Молодь Університету Туган-Барановського може взяти участь у конкурсі «Бізнес-план 2021»

З 04 жовтня по 01 листопада 2021 року проводиться міський конкурс підприємницької діяльності серед молоді «Бізнес-план 2021».

До участі у конкурсі запрошуються студентська та аспірантська молодь віком від 17 до 35 років.

Заявки та роботи надати до 29 жовтня 2021 року у відділ у справах сім’ї та молоді виконкому Металургійної районної у місті ради (пр. Миру, 42, каб. 40,41).

Положення міського конкурсу підприємницької діяльності серед молоді «Бізнес-план 2021» ПОЛОЖЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАН 2021 (2)

Телефон для довідок: (067)66 46 152 Наталя Василівна.

Монографії та навчальні посібники викладача Університету Туган-Барановського

Хорольський, В. П. Електротехніка : навчальний посібник / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. – 190 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності із програмою дисципліни «Електротехніка». У ньому викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розв’язування типових задач. Наведено питання для самоконтролю, завдання практичного характеру та викладено методичні рекомендації до їх виконання.

Призначено для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Енергетичне машинобудування», а також фахівців галузей механічної та електричної інженерії.

Хорольський, В. П. Автоматизовані системи керування виробництвом смарт – продуктів харчування : монографія / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець, В. М. Серебреников ; За ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2021. – 312 с.

У монографії викладені основні положення автоматизованого керування складними технологічними процесами виробництва смарт – продуктів харчування. Висвітлено основи теорії інтелектуального керування виробничими процесами з робототехнологічними інтенсифікаторами технологічних процесів. Розглянуто методи ідентифікації та адаптивного керування виробництвом хліба й макаронних виробів в умовах невизначеності та нечіткої інформації.

Розроблено інтелектуальні системи керування енергоефективністю виробництва хлібомакаронних виробів в умовах ринку енергоносіїв.

Для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів ЗВО, інженерно – технічним працівникам, що займаються проектуванням систем автоматики та її експлуатації, а також для всіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.

 

Хорольський, В. П. Цифрові системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону : монографія /В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, І. П. Діянов ; За заг. ред. професорів В. П. Хорольського та О. Б. Чернеги. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. – 564 с.

В монографії розглянуто актуальні питання теорії та практики розвитку цифрових систем управління підприємствами промислового комплексу регіону. Базова ідея роботи – розробка цифрових інновацій, які утворюють синергетичний ефект в траєкторії сталого розвитку підприємств промислового комплексу регіону з гірничо – металургійним комплексом. Розглянуто основні концепції цифрового розвитку підприємств до 2030 року, їх взаємодію із зовнішнім середовищем. Обговорено організаційно – правові принципи впровадження розумних інтелектуальних підприємств в умовах інноваційно – інтелектуальної моделі розвитку промислового комплексу регіону, обгрунтовано алгоритми цифрового оптимального управління виробництва продукції та наведено приклади інтелектуальних підприємств з урахуванням світових тенденцій розвитку цифрової економіки, науки, технологій, екології, енергетики, соціуму. В заключних двох розділах монографії наведено методи захисту інформації від кібератак та системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону з врахуванням цифровізації систем керування й збалансованого управління Інтелектуальними підприємствами.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних та технологічних закладів вищої освіти, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також для усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенними забрудненнями.

Хорольський, В. П. Теорія та практика інноваційно – інтелектуального розвитку регіону з техногенними територіями : монографія / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольський, К. Г. Рябикіна ; За заг. ред. професорів В. П. Хорольського та О. Б. Чернеги. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2019. – 484 с.

В монографії розглянуто актуальні питання теорії та практику стійкого розвитку регіона – лідера з техногенними територіями на основі інструментів інноваційно – інтелектуальних стратегій. Базова ідея роботи – визначення інновацій, які утворюють синергетичний ефект в траєкторії сталого розвитку України, регіонів, територій, промислового комплексу з гірничо – металургійним кластером. Приділено увагу основним концепціям інноваційно – інтелектуального розвитку регіону до 2030 року, якості життя населення, яке мешкає на забруднених територіях і межує зі зоною воєнних конфліктів. Обговорено організаційно – правові принципи зниження техногенного ризику в умовах інноваційно – інтелектуальної моделі розвитку регіону, території, Громад. Обгрунтовано методи прогнозування розвитку регіону до 2030 року з урахуванням світових тенденцій розвитку цифрової економіки, науки, технологій, екології, енергетики, соціуму Шостого технологічного укладу. В

заключних розділах монографії наведено методи прогнозування розвитку України та Придніпровського регіону з врахуванням інтелектуалізації систем управління інноваційним розвитком, беручи до уваги синергетичний ефект інновацій Шостого Кондратьєвського циклу.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенними забрудненнями.

Інтегроване інтелектуальне управління виробництвом продукції підприємств гірничо – металургійного комплексу : монографія / В. П. Хорольський, В. Б. Хоцкіна, Д. В. Хорольський, К. Д. Хорольський ; За заг. ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. – 442 с.

У монографії висвітлено основні методи ідентифікації, алгоритми та інструменти інтелектуального управління корпоративним підприємством, його робастного і адаптивного керування траєкторією виробництва продукції в реальному масштабі часу. Докладно розглянуто теоретичні основи переробки нечіткої інформації в процесах керуванням виробництвом, керування технологічними і цифровими системами на базі мереж Петрі, інтелектуальні системи на базі нейронних мереж, практичне використання нейромережевих алгоритмів та нейрокомп’ютерів. Висвітлено основи теорії катастроф та детермінованого хаосу, граничного циклу, квазіперіодичного та хаотичного атракторів. Викладено принципи побудови основних сучасних систем диспетчерського управління дискретними процесами виробництва продукції на підприємствах гірничо – металургійного комплексу. Розглядаються засади проектування інтегрованого інтелектуального управління виробничими системами в умовах впровадження ERP, MES – систем керування.

Для фахівців у галузі цифрового управління складними технологічними процесами та студентів, аспірантів ЗВО України.

Інтелектуальні системи управління виробництвом хлібобулочних виробів : монографія / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець, А. В. Возняк та ін. ; За ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2019. – 204 с.

У колективній монографії обгрунтовані теоретичні дослідження інтелектуальних систем управління виробництвом хлібобулочних виробів для територій з техногенним тиском.

Розроблено математичні моделі процесів підготовки та дозування борошна, приготування опари, тіста, процесів вистоювання та випікання. Наведені локальні адаптивні системи управління цими процесами та спроектовані сучасні системи управління виробництвом продуктів. На основі технологій інтелектуалізації виробничих процесів запропановано концептуальний підхід виконання досліджень щодо розробки проекту «Інтелектуальне підприємство з виробництва хліба». Розроблено інтелектуальні системи управління енергоспоживанням хлібозаводів в періоди обмеження потужності енергосистеми.

Для студентів, аспірантів, викладачів ЗВО, керівників підприємств і державних організацій, а також для всіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.

Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями : монографія / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський та ін. ; За ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2018. – 496 с.

У колективній монографії обгрунтована необхідність та запропановано ряд стратегій інноваційного розвитку підприємств гірничо – металургійного комплексу регіону до 2030 року. Особливістю даного дослідження є те, що вперше використано комплексний підхід, який дозволяє розглядати питання переходу до інноваційної економіки територій з техногенним тиском на основі використання можливостей і методів різних галузей знань – економіки, управління, соціології, інформатики, теорії прийняття рішень та комп’ютерного моделювання.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також для усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.

Парадигми стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу регіону : монографія / В. П. Хорольський, С. О. Жуков, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський ; За ред. професорів В. П. Хорольського, С. О. Жукова. – Кривий Ріг : Мінерал, 2016. – 325 с.

Монографію присвячено стратегії інноваційного розвитку публічних акціонерних товариств гірничо – металургійного комплексу України. Вона включає в себе детальний аналіз наступних питань: дослідження сталого розвитку підприємств, управління розвитком їх інноваційного потенціалу та інноваційно – інвестиційною діяльністю; методичні аспекти стратегічного проектного управління розвитком публічного акціонерного товариства; управління реалізацією стратегії розвитку підприємств з метою підвищення їх

конкурентоспроможності та організацією ресурсозбереження; сучасні інтелектуальні системи управління підприємствами.

Монографія може бути корисною студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам та спеціалістам, які займаються стратегічним управлінням.

Хорольський, В. П. Інтегроване інтелектуальне управління технологічними процесами в економічних системах корпоративних підприємств гірничо – металургійного комплексу : монографія / В. П. Хорольський. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 448 с.

У монографії висвітлено основні методи ідентифікації, алгоритми та інструменти інтелектуального управління корпоративним підприємством, його робастного і адаптивного керування траєкторією бізнес – процесів. Докладно розглянуто теоретичні основи переробки нечіткої інформації в процесах керування виробництвом, керування технологічними і економічними системами на базі мереж Петрі, інтелектуальні системи на базі нейронних мереж, практичне використання нейромережевих алгоритмів та нейрокомп’ютерів. Викладено основні сучасні корпоративні системи диспетчерського управління дискретними процесами виробництва продукції і бізнес –процесами на підприємствах гірничо – металургійного комплексу. Розглядаються засади проектування інтегрованого інтелектуального управління виробничими і економічними системами в умовах впровадження проектів SAP Business Blueprint ERP – 2005, MES – систем управління бізнес – процесами.

Для фахівців у галузі управління складними технологічними і економічними системами та студентів спеціальності «Менеджмент організацій».

Університет Туган-Барановського інформує: конкурс «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології»

Конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології».

Відповідно  до  листа  Сумського   національного   аграрного   університету від 09.09.2021 2531 директорат науки та інновацій Міністерства освіти i науки України інформує про проведения у 2021 році Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології».

Метою конкурсу є популяризація наукових i методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього процесу в українських закладах вищої освіти, відповідають стандартам вищої освіти, сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої освіти та поширенню в академічному середовищі передових практик у навчанні, викладанні та науці.

Організаторами конкурсу виступають Сумський національний аграрний університет, Рада молодих вчених при Міністерстві освіти i науки України, Громадська організація «Інноваційний університет», ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга», ТОВ “Видавничий дім “Гельветика”, ПП “Видавництво “Олді+; Baltija Publishing (м. Рига, Латвія), Adam Marszalek Publishing (м. Торунь, Польща).

Конкурс проводиться у наступних номінаціях:

 • соціо-гуманітарні та економічні науки;
 • інженерно-технологічні науки;
 • агробіологічні науки та ветеринарні науки;
 • електронне видання.

У разі зацікавленості, запрошусмо долучитись до участі у зазначеному заході.

Більше інформації про Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології» міститься за посиланням: https://science.snau.edu.ua/konkurs-naukovix-i-navchalnx- vidan/.

Телефон для довідок: +38(0542)701075.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: технічні науки

Перелік періодичних електронних видань з технічних наук.

Харчова лабораторія Університету Туган-Барановського

До дня працівника харчової промисловості, що святкують 17 жовтня, Університет Туган-Барановського представляє харчову лабораторію.

Міжгалузева науково-дослідна лабораторія «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» створена у 2018 році на базі кафедри технологій ресторанного господарства, готельно-ресторанної справи та підприємництва і кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання.

Метою наукової діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на визначення стратегії інноваційного розвитку технологій готельно-ресторанного бізнесу, його господарства та створення технологічного обладнання для виробництва безпечних продуктів харчування для людей, що мешкають і працюють на територіях з техногенним забрудненням, впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес.\

Лабораторія Університету Туган-Барановського оснащена сучасною технікою, де студентська молодь Університету відпрацьовує свої професійні навички під керівництвом досвідчених викладачів.

В лабораторії проводяться різноманітні майстер-класи, презентації для школярів. До Університету Туган-Барановського також завітали представники Асоціації «UCM-Italy» із серією майстер-класів із приготування різотто, італійської пасти та піци.

До Дня працівника харчової промисловості: торти студентів Університету Туган-Барановського

До Дня працівника харчової промисловості викладачі та студенти кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва провели «Солодкі заняття» студентів спеціальностей «Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа».

Студенти ДонНУЕТ навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму (групи ХТ-19, ХТ-18, ГРС-19) повчали вивчати дисципліну «Основи кондитерського та пекарського мистецтва».

Під керівництвом викладачів кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Сімакової Ольги Олександрівни та Пусікової Олени Анатоліївни здобувачі вищої освіти засвоюють основи кондитерського та пекарського мистецтва.

Кондитерські вироби являють незамінну частину української кухні і мають більше значенні в харчуванні людини. Вироби мають приємний зовнішній вигляд, гарний смак і легко засвоюються організмом.

Кондитер повинен мати правильні смакові відчуття і гарне чуття запаху, вміло поєднувати смаки; підбирати кольори кремів, природних тонів; творчо мислити і постійно працювати над розробкою та впровадженням нових рецептур, напівфабрикатів і готових виробів; вміти самостійно скласти рецептуру і технологічну карту на будь-який кондитерський виріб.

В рамках дисципліни студент повинен знати:

 • основні властивості сировини, що використовується для приготування кондитерських виробів;
 • методи визначення їх якості;
 • асортимент і технологію приготування різноманітних напівфабрикатів: різних видів тіста, начинок, сиропів, кремів, помади, мастики, посипки;
 • технологічний режим приготування кондитерських виробів;
 • порядок експлуатації обладнання.

5 жовтня було проведено лабораторне заняття у студентів груп: ХТ-19, ХТ-18, ГРС-19 з приготування бісквітних кремових кондитерських виробів.

На дегустацію були надані кондитерські вироби:

– торт «M&M’s»  з карамелізованою вишнею у вершковому кремі, вишневим просочуванням та шоколадною глазур’ю ;

– торт «Виноград у снігу» зі сметанним кремом і виноградом під цукровою пудрою;

– торт «OREO» з масляним кремом і шоколадом.

Побажаємо хлопцям та дівчатам успіхів у «солодкій творчості»!

Університет Туган-Барановського інформує: День працівників харчової промисловості

Університет Туган-Барановського інформує: 17 жовтня 2021 – відзначається День працівників харчової промисловості.
Підприємства харчової та переробної промисловості грають велику і провідну роль у питаннях забезпечення населення продовольчими товарами в усьому світі, оскільки турбота про хліб насущний завжди була однією з головних турбот людства.
Працівники харчової промисловості постійно покращують якість своєї продукції, розширюють доступний асортимент продуктів. Звичайно ж, умови розвитку харчової промисловості та економіки в кожній окремій країні різні, мають свою специфіку, однак досягнутий сучасний технологічний рівень виробництва харчової продукції дозволяє зберігати хороший результат навіть в екстримальних умовах.

Університет Туган-Барановського запрошує на вебінар про лідера аналітики – Power BI

19 жовтня 2021 р. о 10.30 відбудеться вебінар від Центру компетенції BI:

1. Що таке Power BI і чому є лідером аналітики

2. Безкоштовний початок

3. Легкий у опануанні і використанні

4. Просто підключається до даних

5. З яких блоків складається Power BI Desktop

6. Зачистка даних

7. Створення зв’язків

8. Створення звіту: прогнози, кластеризація, декомпозиція, Q & A

9. Адміністрування

Спікер заходу: Юлія Бернацька – останні 9 років співвласниця ІТ компанії, Silver Partner Microsoft. Загальний стаж в ІТ більше 25 років. Двічі ставала найкращим партнером Майкрософт Україна, сертифікований фахівець Майкрософт MCP. Тренер Power BI. Читає тренінги для підготовки професійних аналітиків і користувачів Power BI. А так же проводить корпоративні тренінги

Вебінар відбудеться 19 жовтня 2021 р. о 10.30 в MS Teams Знайомство із Microsoft Power BI.

Запрошуються здобувачі вищої освіти Університету Туган-Барановського та всі, хто цікавиться сучасними інструментами аналізу даних

Університет Туган-Барановського онлайн

Друзі!  Університет Туган-Барановського в YouTube! https://www.youtube.com/channel/UCLw1ZXjiPmowocQVk7mAA8A

Дякуємо всім, хто підписався на канал Університету Туган-Барановського, а також підтримав лайком. Не зупиняймось на цьому!

До речі, всі наші відео також є в TikTok

Обирайте зручну для вас платформу.

Не баріться:

Ми в Інстаграмі 

Ми у TikTok 

Ми у Телеграмі

Ми на Фейсбуці 

Студенти Університету Туган-Барановського можуть виграти грант від компанії iCases.ua

Компанія iCases.ua розпочинає конкурс для українських студентів та студентів України з видачі гранту на навчання в розмірі 10 000 гривень. Наша мета: формування технічної культури серед учнів та студентів України.

Вимоги до роботи учасника: Для участі в конкурсі вам потрібно написати аналітичну, яка не була опублікована раньше, статтю на українському або російському мовах, обсяг 2000 – 3000 слів на одну з тем:

 • Якою буде Apple Car 2030?
 • iPhone через 10 років.
 • Які нові гаджети виходять у найближчі 10 років?
 • Яких гаджетів не хватає компанії сьогодні?
 • Чи буде Apple Silicone в iPhone?

Де повинні бути розміщені роботи учасників конкурсу:

Роботи учасників конкурсу можуть бути опубліковані організаторами у файлі Word або Google Docs або можуть бути розміщені на сайті вищого навчального закладу. У той час як вона повинна бути вказана, що вона підготовлена в рамках конкурсу «Отримав грант на начання від компаніх iCases.ua» з активним посиланням на умови проведення конкурсу.

У обговорені терміни учасник присилає лист із статтею на електронний адрес: grant.icases.ua@gmail.com.

Тема письма: Грант на навчання, ПІБ. У листі обов’язково вкажіть: тему, ПІБ, вік, навчальний заклад, місто.

За бажанням переможця, ми даємо можливість замість отримання грошей замовити будь-який товар у магазині iCases на цю сумму.

Період проведення конкурсу

Прийом робіт проводиться з 1 липня 2021 року по 1 лютого 2022 року.

Оцінка робіт з 2 лютого по 16 лютого 2022 року.

Нагорождення проводиться 17 лютого 2022 року.