ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗДОБУТТЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЩОДО ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗДОБУТТЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 

У вересні 2022 р. було проведено онлайн-опитування бакалаврів ОП Економіка щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей.

За результатами анкетування встановлено, що:

72% респондентів вважать, що цілі практики, зокрема, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, були досягнуті протягом її проходження (28% респондентів вказали, що їм складно відповісти на це питання);

57% респондентів вказали, що цілі практики, пов’язані із вихованням потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, оволодінням сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, досягнуто повністю, 43% – скоріше досягнуто;

100% здобувачів ВО зазначило, що вони не стикалися з недоліками в організації практики та поганим ставленням представників від бази практики;

86% респондентів не стикалися з обмеженням у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення;

57% респондентів не стикалися з труднощами під час проходження практики, зокрема, стосовно недостатності отриманих в ході навчання знань, 43% респондентів мали труднощі у підготовці звітної документації;

86% опитуваних здобувачів ВО не відчули відсутність допомоги керівника від бази практики;

взаємодію з керівником практики від університету за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)», 100% здобувачів оцінило на «10» балів;

взаємодію з керівником практики від підприємства за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)», 43% здобувачів оцінило на «10» балів; 14% здобувачів оцінило на «9» балів; 29% здобувачів оцінило на «8» балів; 14% здобувачів оцінило на «7» балів;

86% респондентів задоволені тривалістю практики, вважають її достатньою для досягнення її цілей та завдань, 14% респондентів – тривалість практики необхідно зменшити;

найбільш поширеними твердженнями щодо практики, які обрали здобувачі були: «на практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії», «завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом», «практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань»;

72% респондентів на питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?» відповіли «так», 28% здобувачів ВО висловило побажання змінити базу практики.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 6 від 24.10.2022 р.):

  1. Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.
  2. На організаційних зборах щодо практики чіткіше визначати цілі практичної підготовки, розглядати найбільш поширені питання та помилки, що виникають у здобувачів ВО під час проходження ними практики, підготовки звітної документації.
  3. Гаранту ОП розширити та диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів.
  4. Керівникам практики акцентувати особливу увагу здобувачів ВО на необхідності дотримання термінів складання звітної документації з практики; надавати методичну допомогу щодо написання звіту та виконання індивідуального завдання з практики.
98 разів прочитано