Університет Туган-Барановського інформує: відео з “Ярмарку професій”

3-5 лютого 2022 Університет Туган-Барановського долучився до профорієнтаційного заходу “Ярмарок професій” в палаці культури “Металург”. Захід організовано з метою допомогти визначитися учням 9-11 класів з майбутнім фахом.

На локації Університету Туган-Барановського було печиво з передбаченням для 11-класників: в передбаченні був QR-код, який треба просканувати. Після того абітурієнт дізнається скільки додаткових балів він отримує, обравши Університет Туган-Барановського! Як це було – дивимось!

 

Університет Туган-Барановського інформує: серія вебінарів від «Всесвітніх студій»

Грантова програма «Всесвітні студії» розпочинає серію вебінарів, присвячених галузям навчання, в яких Фонд Віктора Пінчука надає гранти на отримання магістерського ступеню в найкращих університетах світу. Події будуть присвячені таким напрямкам: аграрні науки, альтернативна енергетика, державне управління, інженерія та технології, публічне право, екологія та охорона навколишнього середовища

Під час вебінарів стипендіати програми «Всесвітні студії» та експерти галузей розкажуть про особливості навчання в провідних університетах світу, як закордонна освіта допомагає знайти роботу в Україні та як вона впливає на подальші кар’єрні перспективи.Також відбудеться вебінар з координаторкою програми «Всесвітні студії» Анною Ткаченко, під час якого вона розповість про те, як правильно підготувати документи та заповнити анкету на конкурс, успішно пройти співбесіду та отримати омріяний грант.

Графік проведення вебінарів – https://worldwidestudies.org/tpost/5aa47lukh1-programa-vsesvtn-stud-provede-seryu-vebn

Університет Туган-Барановського запрошує долучитися до написання монографії

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує науковців, фахівців та практиків взяти участь у написанні колективної монографії на тему: «Проблеми та перспективи управління інноваційним маркетингом: теорія, методологія, практика» (в межах виконання держбюджетної теми «Механізми управління інноваційним маркетингом в умовах нестабільності зовнішнього середовища», номер державної реєстрації НДР: 0120U101462, 2020-2022 рр.)

Контрольні дати

  • Термін надання авторами матеріалів – до 07.04.2022 р.
  • Оплата участі в монографії – до 17.04.2022 р.
  • Розсилка авторам електронного формату монографії – до 05.05.2022 р.

Реєстрація та матеріали надсилаються через форму http://surl.li/ahifj

Контактні дані: Головна редакторка монографії: Барабанова Валентина Віталіївна, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, к.е.н., доцент

  • е-mail: val.vitalivna@gmail.com, barabanova@donnuet.edu.ua; kaf.mmpa@gmail.com
  • тел. +38 (097) 652 4389

Детальна інформація в інформаційному листі – Інформ лист_колект моногр_ДонНУЕТ_2022

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Студенти ННІБГ Університету Туган-Барановського долучилися до тренінгу StandUp

23 лютого 2022 року освітня програма StandUp провела безкоштовний онлайн-тренінг щодо запобігання домаганням у громадських місцях. Студенти навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності (м. Маріуполь) Університету Туган-Барановського (м.Кривий Ріг) долучилися до заходу.

Тренінг StandUp із запобігання домаганням у громадських місцях розказав про методологію “5Д”, яка допоможе безпечно втрутитися у ситуацію, якщо ви стали свідком домагань у громадських місцях та програму дій, якщо ви самі зазнали домагань в громадських місцях.

Тренінг відбувся в межах освітньої програми StandUp за сприяння Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) у партнерстві з L’Oréal Paris та Hollaback!. Імплементаційний партнер – ГО «Інтерньюз-Україна».

На Ютуб-каналі Університету Туган-Барановського новинка

Друзі! На Ютуб-каналі Університету Туган-Барановського новинка! Смачний ролик з майстер-класу по приготуванню італійської пасти!

Представники Університету Туган-Барановського відвідали Донецький національний університет імені Василя Стуса

Важлива Ваша думка: опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 073 “Менеджмент” Університету Туган-Барановського

Важлива Ваша думка: опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 073 “Менеджмент” Університету Туган-Барановського.

Від 22 березня до 4 травня 2021 року відбулося опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського за анкетою SQ_05 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу», всього в опитуванні взяли участь 199 здобувачів ВО, серед них 7, які навчаються за освітньою програмою 073 Менеджмент.

Кафедрою маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського та гарантом ОП (Барабанова В.В., к.е.н., доцент) проаналізовано результати анкетування.

Більшість опитуваних (86%) позитивно оцінили можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет (Повністю влаштовують – 57%, Скоріше влаштовують – 29%, Скоріше не влаштовують – 14%).

У більшості (72%) вважають знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми та скоріше достатніми для майбутньої професійної діяльності (Так, достатні – 29 %, Скоріше достатні – 43%, Скоріше недостатні – 14%, Важко відповісти – 14%).

Абсолютно позитивно «менеджери» оцінили рівень викладання навчального матеріалу на лекціях (Повністю задовольняє – 43%, Скоріше задовольняє – 57%) та на семінарських і практичних заняттях (Повністю задовольняє – 29%, Скоріше задовольняє – 71%).

На питання «Чи інформують Вас викладачі кафедри про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо» здобувачі ВО ОП Менеджмент надали позитивну відповідь (Так, завжди інформують – 43%, Так, зазвичай інформують – 57%).

Дійсно, на першому занятті з дисципліни викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського надають зазначену інформацію, акцентують увагу на силабусі, який мстить всі деталі щодо змісту, графіку та комунікації між викладачем та здобувачем ВО протягом вивчення дисципліни.

Критерії оцінювання навчальних досягнень містяться в робочих програмах дисциплін (розміщені на сайті Університету Туган-Барановського та на сторінках дисциплін в СЕЗН Moodle) із детальним описом у розрізі видів робіт та занять. Тому «менеджери» позитивно оцінили інформування щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень (скоріше так – 71%, так – 29%). При тому для більшості (86%) критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами є зрозумілими (критерії зрозумілі – 43%, критерії скоріше зрозумілі – 43%, критерії скоріше не зрозумілі – 14%).

Щодо відповідності критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, реальним вимогам до якості підготовки здобувачі ВО ОП Менеджмент в більшості оцінили як ті, що відповідають реальним вимогам до якості підготовки – 57%, Критерії завищені щодо реальних вимог до якості підготовки – 14%, Важко відповісти – 29%.

В результаті опитування визначено, що більшості (71%) «менеджерам» зрозумілі цілі, що ставляться викладачем на занятті та загальна результативність занять з точки зору досягнення визначених цілей оцінюється як висока (Результативність занять висока – 14%, Результативність занять скоріше висока – 43%, Результативність занять середня – 43%). Чинні процедури контролю визначені як ті, що забезпечують об’єктивну оцінку рівня академічних досягнень здобувачів ВО ОП Менеджмент (Забезпечують – 43%, Скоріше забезпечують – 29%, Важко відповісти – 28%).

В умовах пандемії COVID-19 Університет оперативно перейшов на дистанційне навчання, можливості якого більшістю здобувачів ОП Менеджмент оцінено позитивно (Повністю задовольняють – 43%, Скоріше задовольняють – 43%, Важко відповісти – 14%). Аналіз результатів даного опитування дозволили виявити необхідність активізації здобувачів ВО ОП Менеджмент у науковій сфері: на питання «Чи брали Ви участь в науковій діяльності за період навчання в Університеті?» лише 14% підтвердили участь в науковій діяльності раніше або зараз; «Так, брав (брала) участь раніше, але припинив (припинила)» відповіли 57%, «Ні, не брав (не брала) участь раніше і не беру участі зараз» – 29%.

За твердженням опитуваних найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу формами роботи на заняттях є: участь в обговореннях;  спілкування з викладачем; участь у групових формах роботи; виконання творчих, нестандартних завдань; розв’язання проблемних завдань, самостійні висновки; слухати викладача.

Результати опитування здобувачів ВО ОП Менеджмент є важливою інформацією для формування ефективного навчального контенту. Запрошуємо брати участь в подібних опитуваннях в наступному році. Для нас є важливою ваша думка! 

Майстер-класи з практики EUROEST 2021 у студентів з Маріуполя

У навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Університету Туган-Барановського, в рамках підписаної угоди з Асоціацією Італії та України U.C.M., стартували майстер-класи з практики EUROEST 2021 по програмі «Культура італійської кухні».  

Для студентів ННІБГ та Маріупольського коледжу Університету Туган-Барановського, які планують цього літа пройти стажування на посадах помічник кухаряпіцайоло, офіціант на підприємствах ресторанного бізнесу Італії, Паоло і його команда продемонстрували, як готувати традиційні італійські страви – пасту з морепродуктами і сирну піцу, розповіли як правильно сервірувати стіл. Крім того, студенти мали можливість самостійно повторити все технологічні операції під наглядом фахівців. І звичайно ж в фіналі – дегустація! 

Щосуботи. День відкритих дверей Університету

Університет Туган-Барановського запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

Щосуботи, о 15:00 ми говоримо про Особливості Вступної кампанії
Зустрічаємось у Zoom. Посилання постійне

Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234

Спікер зустрічі – Коренець Юрій Миколайович, старший викладач кафедри
технологій в ресторанному господарстві, готельної і ресторанної справи та підприємництва

До зустрічі!

Щосуботи. День відкритих дверей Університету

Університет Туган-Барановського запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

Щосуботи, о 15:00 ми говоримо про Особливості Вступної кампанії
Зустрічаємось у Zoom. Посилання постійне

Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234

Спікер зустрічі – Коренець Юрій Миколайович, старший викладач кафедри
технологій в ресторанному господарстві, готельної і ресторанної справи та підприємництва

До зустрічі!