ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

 

У листопаді 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. Результати анкетування свідчать, що здобувачі ВО зазначеної ОП переконані, що освітнє середовище Університету повною мірою відповідає їх потребам та інтересам, задоволені механізмами підтримки, що створено та діють в Університеті.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

100% респондентів вважають освітнє середовища Університету безпечним для життя та здоров’я (100 % респондентів повністю (оцінка – 5) або майже повністю (оцінка – 4) погодилися із твердженням, що освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти);

100% респондентів вважають, що адміністрація оперативно реагує  на запити та потреби щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті (100 % респондентів оцінили оперативність реакції адміністрації на запити та потреби щодо підвищення рівня безпеки на оцінку 4 та 5, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням), у т.ч. 80%  респондентів дали максимальну оцінку швидкості реакції адміністрації на запити та потреби  щодо підвищення рівня безпеки навчання;

100% респондентів вважають, що в Університеті дотримуються норм протипожежної безпеки, забезпечуються громадська безпека і порядок (100% респондентів обрали у якості реакції на це твердження відповіді 4 та 5, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням);

100% респондентів вважають, що в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

100% респондентів відзначають високий рівень відповідності приміщень вимогам до приміщень, у яких проводяться заняття, та високий рівень оснащення навчальних приміщень Університету сучасною технікою, у т.ч. мультимедійною;

100% респондентів вважають, що в Університеті забезпечено функціонування ефективної системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти (70 респондентів оцінюють систему інформаційно-консультаційної підтримки Університету як дуже ефективну, 30% – як ефективну);

80% респондентів оцінюють доступність Інтернет-ресурсів в Університеті на високому рівні, що відповідає оцінці 5, 20% – на рівні вище середнього, що відповідає оцінці 4;

100% респондентів вважають, що інформації щодо проведення запланованих заходів є доступною (100 % респондентів оцінили твердження про доступність інформації про заплановані заходи на 4 та 5, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням), у т.ч. 70% – дали максимальну оцінку рівню доступності інформації про заплановані заходи;

100% респондентів вважають, що в Університеті функціонує ефективна система соціальної підтримки здобувачів ВО (80% респондентів надали оцінку системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти на рівні 5 балів, 20% – 4 балів, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням);

100% респондентів вважають, що в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами та що оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими потребами – з оцінками вище середнього за цим критерієм; 75% респондентів дають максимально високу оцінку;

100% респондентів вважають, що в Університеті створено умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, у т.ч. створено відповідну інфраструктуру, забезпечено інформаційну підтримку осіб із особливими освітніми потребами, які хочуть реалізувати свої права на освіту в ДонНУЕТ;

50% респондентів оцінюють можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ на 5 балів з 5 балів, 50% – на 4 з 5 балів.

80% респондентів оцінюють ефективність вирішення питань директором ННІ на 5 балів з 5; 20% – на 4 бали. Тобто оцінку вище середньої дають 100% респондентів.

Обговорення результатів анкетування відбулося на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 05.12.2022 р.

174 разів прочитано