Допомога в донорській програмі

Шановні студенти,
До нас звернулася Криворізька станція переливання крові за допомогою у дуже важливій справі – донорства для Збройних Сил України (ЗСУ). Ваша допомога може мати вирішальне значення для військових, які захищають нашу країну та борються за мир і безпеку.
В Україні існує постійна потреба у донорах крові та її компонентів для лікування поранених воїнів та інших пацієнтів. Збільшення числа донорів може значно полегшити цю ситуацію та допомогти врятувати життя багатьох людей.
Останнім часом ситуація складається критично, крові дуже не вистачає. Люди гинуть від нестачі крові.
Ми закликаємо вас зареєструватись як донори крові та регулярно віддавати кров на благо ЗСУ. Це не тільки важливий акт гуманності, але й шлях підтримки наших військових, які ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну.
Ваш внесок може бути рішальним у найважчі моменти, коли лікарі зіткнуться з нестачею крові для невідкладних операцій або переливання. Донорство крові – це шлях підтримки українських військових, а також людей, які постраждали внаслідок війни та бойових дій.
Зрозуміло, що кожен має свої власні обставини та можливості, але будь-яка мала допомога може мати велике значення. Ваше участь у програмі донорства може врятувати життя та зробити величезний вплив на здоров’я тих, хто потребує допомоги.
Ми закликаємо вас долучитися до донорства, стати донором та залучити інших студентів до цієї благородної справи. Розповідайте про важливість донорства крові у своєму оточенні та допомагайте поширювати цю інформацію серед своїх друзів та сім’ї.
Дякуємо вам за увагу та розуміння, а також за вашу готовність допомогти. Разом ми можемо підтримати наших військових, які віддають найкращі роки свого життя заради нашої безпеки та миру.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПЕРЕД ЗДАЧЕЮ КРОВІ ТА ПІСЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геолокація

Вебінар на тему «Світовий досвід розвитку смарт міст: практичні аспекти»

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин запрошує 19.04.2023 р. о 12:30-13:30 всіх, хто цікавиться питаннями розвитку смарт міст, відвідати вебінар на тему «Світовий досвід розвитку смарт міст: практичні аспекти».

Спікер – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Пушкар Тетяна Андріївна.

Лекція відбудеться у режимі онлайн на платформі Microsoft Teams Посилання на вебінар

Результати опитування здобувачів вищої освіти рівня магістр ОП «Антисипативне управління бізнесом» щодо розвитку студентського самоврядування

Результати опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за анкетою SQ_18 Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування, відбувалися з 24.02.2023 р. по 28.12.2023 р.
Результати опрацювання наданих відповідей за анкетою дозволяють дійти висновків:
– 100% респондентів зазначили, що їм відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ;
-40% респондентів зазначили, що вони беруть участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ, а 60% зазначили, що не беруть участі;
– 80% респондентів зазначили, що вони вважають, що їм достатньо інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ, 20% зазначили, що скоріше достатньо;
– 100% здобувачів згодні (повністю згодні, чи скоріше згодні), що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, сприяє участі студентів у житті Університету, сприяє вирішенню актуальних проблем Університету;
– оцінюючи за 5-ти бальною шкалою відповіді на наступні питання, здобувачі надали найвищу оцінку аспектам: «інформованість про діяльність студентського самоврядування ДонНУЕТ в цілому», «інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ», «інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ»;
– 80% респондентів підтвердили, що Усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування, а 20% зазначили, що їм важко відповісти на дане питання;
– 100% здобувачів повністю згодні із тим, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом;
– 20% здобувачів визначили, що їм важко відповісти, чи Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, а 20% скоріше згодні із даним твердженням; а 60% повністю згодні із даним твердженням;
– 100% респондентів повністю згодні із тим, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування;
– 100% респондентів підтвердили, що У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо), а Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів.
Вцілому за результатами анкетування встановлено, що здобувачі ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти є повністю проінформованими про діяльність студентського самоврядування та його можливості як незалежного органу управління в Університеті, який має автономність своїх дій від адміністрації та лобіює інтереси студентської спільноти.

Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_13 проходило із використанням сервісу Microsoft Forms.
Результати опитування демонструють наступне:
– 80% респондентів вважають, що ОП за якою вони навчаються не потребує перегляду, а 20% вважають, що вона потребує перегляду в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців;
– 100% респондентів зазначили, що ОП на якій вони навчаються відмінно формує академічні знання та навички, сприяє їх особистісному розвитку та кар’єрному зростанню;
– при відповіді на питання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства» позитивну відповідь надали 80% респондентів, а 20% не змогли визначитися із відповіддю;
– при відповіді на питання «Необхідність перегляду ОП, на Вашу думку, перш за все викликана…», 60% респондентів надали відповідь «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень», а 40% зазначили «Зміною потреб ринку праці та суспільства»;
– 80% респондентів вважає, що ОП на якій вони навчаються відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, а 20% відзначили, що швидше відповідає;
– при відповіді на питання «Які питання є найбільш гострими для Вас в контексті перегляду ОП, за якою ви навчаєтесь», у 80% випадків, отримано відповіді «Поглиблення практичної підготовки»;
– про доцільність перегляду обов’язкових дисциплін зазначили 20% респондентів, тоді як 80% респондентів не підтримали такої доцільності. Основна причина перегляду основних дисциплін здобувачами визначена як «Мої особисті уподобання»;
– про доцільність перегляду вибіркових дисциплін жоден респондент не зазначив;
– 100% респондентів зазначили, що «Наявні в ОП форми атестації достатні для визначення моєї кваліфікації» («Ні, не потребують перегляду») та «Графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану», «Форми викладання за ОП не потребують перегляду»;
– при відповіді на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» – 80% респондентів зазначили, що дуже задоволені, а 20% зазначили, що задоволені;
– при відповіді на питання «Що, на Вашу думку, потрібно поліпшити в ОП», респонденти зазначили «Рівень залучення здобувачів до перегляду ОП»;
– при відповіді на запитання «Наскільки в цілому Ви задоволені навчанням за даною ОП» – 80% респондентів надали відповідь «дуже задоволений», а 20% – «швидше задоволений»;
– 20% респондентів визнали, що ОП на якій вони навчаються є достатньою для працевлаштування, а 80% зазначили, що вона є сучасною та затребуваною.
У відкритому питанні «Ваші пропозиції щодо удосконалення освітньої програми» здобувачі не надали рекомендацій.
За результатами розгляду анкети SQ_13 на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 ід 02.03.2023 р.) ухвалено рішення:
1) здійснити моніторинг змісту ОП відповідно до найновіших досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та зміни потреб ринку праці та суспільства;
2) забезпечити постійне інформування здобувачів Во щодо змін у ОП.

Результати опитування здобувачів вищої освіти рівня магістр ОП «Антисипативне управління бізнесом» щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр денної та заочної форми навчання за анкетою SQ_12 Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій є наступними:
– 67% здобувачів ВО надали відповідь, що вони добре знайомі із процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ, 33% здобувачів вважають, що скоріше знайомі із даною процедурою. Всі респонденти серед офіційних документів, у яких міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ зазначили Положення ДонНУЕТ та Кодекс етики та гідності;
– серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, здобувачів Во назвали ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів та опитування;
– 17% здобувачів Во зазначили, що вони стикалися із конфліктами «студент-студент», інші 17% зазначили, що майже не стикалися із конфліком «студент-викладч», про конфлікт «батьки-адмінстрація» жодних відповідей не надходило;
– 100% респондентів зазначили, що під час навчання у ДонНУЕТ вони не були стороною корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації;
– 83% респондентів зазначили, що вони жодного разу не стикалися із конфліктними ситуаціями при навчанні в Університеті (студент-викладач, батьки-адміністрація). 17% опитаних, які стикалися із конфліктними ситуаціями, обізнані з процедурами вирішення конфліктних ситуацій, законодавчими та нормативними документами Університету, які регулюють дані процедури. основний тип конфліктних ситуацій, який виникав – нетолерантне спілкування між студентами;
За результатами обговорення анкетування на кафедрі технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено наступні рішення:
1. Забезпечити завідувачу кафедри (гаранту ОП) постійне інформування здобувачів щодо змісту Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ;
2. Реалізувати і надалі політику нульової толерантності до проявів корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації, повідомляти про їх виникнення;
3. Дотримуватися превентивної тактики врегулювання конфліктних ситуацій.

Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр за анкетою SQ_11 Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. Анкетування проходило у терміни 24.03.2023 – 28.03.2023 р. року із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище ДонНУЕТ за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.
Спираючись на результати опитування, можна визначити наступне:
– 100% респондентів вважають освітнє середовище в Університеті повністю безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (середній бал отриманих оцінок за даним критерієм 5,0 балів), а оперативність реакції адміністрації на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті позитивно оцінена 83% респондентів;
– 100% респондентів підтвердили наступне: в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти, інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів ВО, як і інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті, (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 5,0 балів);
– 83% здобувачів оцінили у 5,0 балів можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ та ефективність вирішення питань студентів дирекцією ННІ, тоді як 17% за даними критеріями отримали оцінку 4,0 балів;
– 100% респондентів підтвердили наступне: в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм протипожежної безпеки, на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 5,0 балів);
– 100% респондентів зазначили: в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою, в Університеті забезпечується висока ефективність системи соціальної підтримки здобувачів, ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 5,0 балів);
– 83% респондентів підтвердили наступне: в Університеті діє достатнє забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 4,7 балів).
Пропозицій здобувачів вищої освіти ОП «Антисипативне управління бізнесом» за анкетою SQ_11 не надходило.
За результатами розгляду результатів анкетування на випусковій кафедрі (протокол 10 від 02.03.2023 року) ухвалено: продовжувати практику поширення інформації серед здобувачів ВО щодо заходів, які в Університеті здійснюються для забезпечення безпеки життя та здоров’я здобувачів; на зборах здобувачів Во та гаранта/завідувача кафедри провести інформування щодо порядку вирішення конфліктних ситуацій та звернення до дирекції ННІ; поширити інформування здобувачів ВО щодо умов, які створено в Університеті для осіб з особливими освітніми потребами.

Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр за анкетою SQ_9 Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації проходили у терміни 24.02-2013-28.02.2023. рр. із використанням сервісу Microsoft Forms.
Аналіз результатів опитування показав:
– 100% респондентів підтвердили свою обізнаність щодо категорій «академічна доброчесність», «академічний плагіат» та володіють інструментами перевірки тексту на їх наявність. Всі респонденти підтвердили, що перевіряють тексти на унікальність іноді з метою самоконтролю (80% респондентів) та для уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття (40% респондентів);
– 80% респондентів зазначили, що їм не відомо про випадки плагіату в Університеті, вони не ставали жертвами плагіату, а 20% респондентів мали складнощі із відповідями на дане питання. Всі опитані дотримуються тези «Плагіат – це неправильно» та всі підтвердили про готовність повідомити про випадки виявлення плагіату, якщо їм стане відомий такий факт;
– 100% респондентів підтвердили, що знають про нормативну базу Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, вважають правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності;
– всі опитані респонденти поділяють думку про те, що дотримання норм академічної доброчесності сприяє підвищенню якості освіти (надано відповіді на запитання «суттєво вплине» та «скоріше вплине»).
За результатами обговорення анкетування на випусковій кафедрі (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено наступні рішення:
– продовжувати на ОП «Антисипативне управління бізнесом» роботу щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення всіх негативних наслідків, пов’язаних із її порушенням
– в ході проведення інформаційних зустрічей із здобувачами ОП проводити інформування щодо діючої в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності (додаткове ознайомлення із змістом відповідних положень ДонНУЕТ).

Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти про організацію контрольних заходів

Здобувачі вищої освіти ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр денної та заочної форм навчання за анкетою SQ_8 Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів проходили онлайн опитування у терміни 24.02-2013-28.02.2023. Результати анкетування є наступними:
– 100% респондентів зазначили, що вони знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, причому 80% респондентів з ним ознайомилися на сайті Університету, а 20% – додатково зазначили, що з ним їх ознайомлювали під час занять;
– всі респонденти вважають, що їх поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною, а правила проведення контрольних заходів доступними для всіх учасників освітнього процесу;
– 100% опитаних знають, що в робочій програмі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною та зазначають, що спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання відповідає їх освітнім потребам;
– 80% респондентів зазначили, що правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, а 20% зазначили, що правила проведення контрольних заходів є досить чіткі та зрозумілі;
– 100% здобувачів ОП зазначили, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання була заздалегідь оприлюднена, інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною, а контрольні заходи відповідають вимогам щодо прозорості та валідності;
– 100% респондентів зазначили, що правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів, в Університеті дотримуються правил організації контрольних заходів;
– 100% респондентів найкращою формою проведення контрольних заходів визнають електронну форму, а головна її перевага – зручність, об’єктивність та валідність. При цьому 100% респондентів підтверджують об’єктивність оцінок при електронній формі контрольних заходів та неможливість скористатися неправомірними підказками;
– процедура повторного проходження контрольних заходів для 100% здобувачів є відомою, правила чіткими і зрозумілими, попри те, що повторне перескладання контрольних заходів мали лише 20% здобувачів;
– 80% респондентів підтвердили, в Університеті дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а 20% респондентів мали складнощі із відповіддю на це питання;
– 100% респондентів підтвердили обізнаність щодо процесу оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів, порядку подання апеляцій та визнали наявність в Університеті можливості підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів. При цьому ніхто із респондентів не зазначив, що він мав досвід оскарження результатів контрольних заходів.
Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів серед здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» не надано.
За результатами обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) прийнято рішення щодо доцільності продовження існуючої практики інформування здобувачів ВО на початку кожного семестру та перед сесіями про порядок проведення контрольних заходів, оскарження їх результатів та врегулювання конфліктних ситуацій.

Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Онлайн опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр за анкетою SQ_7 відбувалося згідно складеного графіку та із застосуванням сервісу Microsoft Forms.
Результати опитування демонструють наступне:
– усі здобувачі вищої освіти відзначили, що про цілі, зміст та очікувані результати навчання вони дізнаються перед вивченням дисципліни (100% респондентів надали таку відповідь). Аналогічна відповідь надана при відповіді на питання «Коли Ви зазвичай дізнаєтеся про порядок та критерії оцінювання?»;
– 83 % здобувачів ВО зазначило, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма та силабус, 17% – зазначили, що отримують таку інформацію від викладача;
– 86% здобувачів зазначили, що не стикалися із випадками зміни під час навчання будь-яких елементів;
– при відповіді на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» 86% здобувачів ВО надали відповідь «так», а 14% здобувачів – «скоріше так»;
– 100% здобувачів ВО зазначили, що володіють інформацію щодо кількості балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни;
– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» 50% здобувачів визнали викладача, а інші 50% зазначили, що інформацію черпають із силабусу чи робочої програми навчальної дисципліни;
– 86% здобувачів ВО визначили, що «політика навчальної дисципліни» не змінювалася під час вивчення дисципліни, а 14% надали відповідь «скоріше ні».
Пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання від здобувачів ОП не надходило.
За результатами обговорення анкетування на засіданні випускової кафедри (протокол №10 від 02.03.2023) ухвалено рішення щодо проведення НПП додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії знань з оцінювання з дисципліни.

Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво-торгівля та біржова діяльність» щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи проводилося 24.02-2013-28.02.2023.
За результатами анкетування можна констатувати наступне:
– всі здобувачі, які навчаються на ОП мають чітке уявлення щодо трактування поняття «академічна свобода»;
– 100 % опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими);
– на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 71% опитаних відповіли ствердно – «так»; 29% – скоріше так;
– 100% здобувачів відповіли заперечно на питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?». Така одностайність думок свідчить про те, що в Університеті дотримуються принципів академічної свободи під час викладання дисциплін;
– 86% здобувачів ВО, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін заохочують здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності, 14% – відповіли «скоріше так. Аналогічний розподіл відповідей респондентів був при відповіді на питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?»;
– на питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» та «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях?» 100% респондентів дали позитивні відповіді;
– 86% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». 14% респондентів при відповіді на питання надали відповідь «скоріше так». Такий розподіл відповідей підтверджує інформативність сайту Університету, де така інформація систематично надається.
У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол № 10 від 02.03. 2023 р.) рекомендовано гаранту ОП під час систематичних зустрічей зі здобувачами ОП, викладачам в рамках викладання дисциплін інформувати студентів щодо наявності у них права вільно обирати теми досліджень, виконання індивідуальних завдань, групових проектів тощо.