Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

 

Іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Загальне мовознавство 5 осінній Робоча програма
2. Іноземна мова (поглиблений курс) 5 весняний Робоча програма
Робоча програма для сп. 241 Готельно-ресторанна справа
Робоча програма для сп. 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
3. Літературний процес в культурному контексті епохи 5 осінній Робоча програма
4. Методологія наукових досліджень 5 весняний Робоча програма
5. Міжнародне право 5 весняний Робоча програма
6. Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) 5,5 Осінній, весняний Робоча програма
7. Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) 5,5 Осінній, весняний Робоча програма
8. Практикум з галузевого перекладу (англійська мова) 5 осінній Робоча програма
9. Практикум з галузевого перекладу (німецька мова) 5 весняний Робоча програма
10. Психологія особистості та розвиток наукового мовлення 5 осінній Робоча програма
11. Теорія та практика перекладу 5 осінній Робоча програма

 

Маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Бюджетний менеджмент 5 осінній Робоча програма
2. Електронне врядування та електронна  демократія 5 весняний Робоча програма
3. Корпоративне управління 5 весняний Робоча програма
4. Маркетинговий менеджмент 5 весняний Робоча програма
5. Менеджмент організацій 5 весняний Робоча програма
6. Міжнародний маркетинг 5 весняний Робоча програма
7. Муніципальний менеджмент 5 осінній Робоча програма
8. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування 5 весняний
9. Публічна політика та публічне управління 5 осінній Робоча програма
10. Товарна інноваційна політика 5 весняний Робоча програма
11. Управління стратегічними змінами 5 осінній Робоча програма

 

Фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Бюджетна політика на місцевому рівні 5 весняний Робоча програма
2. Місцеві фінанси 5 осінній Робоча програма
3. Облік зовнішньоекономічної діяльності 5 осінній Робоча програма
4. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 5 весняний Робоча програма
5. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 осінній Робоча програма
6. Організація бухгалтерського і управлінського обліків 5 весняний Робоча програма
7. Організація і методологія аудиту та контролю 5 осінній Робоча програма
8. Управління фінансовими системами 5 осінній Робоча програма
9. Управління фінансовими системами 5 весняний Робоча програма

 

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

 

Загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Методика викладання технічних дисциплін 5 осінній Робоча програма
2. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 5 осінній Робоча програма
3. Методологія створення механічного обладнання 5 осінній Робоча програма
4. Методологія створення холодильного обладнання 5 осінній Робоча програма
5. Мехатроніка 5 осінній Робоча програма
6. Розрахунок та конструювання апаратів галузі 5 весняний Робоча програма

 

Технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Інноваційні ресторанні технології 5 осінній Робоча програма
2. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі 5 Осінній, весняний Робоча програма
3. Комп’ютерне  моделювання в галузі 5 осінній Робоча програма
4. Наукові основи конструювання крафтової продукції 5 осінній Робоча програма
5. Управління розвитком закладів індустрії гостинності 5 осінній Робоча програма
6. Управління якістю та методи досліджень в ресторанному господарстві 5 осінній Робоча програма

 

 

 

 

 

Економіки та туризму

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Державне управління туристичною діяльністю 5 осінній Робоча програма
2. Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 5 весняний Робоча програма
3. Діджиталізація  та цифрові трансформації сучасності 5 осінній Робоча програма
4. Інноваційні технології в туризмі 5 весняний Робоча програма
5. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень 5 осінній Робоча програма
6. Методологія наукових досліджень 5 весняний Робоча програма
7. Міжнародні стратегії економічного розвитку 5 осінній Робоча програма
8. Проєктний менеджмент 5 осінній Робоча програма
9. Ризикологія та економіка змін 5 весняний Робоча програма
10. Світова індустрія гостинності 5 весняний Робоча програма
11. Сталий розвиток 5 осінній Робоча програма
12. Туризмологія 5 осінній Робоча програма
13. Управління конкурентноспроможністю 5 осінній Робоча програма
14. Управління якістю в туризмі 5 осінній Робоча програма

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

 

Кафедра економіки та бізнесу

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма навчальної дисципліни
1. Інтелектуальна власність та патентознавство 5 осінній Робоча програма
2. Стратегічний менеджмент 5 осінній Робоча програма
3. Технологічні основи безпеки харчових продуктів 5 весняний Робоча програма