Записи

Освітня програма “Економіка” очима студентів Університету Туган-Барановського

Як задовольняти наші безмежні потреби за умови обмежених ресурсів? Тут на допомогу приходять ґрунтовні знання з економіки.

Тебе навчать розуміти сучасні соціально-економічні процеси, розвинуть навички оцінювання та аналізу. А ти, як фахівець галузі, зможеш надавати пропозиції щодо поліпшення. Можливо саме ТИ здатен запропонувати найоптимальнішу антикризову стратегію соціально-економічного розвитку України та її суб’єктів господарювання.

ЯКІ ПРЕДМЕТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВСТУПУ?

Скласти національний мультипредметний тест.

Підготувати мотиваційний лист.

ДЕ І КИМ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ?

Економіст, керівник планово-економічної служби найвідоміших підприємств і організацій, радник з економічних питань. Це лише невеличкий перелік. А світ в умовах нестабільної економіки потребує кваліфікованих фахівців!

Підписуйтесь на YouTube-канал Університету Туган-Барановського – https://www.youtube.com/@user-jt3sz1ty8o

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: електронні видання з економіки

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: електронні періодичні видання з економіки.

Економіка

Акредитація освітньої програми «Економіка» Університету Туган-Барановського

Акредитація освітньої програми

Відповідно до наказу від 23.01.2023 р. №83-Е Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського з 09.02.2023 р. по 11.02.2023 р. буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка» за першим рівнем вищої освіти.

Бажаючих висловити свою думку з приводу зазначеної освітньої програми запрошуємо приєднатися до відкритої зустрічі з експертами, що відбудеться 9 лютого 2023 р. о 14:45-15:30, за посиланням https://us04web.zoom.us/j/79247117138?pwd=9oS0hb4y8bnRXaa4ECC8LhU2ozGYWU.1

Ідентифікатор конференції: 792 4711 7138

Код доступу: 0902

Практичний вебінар на тему «Правила поведінки інвестора на біржовому ринку» в Університеті Туган-Барановського

За ініціативи кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Університету Туган-Барановського 13 жовтня 2022 р. для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаврського рівня вищої освіти відбувся практичний вебінар на тему «Правила поведінки інвестора на біржовому ринку».

Спікер – Євгеній Тригубченко, інвестиційний експерт київської філії ФРІДОМ ФІНАНС Україна, інвестор-практик на фондовому ринку України та США, фінансовий радник 200+ клієнтів, експерт у сфері інвестиційного бізнесу із більше, ніж 4-річним досвідом роботи.

Модератор вебінару – Ніколайчук Ольга Анатоліївна, завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

На вебінарі були висвітлені питання:

1.основні помилки інвесторів-початківців;

2. міфи, які можуть ввести в оману;

3. корисні правила, які варто знати;

4. торговий план і щоденник трейдера.

Спікер з задоволенням ділився власним досвідом роботи на біржовому ринку, наводив приклади щодо інформацію щодо біржових котирувань відомих зарубіжних компаній, особливостей фундаментального та технічного аналізу тощо.

Майбутні бакалаври та магістри брали активну участь в обговоренні матеріалу та задавали питання.

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Університету Туган-Барановського щиро дякує Євгену Тригубченку за актуальну та корисну інформацію щодо особливостей роботи інвестора на біржовому ринку! Сподіваємося на продовження плідної співпраці!

Університет Туган-Барановського запрошує на навчання до аспірантури

Університет Туган-Барановського запрошує на навчання до аспірантури!

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського запрошує на навчання до аспірантури на програми доктора філософії (PhD) за спеціальностями:

  • 051 “Економіка” (денна форма навчання);
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (денна форма навчання).

Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання до аспірантури приймаються: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00).

Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, зарахування на навчання вступників до аспірантури проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Строки

Закінчення прийому заяв та документів

15 вересня 2022 року  (о 17.00 годині)

Строки проведення вступних випробувань

з 16 вересня по 19 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

до 30 вересня 2022 року

Телефони для довідок: (068) 222-60-54, (099) 001-20-84 https://vstup.donnuet.edu.ua

Вступ 2022: Освітня програма «Економіка» в Університеті Туган-Барановського

ВСТУП 2022

Освітня програма «Економіка» в Університеті Туган-Барановського, місто Кривий Ріг!

Бакалавр (4 роки)

Як задовольняти наші безмежні потреби за умови обмежених ресурсів?

Тут на допомогу приходять ґрунтовні знання з економіки.

Тебе навчать розуміти сучасні соціально-економічні процеси, розвинуть навички оцінювання та аналізу. А ти, як фахівець галузі, зможеш надавати пропозиції щодо поліпшення. Можливо саме ТИ здатен запропонувати найоптимальнішу антикризову стратегію соціально-економічного розвитку України та її суб’єктів господарювання.

ЯКІ ПРЕДМЕТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВСТУПУ?

Скласти національний мультипредметний тест.

Підготувати мотиваційний лист.

ДЕ І КИМ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ?

Економіст, керівник планово-економічної служби найвідоміших підприємств і організацій, радник з економічних питань. Це лише невеличкий перелік. А світ в умовах нестабільної економіки потребує кваліфікованих фахівців!

Більше на нашому сайті donnuet.edu.ua

Обговорення змін до ОПП «Економіка» Університету Туган-Барановського

Обговорення змін до ОПП «Економіка»

На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями ОПП «Економіка», актуалізації вимог зовнішніх стейкголдерів щодо формування у здобувачів вищої освіти знань про Європейський Союз, євроінтеграційний поступ України, наявного наукового доробоку викладачів випускової кафедри щодо дослідження теорії та практики розвитку Європейського Союзу, пропонується введення в ОПП «Економіка» як обов’язкової ОК «Європейські цінності та євроінтеграційний процес» (пропозиція Бочарової Ю., Кожухової Т., Чернеги О.)

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Економіка» прохання надсилати на пошту: shamrinseo@donnuet.edu.ua до 16.05.2022 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Економіка»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти,

щодо навчального навантаження

Як свідчать результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП Економіка, вони:

  1. Задоволені рівнем актуальності розміщеної на сайті Університету інформації та оперативністю реагування адміністрації на їх запити щодо навчального навантаження (рис.1).

Рисунок 1 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо рівня їх задоволеності різними видами підтримки навчального процесу

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

 

  1. Задоволені рівнем доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (рис.2)

Рисунок 2 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

 

  1. Обізнані та проінформовані про порядок та критерії оцінювання, дедлайни, види робіт, що необхідно виконати із освітніх компонент, що ними вивчаються, норми навчального навантаження (рис. 3).

Рисунок 3 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо рівня їх обізнаності із питань навчального навантаження

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

  1. Відзначають високий рівень (середня оцінка – 3,8) організації та планування їх навчального навантаження (рис.4).

Найбільш оптимальним, на їхню думку, є: терміни виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, загальне та лекційне навантаження на день (відповідно до розкладу), найменш – терміни виконання календарного плану при написанні курсових робіт, частка самостійної роботи з навчальних дисциплін.

Рисунок 4 – Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо рівня організації та планування їх навчального навантаження

Примітка: оцінка проводилася за 5-ти бальною шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальності “Економіка”

Опитування здобувачів ОПП Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів

  – обізнані щодо процедури вибору дисциплін;

– підкреслюють важливість для них самостійного вибору дисциплін;

– вказують на те, що основними джерелами інформації про перелік та зміст дисциплін вільного вибору є сайт ДонНУЕТ, сайт кафедри, дирекція ННІ;

– в цілому задоволені переліком запропонованих дисциплін вільного вибору, їх кількістю, процедурою вибору;

67% респондентів

  – вказують, що зверталися при визначенні дисциплін вільного вибору за консультаціями до завідувача кафедри та викладачів, при чому їх консультації були для них дуже корисними;

– вказують, що хотіли б навчатися за  сертифікованими навчальними курсами Університету, при цьому здобувачі вищої освіти проявляють найбільшу зацікавленість у курсах із психології, особистісного зростання та розвитку, креативного та критичного мислення.

Найважливішими критеріями, що використовують здобувачі ОПП Економіка під час вибору дисциплін, є: спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, що будуть потрібні у будь-якій професії; безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією; практична спрямованість дисципліни та викладач, який буде вести дисципліну (рис.1).

Рисунок 1 – Ранжування значущості критеріїв вибору дисциплін для здобувачів ВО ОПП Економіка

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Економіка»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти, щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Як свідчать результати опитування, здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» на першому рівні вищої освіти