Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

 

Кафедра іноземної філології, українознавства

та соціально-правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Загальне мовознавство 4 Осінній Робоча програма
2. Іноземна мова (поглиблений курс) 5 Весняний Робоча програма
3. Літературний процес в культурному контексті епохи 4 Осінній Робоча програма
4. Методологія лінгвістичних досліджень в цифровому середовищі 4 Осінній Робоча програма
5. Міжнародне право 5 Весняний Робоча програма
6. Наукова українська мова 5 Осінній Робоча програма
7. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування 5 Весняний Робоча програма
8. Педагогіка вищої школи та методика викладання філологічних дисциплін 4 Осінній Робоча програма
9. Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) 7 Осінній, весняний Робоча програма
10. Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) 4 Весняний Робоча програма
11. Практикум з галузевого перекладу 5 Весняний Робоча програма
12. Теорія та практика перекладу 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 5 Весняний Робоча програма
2. Діджиталізація та цифрові трансформації сучасності 5 Осінній Робоча програма
3. Методологія наукових досліджень 5 Весняний Робоча програма
4. Міжнародні стратегії економічного розвитку 5 Осінній Робоча програма
5. Ризикологія та економіка змін 5 Весняний Робоча програма
6. Сталий розвиток 5 Осінній Робоча програма
7. Управління конкурентоспроможністю 5 Осінній Робоча програма

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Бюджетна політика на місцевому рівні 5 Весняний Робоча програма
2. Бюджетний контроль і моніторинг 5 Осінній Робоча програма
3. Бюджетний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
4. Місцеві фінанси 5 Осінній Робоча програма
5. Облік зовнішньоекономічної діяльності 5 Осінній Робоча програма
6. Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 5 Весняний Робоча програма
7. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 Осінній Робоча програма
8. Організація бухгалтерського обліку 5 Весняний Робоча програма
9. Організація і методологія аудиту та контролю 5 Осінній Робоча програма
10. Організація управлінського обліку 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Антикризовий менеджмент 5 Осінній Робоча програма
2. Бренд-менеджмент 5 Осінній Робоча програма
3. Електронне врядування та електрона  демократія 5 Весняний
4. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень 5 Осінній Робоча програма
5. Корпоративне управління 5 Весняний Робоча програма
6. Маркетинговий менеджмент 5 Весняний Робоча програма
7. Менеджмент організацій 5 Весняний Робоча програма
8. Міжнародний маркетинг 5 Весняний Робоча програма
9. Проєктний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
10. Публічна політика та публічне управління 5 Осінній Робоча програма
11. Стратегічний маркетинг 5 Осінній Робоча програма
12. Товарна інноваційна політика 5 Весняний Робоча програма
13. Управління стратегічними змінами 5 Осінній Робоча програма

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

 

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Методика викладання технічних дисциплін 5 Осінній Робоча програма
2. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 5 Осінній Робоча програма
3. Методологія створення механічного обладнання 5 Осінній Робоча програма
4. Методологія створення холодильного обладнання 5 Осінній Робоча програма
5. Мехатроніка 5 Осінній Робоча програма
6. Моделювання геометричних об`єктів 5 Весняний Робоча програма
7. Розрахунок та конструювання апаратів галузі 5 Весняний Робоча програма

 

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Державне управління туристичною діяльністю 5 Осінній Робоча програма
2. Екскурсологія 5 Осінній Робоча програма
3. Інноваційні технології в туризмі 5 Весняний Робоча програма
4. Копірайтинг 5 Весняний Робоча програма
5. Світова індустрія гостинності 5 Весняний Робоча програма
6. Туризмологія 5 Осінній Робоча програма

 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Інноваційні ресторанні технології 5 Осінній Робоча програма
2. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі 7 Осінній, весняний Робоча програма
3. Комп’ютерне  моделювання в галузі 5 Осінній Робоча програма
4. Наукові основи конструювання крафтової продукції 5 Осінній Робоча програма
5. Національні кухні країн світу 5 Осінній Робоча програма
6. Управління розвитком закладів індустрії гостинності 5 Осінній Робоча програма
7. Управління якістю та методи досліджень в ресторанному господарстві 5 Осінній Робоча програма

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

Економіки та бізнесу

Дисципліна Кредити Семестр Робоча програма

навчальної дисципліни

1. Інтелектуальна власність та патентознавство Осінній Робоча програма
2. Система НАССР у готельному та ресторанному господарстві Осінній Робоча програма
3. Стратегічний менеджмент 5 Осінній Робоча програма
4. Технологічні основи безпеки харчових продуктів Весняний Робоча програма