Представники Університету Туган-Барановського відвідали Донецький національний університет імені Василя Стуса

Важлива Ваша думка: опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 073 “Менеджмент” Університету Туган-Барановського

Важлива Ваша думка: опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 073 “Менеджмент” Університету Туган-Барановського.

Від 22 березня до 4 травня 2021 року відбулося опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського за анкетою SQ_05 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу», всього в опитуванні взяли участь 199 здобувачів ВО, серед них 7, які навчаються за освітньою програмою 073 Менеджмент.

Кафедрою маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського та гарантом ОП (Барабанова В.В., к.е.н., доцент) проаналізовано результати анкетування.

Більшість опитуваних (86%) позитивно оцінили можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет (Повністю влаштовують – 57%, Скоріше влаштовують – 29%, Скоріше не влаштовують – 14%).

У більшості (72%) вважають знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми та скоріше достатніми для майбутньої професійної діяльності (Так, достатні – 29 %, Скоріше достатні – 43%, Скоріше недостатні – 14%, Важко відповісти – 14%).

Абсолютно позитивно «менеджери» оцінили рівень викладання навчального матеріалу на лекціях (Повністю задовольняє – 43%, Скоріше задовольняє – 57%) та на семінарських і практичних заняттях (Повністю задовольняє – 29%, Скоріше задовольняє – 71%).

На питання «Чи інформують Вас викладачі кафедри про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо» здобувачі ВО ОП Менеджмент надали позитивну відповідь (Так, завжди інформують – 43%, Так, зазвичай інформують – 57%).

Дійсно, на першому занятті з дисципліни викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського надають зазначену інформацію, акцентують увагу на силабусі, який мстить всі деталі щодо змісту, графіку та комунікації між викладачем та здобувачем ВО протягом вивчення дисципліни.

Критерії оцінювання навчальних досягнень містяться в робочих програмах дисциплін (розміщені на сайті Університету Туган-Барановського та на сторінках дисциплін в СЕЗН Moodle) із детальним описом у розрізі видів робіт та занять. Тому «менеджери» позитивно оцінили інформування щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень (скоріше так – 71%, так – 29%). При тому для більшості (86%) критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами є зрозумілими (критерії зрозумілі – 43%, критерії скоріше зрозумілі – 43%, критерії скоріше не зрозумілі – 14%).

Щодо відповідності критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, реальним вимогам до якості підготовки здобувачі ВО ОП Менеджмент в більшості оцінили як ті, що відповідають реальним вимогам до якості підготовки – 57%, Критерії завищені щодо реальних вимог до якості підготовки – 14%, Важко відповісти – 29%.

В результаті опитування визначено, що більшості (71%) «менеджерам» зрозумілі цілі, що ставляться викладачем на занятті та загальна результативність занять з точки зору досягнення визначених цілей оцінюється як висока (Результативність занять висока – 14%, Результативність занять скоріше висока – 43%, Результативність занять середня – 43%). Чинні процедури контролю визначені як ті, що забезпечують об’єктивну оцінку рівня академічних досягнень здобувачів ВО ОП Менеджмент (Забезпечують – 43%, Скоріше забезпечують – 29%, Важко відповісти – 28%).

В умовах пандемії COVID-19 Університет оперативно перейшов на дистанційне навчання, можливості якого більшістю здобувачів ОП Менеджмент оцінено позитивно (Повністю задовольняють – 43%, Скоріше задовольняють – 43%, Важко відповісти – 14%). Аналіз результатів даного опитування дозволили виявити необхідність активізації здобувачів ВО ОП Менеджмент у науковій сфері: на питання «Чи брали Ви участь в науковій діяльності за період навчання в Університеті?» лише 14% підтвердили участь в науковій діяльності раніше або зараз; «Так, брав (брала) участь раніше, але припинив (припинила)» відповіли 57%, «Ні, не брав (не брала) участь раніше і не беру участі зараз» – 29%.

За твердженням опитуваних найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу формами роботи на заняттях є: участь в обговореннях;  спілкування з викладачем; участь у групових формах роботи; виконання творчих, нестандартних завдань; розв’язання проблемних завдань, самостійні висновки; слухати викладача.

Результати опитування здобувачів ВО ОП Менеджмент є важливою інформацією для формування ефективного навчального контенту. Запрошуємо брати участь в подібних опитуваннях в наступному році. Для нас є важливою ваша думка! 

Майстер-класи з практики EUROEST 2021 у студентів з Маріуполя

У навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Університету Туган-Барановського, в рамках підписаної угоди з Асоціацією Італії та України U.C.M., стартували майстер-класи з практики EUROEST 2021 по програмі «Культура італійської кухні».  

Для студентів ННІБГ та Маріупольського коледжу Університету Туган-Барановського, які планують цього літа пройти стажування на посадах помічник кухаряпіцайоло, офіціант на підприємствах ресторанного бізнесу Італії, Паоло і його команда продемонстрували, як готувати традиційні італійські страви – пасту з морепродуктами і сирну піцу, розповіли як правильно сервірувати стіл. Крім того, студенти мали можливість самостійно повторити все технологічні операції під наглядом фахівців. І звичайно ж в фіналі – дегустація! 

Щосуботи. День відкритих дверей Університету

Університет Туган-Барановського запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

Щосуботи, о 15:00 ми говоримо про Особливості Вступної кампанії
Зустрічаємось у Zoom. Посилання постійне

Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234

Спікер зустрічі – Коренець Юрій Миколайович, старший викладач кафедри
технологій в ресторанному господарстві, готельної і ресторанної справи та підприємництва

До зустрічі!

Щосуботи. День відкритих дверей Університету

Університет Туган-Барановського запрошує на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

Щосуботи, о 15:00 ми говоримо про Особливості Вступної кампанії
Зустрічаємось у Zoom. Посилання постійне

Ідентифікатор конференції: 762 1508 9343
Код доступу: asdf1234

Спікер зустрічі – Коренець Юрій Миколайович, старший викладач кафедри
технологій в ресторанному господарстві, готельної і ресторанної справи та підприємництва

До зустрічі!

Вітаємо

Вітаємо з професійним святом

Сьогодні День бухгалтера!

Дата цього свята в Україні була встановлена – 16-го липня, тому що саме в цей день у 1999-му році прийняли довгоочікуваний Закон, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бажаємо вам натхнення, сил, успіхів у починаннях та міцного здоров’я!

З професійним святом!

Результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії та міжнародної економіки

18-19 лютого 2020 року кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії та міжнародної економіки.

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади як з економічної теорії, так і міжнародної економіки було проведено із використанням платформи Moodle.

Здобувачам вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини» було запропоновано вирішення тестових завдань із базових дисциплін відповідних спеціальностей та комплексна задача.

Результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії:

І місце – Чеботар Анна Віталіївна (ЕК-19ма).

ІІ місце – Бойко Влада Олегівна (ЕК-17).

ІІІ місце – Герасименко Дар’я В’ячеславівна (ЕК-18) та

Сенчуков Ярослав Вікторович (ЕК-17).

Результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з міжнародної економіки:

І місце – Чепурнова Анастасія Віталіївна (МЕВ-19ма).

ІІ місце – Шерстюк Катерина Олегівна (МЕВ-19ма).

ІІІ місце – Машошин Олександр Олегович (МЕВ-18).

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин щиро дякує всім здобувачам вищої освіти, які взяли учать у І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії та міжнародної економіки.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В 2020 РОЦІ

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. (у редакції від 16.11.2018 р.) зазначено, що прожитковий мінімум -‒ це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоровʼя, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особи (ч. 1 ст. 1 Закону № 966-ХІV).

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на підставі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоровʼя та освіти.

Розмір даного показника визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну людину, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп населення, а саме для:

‒ дітей віком до 6 років;

‒ дітей віком від 6 до 18 років;

‒ працездатних осіб;

‒ осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум на одну людину, а також окремо за основними соціальними і демографічними групами населення щорічно затверджується Верховною Радою України та періодично переглядається згідно зі зростанням індексу споживчих цін разом із уточненням показників Державного бюджету України.

У 2020 році розмір прожиткового мінімуму зросте майже вдвічі. Станом на 1 січня цей показник становить 2027 гривень. Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 % перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін на наступний рік, і зросте на 8 %. Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме:

‒ з 1 січня 2020 року – 2027 гривень;

‒ з 1 липня – 2118 гривень;

‒ з 1 грудня – 2189 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня 2020 року – 1859 гривень, з 1 грудня 2020 року – 1921 гривня; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня 2020 року – 2318 гривень, з 1 грудня 2020 року – 2395 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня 2020 року – 2197 гривень, з 1 грудня 2020 року – 2270 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня 2020 року – 1712 гривень, з 1 грудня 2020 року – 1769 гривень.

Наразі, від розмірів прожиткового мінімуму на працездатну особу залежить низка показників, що використовуються бухгалтерами.