Записи

«ДонНУЕТ в обличчях»: детокс від соціальних мереж і тренування для боротьби з тривогою

Сьогодні ми говоримо зі студенткою Університету Туган-Барановського, яка вступила у 2021 році на спеціальність «Маркетинг» – Храновська Анастасія Сергіївна.

Read more

Студенти Університету Туган-Барановського на вебінарі «Сучасні методи та інструменти менеджменту якості»

За ініціативи кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського на інформаційній платформі Zoom

25 березня 2023 р. о 10.30 відбувся вебінар на тему «Сучасні методи та інструменти менеджменту якості».

До даного майстер-класу були залучені здобувачі ВО бакалаврського та магістерського рівня спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Фінанси та банківська справа та страхування», «Облік і аудит», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології», «Туризм»,  «Енергетичне машинобудування», «Галузеве машинобудування».

Спікер заходу: Тарас Калита – Член правління Української асоціації досконалості та якості (УАДЯ) https://www.uaq.org.ua/index.php/uk/golovna

Директор ТОВ «КПЯ «Системи» (провідна консалтингова і навчальна організація УАДЯ) Дійсний член Міжнародної гільдії професіоналів якості Сертифікований експерт з досконалості EFQM (Європейського фонду управління якістю)

https://www.uaq.org.ua/docs/CV_Taras_Kalyta_ukr.pdf/

Базова професійна освіта: Київський державний університет, факультет кібернетики (1996 г.)

Ключові області професійних інтересів:

  • процесний підхід і постійне вдосконалення;
  • мотивація і залучення персоналу
  • працездатність систем управління якістю
  • самооцінювання і зовнішнє оцінювання організацій за Моделлю досконалості EFQM
  • якість і досконалість в органах державної влади та місцевого самоврядування

Проходив професійне навчання та стажування в Японії ( курс «Управління виробництвом»), Бельгії, Швеції, Німеччині та інших країнах.

Під час майстер-класу спікер визначив особливості застосування сучасних методів та інструментів менеджменту якості, докладно зупинився на особливостях застосування методу «П’ять чому», побудові «Дерева причин», «Діаграми відношень».

Особливу зацікавленість викликали питання побудови та практичного застосування причинно-наслідкової діаграми Ісікави, інструменту, що дозволяє визначити причини, які зумовили виникнення проблеми та запропонувати напрямки щодо їх усунення.

Формат дискусії дозволив студентам висловлювати свої погляди, задавати питання та отримати вичерпні відповіді.В результаті проведеного майстер-класу студенти поглибили знання, отримали новий досвід щодо практичного застосування сучасних методів та інструментів управління якістю.

 

Щиро дякуємо Тарасу Калиті за подію, сподіваємось на подальшу співпрацю!

Університет Туган-Барановського долучився до вебінару на тему “Інновації у готельних продажах” від Олександра Чорного

16 березня 2023 року здобувачі Університету Туган-Барановського спеціальностей “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Маркетинг”, Менеджмент”, “Харчові технології” бакалаврського та магістерського рівня долучилися до вебінару на тему “Інновації у готельних продажах” від Олександра Чорного, сертифікованого бізнес-тренера, керівника та засновника Smart Education Hotel School.
Майбутні бакалаври та магістри мали можливість засвоїти цікаву і корисну інформацію щодо особливостей комунікацій готелю, сучасних інструментів управління продажами. Особливо цінним є виконання практичних вправ щодо управління продажами готелю.
В рамках Меморандуму про співпрацю до лекції також долучилися викладачі та здобувачі Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету.
Впевнені, що набуті знання сприятимуть підвищенню рівня науково-теоретичної та професійної підготовки наших здобувачів ВО.

Колектив ДонНУЕТ та студентство дякує Олександру Чорному  за бажання ділитися своїм досвідом та з нетерпінням чекає на нові зустрічі!

«ДонНУЕТ в обличчях»: як змінюється життя під час повномасштабного вторгнення

Сьогодні ми говоримо зі студентом Університету Туган-Барановського, який вступив на освітню програму «Маркетинг» у 2021 році – Кінах Богдан Сергійович.

Read more

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: видання з маркетингу

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: електронні видання з маркетингу

Маркетинг

Освітня програма “Маркетинг” очима студентів Університету Туган-Барановського

За допомогою освітньої програми «Маркетинг» ви можете набути професійних знань, умінь та навичок, які дозволять вам бути одним із фахівців, яких гостро потребує ринок праці України.

  • Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту.
  • Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар’єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.
  • Ви будете проходите практику з професійної діяльності на підприємстві.
  • Ви можете розвивати свої професійні та мовні здібності протягом семестру за кордоном в одному з університетів- партнерів Університету Туган-Барановського.

Спеціальність «Маркетинг» допоможе аналізувати та синтезувати, креативити, мати змогу адаптуватися до будь-якої ситуації, оцінити її та висунути власні пропозиції.

Підписуйтесь на YouTube-канал Університету Туган-Барановського – https://www.youtube.com/@user-jt3sz1ty8o

Акредитація освітньої програми «Маркетинг» Університету Туган-Барановського

Акредитація освітньої програми

Відповідно до наказу від 30 січня 2023 року №119-Е) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського з 15.02.2023 р. по 17.02.2023 р. буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» за першим рівнем вищої освіти.

Бажаючих висловити свою думку з приводу зазначеної освітньої програми запрошуємо приєднатися до відкритої зустрічі з експертами в Zoom, що відбудеться 15 лютого 2023 15:50, за посиланням https://us04web.zoom.us/j/73274086559?pwd=sZavKY0XCAGelr2GRMcvLQSvVkbCE3.1

Ідентифікатор конференції: 732 7408 6559

Пароль: 2023

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Результати опитування ЗВО, які навчаються на ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО (SQ_11) проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.  Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.  За результати  опитування здобувачів ВО ОП «Маркетинг» дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним для ЗВО.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5  
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       5 5,0
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       5 5,0
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       5 5,0
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       5 5,0
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       1 4 4,6
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)         5 5,0
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       5 5,0
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       1 4 4,6
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна       5 5,0
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       5 5,0
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       5 5,0
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       1 4 4,6
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       1 4 4,6
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами       5 5,0
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       5 5,0
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       5 5,0

Таким чином отримані  результати опитування  респондентів за SQ11 наступні: 67% здобувачів вищої освіти поставили оцінку  «відмінно», 33% респондентів  оцінили освітнє середовище Університету Туган-Барановського по 6 критеріям за оцінкою «добре»(табл.1).

За результатом анкетування  запропоновано: Інформувати ЗВО із заходами, які здійснюються  адміністрацією Університету щодо реалізації і захисту інтересів здобувачів вищої освіти та викладацького  складу від впливу різних загроз. Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), було ухвалено рішення продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Результати проведеного опитування SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти свідчать про їх високий рівень задоволеності роботою студентського самоврядування.

За результатами опитування 100% респондентів згодні, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, допомагає вирішенню актуальних проблем у житті студентів. Також 100% респондентів впевнені, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування. Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили діяльність органів студентського самоврядування за такими напрямками:

ü інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ;

ü інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів;

ü сприяння підвищенню ефективності навчального процесу;

ü інформованість про заходи, що плануються, організовуються і проводяться студентським самоврядуванням ДонНУЕТ.

72% опитаних здобувачів ВО вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку. Проте, 69% здобувачів ВО не хочуть брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), прийняте рішення про необхідність під час проведення адаптаційного тижня, загальних зборів ЗВО на початку навчального року висвітлювати діяльність студентського самоврядування задля створення передумов залучення здобувачів ОП «Маркетинг» у органи студентського самоврядування.

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Маркетинг» (бакалаврського) рівня вищої освіти проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms взяли участь 100% здобувачів.

На питання, чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду, 40% респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», по 20% обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та «Не потребує», ще 15% відповіли «Потребує кожного семестру».

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 45% респондентів відзначили, що про такі зміни їм відомо та дізналися вони про них з офіційного сайту, а 55% респондентів зазначили, що про такі зміни дізналися самостійно (випадково).

Всі 100% ЗВО визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички й віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 60% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 40% вважають такий рівень впливу задовільним.

Щодо необхідності перегляду ОП 32% опитаних вважають, що зміни в ОП викликані змінами потреб ринку праці, (68%) вважають, що зміни ОП викликані необхідністю постійного вдосконалення ОП.

На питання щодо найбільш гострих питань в контексті перегляду ОП здобувачі ВО вказали на необхідність поглиблення практичної підготовки: 100% вказали необхідність «Збільшення кількості видів та тривалості практичної підготовки»; 68% опитаних вказали на потребу «Поглиблення практичної підготовки».

70% респондентів на питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» дали відповідь «Не потребує», 30% обрали варіант «Потребує». При цьому основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін 100% опитаних анкетування обрали «Необхідність удосконалення ОП».

50% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25% вважають, що ОП відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, а 25% обрали відповідь «Швидше так».

На думку всіх учасників анкетного опитування існуюча форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників.

Графік організації навчального процесу на думку 100% анкетованих повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану; повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

62,5% даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 12,5% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються», інші 25% не змогли взагалі відповісти.

100% респондентів вказали на достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та таких, що відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання.

Розподіл відповідей респондентів на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» був наступний: «Задоволений» – 68% респондентів та «Дуже задоволений» – 32% респондентів.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100% опитаних).

За думкою більшості респондентів, 50%, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП; 25% – за рахунок залучення здобувачів о перегляду ОП; ще 12,5% – за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів.

Щодо задоволеності здобувачів навчанням на даній ОП, то 100% респондентів зазначили, що задоволені навчанням за даною ОП. Ще 100% респондентів відзначили ОП, як сучасну та затребувану.

Отже, група забезпечення вважає, що рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. Проте слід звернути увагу на можливість збільшення в навчальному плані частки практичної підготовки, регулярне співробітництво з роботодавцями з метою покращення ОП, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці.