Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 07.11.2022р. по 11.11.2022р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи із результатів опитування 80% опитаних вважають освітнє середовище в Університеті повністю безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти:

– питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ (5 балів);

– в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки (5 балів);

– інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна (5 балів).

Також, на рівні 4,6 балів здобувачі оцінили:

  • забезпечення на території Університету громадської безпеки і порядку;
  • стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо);
  • систему інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;
  • ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;
  • стан доступності інформаційних ресурсів Університету за освітньою програмою «Місцеві фінанси»;
  • доступність Інтернет-ресурсів Університету для здобувачів вищої освіти;
  • забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, тощо.

Хоча низькі оцінки здобувачів даної освітньої програми за вказаними критеріями носять одиничний характер, тобто проблеми, що їх викликали, не носять системного характеру, однак мета загального удосконалення освітнього середовища і підвищення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти вимагають посиленої уваги до цих критеріїв. Проте, під час опитування пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища Університету від студентів не надійшло.

135 разів прочитано