Випускники Університету Туган-Барановського говорять

Освітня програма «Туризм» Університету Туган-Барановського

«Мої студентські роки були фантастичними. Вже з перших тижнів навчання я зрозуміла, що обрала правильний шлях. Під час навчального процесу, в межах вивчення дисциплін, і в якості позааудиорних заходів ми відвідували безліч екскурсій, провідних підприємств туристичної галузі Кривого Рогу та України, спеціалізовані виставки, ярмарки та фестивалі, брали участь у майстер-класах та тренінгах… »

 

Клименко Ганна

Туризм, випуск 2019 р.

Інфраструктура Університету Туган-Барановського: наукові лабораторії

Наукові лабораторії. Наукова інфраструктура Університету охоплює  22 науково-дослідних лабораторії, 5 з яких є міжгалузевими Діяльність лабораторій спрямована на реалізацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Лабораторії ДонНУЕТ оснащені сучасною технікою, де щодня студентська молодь Університету відпрацьовує свої професійні навички під керівництвом досвідчених викладачів.

Університет Туган-Барановського подорожує #тревелблог

Університет Туган-Барановського продовжує свою рубрику про подорожі та пригоди! Літо 2021 відзначилося тим, що світ потроху відкривається після пандемії. А ми відкриваємо світ разом з Університетом Туган-Барановського!

Сьогодні ми у Португалії, місто Сінтра! Фото надано Хавровою Катериною Сергіївною, директоркою Навчально-наукового інституту бізнесу і гостинності Університету Туган-Барановського в місті Маріуполь.

Фото з ваших подорожей надсилайте у дірект Інстаграму Університету Туган-Барановського https://www.instagram.com/donnuet_edu_ua/

Навчальні посібники в бібліотеці Університету Туган-Барановського

Навчальний посібник має практичну спрямованість і націлений на формування вмінь написання ділового листа. Перша частина навчального посібника ознайомить студентів та менеджерів зі структурою ділового листа англійською та німецькою мовою. Наступні частини познайомлять з різними видами ділових листів.

Розроблено для широкого кола осіб, які навчаються або працюють у сфері бізнесу, менеджменту та маркетингу, і може бути рекомендований для використання на 3 – 4 курсах економічних ВНЗ та на професійних курсах з вивчення англійської та німецької мов.

Драб, Н. Л.

Ділове листування=Business Letters : навчальний посібник : Geschaftsbriefe / Н. Л. Драб. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 232 с.

 Освітній Центр «Донбас/Крим-Україна» в Університеті Туган-Барановськог

З 07 червня по 30 вересня 2021 року в Університеті Туган-Барановського працює освітній Центр «Донбас/Крим-Україна».

Основне завдання – це організація прийому до Університету для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є:

 • територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
 • територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення),
 • тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Наголошуємо на тому, що абітурієнти з зазначених територій мають право на прийом до Університету Туган-Барановського для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

Читайте також: Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» починають свою роботу

Для отримання більш детальної інформації, просимо Вас звернутися до Приймальної комісії Університету Туган-Барановського за контактними телефонами:

 • (068) 222 – 60 – 54
 • (099) 001 – 20 – 84
 • (096) 286 – 90 – 30 (наявний Viber, WhatsApp, Телеграм)

Університет Туган-Барановського інформує: оплата за навчання

Оплата за навчання здійснюється в розмірі та в терміни згідно з укладеними договорами.

Оплата за навчання https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22:%228edddfaf-e9a2-4e4b-9cb1-6743ce670cc5%22%7D

Банківські реквізити:

Одержувач – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Розрахунковий рахунок UA438201720313261002201000355

ЄДРПОУ 01566057

Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

У призначенні платежу необхідно зазначити “оплата за навчання”

 • П.І.Б. студента (повністю)
 • Спеціальність
 • Денна/заочна форма навчання
 • Курс, семестр

Студент зобов’язаний зберігати платіжні документи до закінчення навчання.

Університет Туган-Барановського інформує: «Скринька довіри»

Університет Туган-Барановського керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції. Університет вживає всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаними з нею діями (практиками).

У нашій діяльності Університет Туган-Барановського керується своїми внутрішніми положеннями – це Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень, це і Положення про запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів діяльності працівників ДонНУЕТ. Ці документи сформовані безпосередньо на основі чинного законодавства та Конституції України. Також ми регулюємо в своїй діяльності Закон України про запобігання корупції. Ще користуємося рекомендаціями Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про функціонування антикорупційного органу в Університеті розказує Янковський Валерій Андрійович, Голова Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень:

Одним із методів, щодо запобігання або виявлення корупції в закладі, є функціонування «Скриньки довіри», що знаходиться на 1 поверсі нашого Університету. Тут анонімно можна залишити факт, про виявлення корупційних дій чи повідомлення, коли було зафіксовано будь-який прояв корупції».

«Нашою Радою здійснюється моніторинг 2 рази на рік – після кожної сесії. Якщо раптом будуть виявлені факти прояву корупційних правопорушень, наш колегіальний орган діє згідно своїх внутрішніх положень. Тоді, відповідно до чинного законодавства, ми врегульовуємо всі ці питання.

Також, окрім «Скриньки довіри» у нас є інший засіб комунікації – електронна пошта yankovskiy@donnuet.edu.ua. Ви завжди можете звернутися зі своїм листом, у разі виявлення якихось корупційних проявів. Ми завжди реагуємо на всі ці звернення», – додав Валерій Янковський.

Бібліотечний простір Університету Туган-Барановського

Бібліотечний простір. Бібліотека Університету – це не лише сховище для книг. У сучасних реаліях, бібліотека покликана бути різною: з відокремленими зонами для читання, з вільним доступом до мережі Інтернет, з відкритим простором для проведення майстер-класів, відкритих лекцій, творчих зустрічей, виставок та навіть фотосесій!

Бібліотека Університету Туган-Барановського не лише забезпечує максимальний об’єм інформації з вільним і рівним доступом до неї, але й створює комфортне інтелектуальне середовище, здатне залучати і виховувати  нові покоління читачів.

Основні завдання і функції бібліотеки:

 • забезпечення необхідною інформаційною підтримкою процесу навчання
 • сприяння здобуттю професійних світоглядних і громадських якостей
 • створення умов і можливостей для забезпечення наукової та науково-технічної діяльності колективу Університету шляхом надання доступу до потрібних інформаційних ресурсів
 • формування та збереження бібліотечного фонду і забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів
 • створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій
 • трансформація бібліотеки у динамічний сучасний центр з навчання, інформування і дозвілля, в осередок духовності, знань, культури, затишне місце, де кожний знайде потрібний матеріал для здобуття знань
 • розповсюдження знань та інформації
 • координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями; співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств, освітніми добродійними фондами, установами

Університет Туган-Барановського інформує: грант на навчання від iCases.ua

Компанія iCases.ua розпочинає конкурс для українських студентів та студентів України з видачі гранту на навчання в розмірі 10 000 гривень. Наша мета: формування технічної культури серед учнів та студентів України.

Вимоги до работи учасника: Для участі в конкурсі вам потрібно написати аналітичну, яка не була опублікована раньше, статтю на українському або російському мовах, обсяг 2000 – 3000 слів на одну з тем:

 • Якою буде Apple Car 2030?
 • iPhone через 10 років.
 • Які нові гаджети виходять у найближчі 10 років?
 • Яких гаджетів не хватає компанії сьогодні?
 • Чи буде Apple Silicone в iPhone?

Де повинні бути розміщені роботи учасників конкурсу:

Роботи учасників конкурсу можуть бути опубліковані організаторами у файлі Word або Google Docs або можуть бути розміщені на сайті вищого навчального закладу. У той час як вона повинна бути вказана, що вона підготовлена в рамках конкурсу «Отримав грант на начання від компаніх iCases.ua» з активним посиланням на умови проведення конкурсу.

У обговорені терміни учасник присилає лист із статтею на електронний адрес: grant.icases.ua@gmail.com. Тема письма: Грант на навчання, ПІБ. У листі обов’язково вкажіть: тему, ПІБ, вік, навчальний заклад, місто.

За бажанням переможця, ми даємо можливість замість отримання грошей замовити будь-який товар у магазині iCases на цю сумму.

Період проведення конкурсу

Прийом робіт проводиться з 1 липня 2021 року по 1 лютого 2022 року.

Оцінка робіт з 2 лютого по 16 лютого 2022 року.

Нагорождення проводиться 17 лютого 2022 року.

Чекаємо на вас в Університеті Туган-Барановського

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету
Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

Університет Туган-Барановського знаходиться за адресою: вул. Трамвайна, 16 (корпус знаходиться на Трампарку, навпроти їдальні “Депо”, м. Кривий Ріг)

 

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Іноземна мова або Географія (100 балів)