Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Економіка»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти,

щодо навчального навантаження

Як свідчать результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП Економіка, вони:

  1. Задоволені рівнем актуальності розміщеної на сайті Університету інформації та оперативністю реагування адміністрації на їх запити щодо навчального навантаження (рис.1).

Рисунок 1 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо рівня їх задоволеності різними видами підтримки навчального процесу

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

 

  1. Задоволені рівнем доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (рис.2)

Рисунок 2 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

 

  1. Обізнані та проінформовані про порядок та критерії оцінювання, дедлайни, види робіт, що необхідно виконати із освітніх компонент, що ними вивчаються, норми навчального навантаження (рис. 3).

Рисунок 3 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо рівня їх обізнаності із питань навчального навантаження

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

  1. Відзначають високий рівень (середня оцінка – 3,8) організації та планування їх навчального навантаження (рис.4).

Найбільш оптимальним, на їхню думку, є: терміни виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, загальне та лекційне навантаження на день (відповідно до розкладу), найменш – терміни виконання календарного плану при написанні курсових робіт, частка самостійної роботи з навчальних дисциплін.

Рисунок 4 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо рівня організації та планування їх навчального навантаження

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

364 разів прочитано