Результати анкетування здобувачів ОП «Антисипативне управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Антисипативне управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» рівня магістр за анкетою SQ_11 Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. Анкетування проходило у терміни 24.03.2023 – 28.03.2023 р. року із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище ДонНУЕТ за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.
Спираючись на результати опитування, можна визначити наступне:
– 100% респондентів вважають освітнє середовище в Університеті повністю безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (середній бал отриманих оцінок за даним критерієм 5,0 балів), а оперативність реакції адміністрації на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті позитивно оцінена 83% респондентів;
– 100% респондентів підтвердили наступне: в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти, інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів ВО, як і інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті, (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 5,0 балів);
– 83% здобувачів оцінили у 5,0 балів можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ та ефективність вирішення питань студентів дирекцією ННІ, тоді як 17% за даними критеріями отримали оцінку 4,0 балів;
– 100% респондентів підтвердили наступне: в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм протипожежної безпеки, на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 5,0 балів);
– 100% респондентів зазначили: в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою, в Університеті забезпечується висока ефективність системи соціальної підтримки здобувачів, ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 5,0 балів);
– 83% респондентів підтвердили наступне: в Університеті діє достатнє забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами (середній бал отриманих оцінок за даними критеріями 4,7 балів).
Пропозицій здобувачів вищої освіти ОП «Антисипативне управління бізнесом» за анкетою SQ_11 не надходило.
За результатами розгляду результатів анкетування на випусковій кафедрі (протокол 10 від 02.03.2023 року) ухвалено: продовжувати практику поширення інформації серед здобувачів ВО щодо заходів, які в Університеті здійснюються для забезпечення безпеки життя та здоров’я здобувачів; на зборах здобувачів Во та гаранта/завідувача кафедри провести інформування щодо порядку вирішення конфліктних ситуацій та звернення до дирекції ННІ; поширити інформування здобувачів ВО щодо умов, які створено в Університеті для осіб з особливими освітніми потребами.

131 разів прочитано