Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Під час опитування 100% респондентів позитивно відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» та «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат?».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про те, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм, 100% опитаних роблять це постійно для самоконтролю (щоб уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) і тому випадки плагіату і Університеті їм не відомі.

67% опитаних здобувачів впевнені, що вони ніколи не були жертвами плагіату, а 33% важко відповісти.

Також, 67% студентів впевнені, що плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимуться уникати таких дій, 33% вдаються до нього, бо не знають/не вміють правильно, або їм важко так зробити, тому вважають за краще запозичити матеріал звідкись.

Опитування показало, що більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт.

100% опитаних здобувачів знайомі з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату і вважають правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно. Також, здобувачі впевнені, що усне або письмове зобов’язання студентів посилить їх намагання дотримуватись принципів академічної доброчесності діяти доброчесно. В разі, якщо студентам стане відомий факт плагіату іншого студента, 100% опитаних повідомлять викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про цей факт.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

  1. Продовжувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси», інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату (в межах дисципліни «Методологія наукових досліджень» теми «Методологія наукового дослідження та академічна доброчесність»).
  2. Постійно інформувати здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» про наявні в Університеті політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.
  3. Поступово збільшувати кількість творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо) та розкривають особливості роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті), в тих дисциплінах, де це є доцільним.
107 разів прочитано