Результати анкетного опитування за формою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Результати анкетного опитування за формою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

У опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації за анкетою форми SQ_9, взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Маркетинг». Анкетування проводилось впродовж навчального року в онлайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

В процесі анкетування були отримані результати:

– із визначенням терміну «академічна доброчесність» знайомі 60%, скоріше знайомі 40% від загальної кількості опитаних; отримані відповіді щодо значення терміну «академічний плагіат» ідентичні результати;

– 100% опитаних знають як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм;

– на питання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» лише 28% опитаних дали відповідь «Так, іноді» та 72% відповіли, що ніколи цього не робили;

– на питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 80% респондентів повідомили що такі випадки ним не відомі та 20% опитаних було важко відповісти на це питання;

Всі учасники анкетного опитування відповіли, що вони особисто ніколи не ставали жертвою плагіату.

– 65% респондентів обрали відповідь «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій», 25% – «Плагіат – це погано, але я не знаю/не вмію правильно, або мені важко так зробити, тому краще запозичити матеріал звідкись» та ще 10% обрали варіант «Плагіат не схвалюється, але яка різниця, якщо це дозволяє зекономити сили та час»;

– більшість здобувачів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт – 60% опитаних, 20% обрали варіант відповіді, що до плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях (брак часу, занадто складні завдання тощо) і ще 20% було важко відповісти на це питання.

Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату знайомі 50% респондентів, 30% – скоріше знайомі та ще 20% завагалися з відповіддю.

Усі 100% учасників даного анкетного опитування, за результатами їх відповідей, вважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності.

За думкою 100% респондентів, зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (60% відповідей) або скоріше посилить (40% відповідей) їх намагання діяти доброчесно.

На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам

стане відомий такий факт?» більшість респондентів (70%) обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 20% відповіли «Скоріше ні» і лише 10% обрали варіант позитивної відповіді «Скоріше так».

За думкою учасників даного забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу суттєво (цей варіант відповіді обрали 70% респондентів) або скоріше (цей варіант відповіді обрали 30% респондентів) вплине на підвищення якості освіти.

За результатом анкетування вирішено: слід продовжувати роз’яснювальну роботу з метою повного виключення проявів академічного плагіату в Університеті, оскільки за результатами анкетування частка респондентів засвідчили, що їм відомі поодинокі випадки проявів академічного плагіату в Університеті, які можуть бути як випадковими, із-за недостатнього розуміння здобувачами сутності поняття «академічної доброчесності», так і навмисними, з інших причин, наприклад, браку часу або складних завдань.

139 разів прочитано