office 365 (у повному обсязі). Стандарти Університету систематично аналізуються на предмет актуальності.

По кожному процесу:

  • визначено необхідні входи та їх очікувані виходи
  • визначено взаємодію з іншими процесами
  • визначено і застосовуються критерії та методи (включаючи моніторинг, вимірювання та відповідні показники/індикатори діяльності), необхідні для забезпечення результативного функціонування процесів та управління ними
  • визначено ресурси, необхідні для цих процесів, і забезпечено їх наявність
  • враховано ризики і можливості
  • здійснюється оцінка процесу і вносяться будь-які зміни, необхідні для забезпечення того, щоб процес досягав бажаних результатів
  • реалізуються дії щодо покращення процесу і системи менеджменту якості

Управління якістю основні положення та вимоги
STU DonNUET 02.02-01-2023
Управління документацією
STU DonNUET 02.02-02-2020
Управління записами з якості
STU DonNUET 02.02-03-2020
Коригувальні та запобіжні дії
STU DonNUET 02.02-04-2020
Управління невідповідними послугами та продукцією
STU DonNUET 02.02-05-2020
Проведення внутрішніх аудитів
STU DonNUET 02.02-06-2020
Аналіз діяльності Університету
STU DonNUET 02.02-08-2023
Проєктування та розробка освітніх програм
STU DonNUET 02.02-10-2023
Реалізація освітніх програм
STU DonNUET 02.02-13-2022
Навчально-методичне забезпечення
STU DonNUET 02.02-15-2020
Вимоги до оформлення письмових робіт студентів
STU DonNUET 02.02-30-2020