ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

У листопаді 2022 р. було проведено онлайн-опитування бакалаврів ОП Економіка щодо  розвитку студентського самоврядування.

За результатами анкетування встановлено, що:

88% респондентів знають про діяльність студентського самоврядування та мають достатньо інформації про нього;

75% респондентів зазначили, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування;

38% респондентів зазначили, що вони беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ, у т.ч. голосують на виборах до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ;

38% респондентів не брали участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, але хотіли би брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому;

50% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, 38% – обради відповідь «важко відповісти на це питання», 12% – не згодні з таким твердженням;

75% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, 25% надали відповідь «Важко відповісти»;

38% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, 62% – «важко відповісти»;

50% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування), 50% – обрали відповідь важко відповісти;

100% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти;

100% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів;

100% респондентів вважають, що викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступне рішення (протокол № 10 від 28.12.2022 р.): гаранту ОП, викладачам кафедри економіки та міжнародних економічних відносин здійснити заходи із підвищення обізнаності здобувачів ВО ОПП Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо діяльності студентського самоврядування, сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

107 разів прочитано