Записи

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

 • Міжнародний науково-практичний журнал Товари і ринки – наукове видання http://tr.knute.edu.ua/index.php?lang=uk
 • Підприємництво, господарство і право – науково-фахове видання http://pgp-journal.kiev.ua/
 • Актуальні проблеми економіки – наукове фахове видання. економічні науки (спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292) https://eco-science.net/

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

 • Економіст – інформаційне видання http://ua-ekonomist.com/
 • Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право – наукове видання http://zt.knute.edu.ua/index.php?lang=uk
 • Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка АПК – науково-спеціалізоване видання http://eapk.org.ua/ru

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

 • Економіка України – науково-фахове видання http://economyukr.org.ua/?lang=uk
 • Журнал Європейської економіки – науково-фахове видання (спеціальності: 051, 072, 073, 075, 076 , 292) http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee
 • Регіональна економіка – науково-фахове видання. (спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 242, 281, 292) та052, 256) http://re.gov.ua/

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: економіка онлайн

Перелік періодичних електронних видань з економіки

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: електронні посібники

Перелік періодичних електронних видань з економіки:

Університет Туган-Барановського представляє: освітня програма «Економіка»

Освітня програма «Економіка» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського – це програма, яка враховує всі вимоги та виклики ринку праці, турбулентного зовнішнього середовища, у якому сьогодні функціонують суб’єкти господарювання, спрямована на формування як hard skills, так і soft skills, які на сучасному етапі характеризують конкурентоспроможного фахівця із економіки.

Програма має практичну спрямованість та забезпечує підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі Ви отримаєте ґрунтовну загальноосвітню підготовку, зможете розвинути свої мовні, комунікативні та математичні навички, почнете Ваше становлення як дослідника та члена академічної спільноти, фахівця з економіки.

На 2-му курсі Ви продовжите своє становлення як фахівця із економіки, отримаєте можливість визначати свою індивідуальну освітню траєкторію та формувати персональний портфель компетентностей.

На 3-му та 4-му курсах Ви продовжите своє становлення як фахівця з економіки, зможете вдосконалити мовні та комунікативні навички, сформуєте індивідуальну освітньою траєкторію, отримаєте можливість пройти практику на провідних українських підприємствах. Крім того, на 4-му курсі Ви зможете взяти участь у численних факультативах, сертифікатних і тренінгових програмах, продемонструвати отримані вміння та навички у процесі підготовки кваліфікаційної роботи.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ. Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського http://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)