В Університеті Туган-Барановського пройшла конференція «Кухні народів ЄС»

У межах плану дій Центру європейської інтеграції, який створено в ДонНУЕТ відповідно до цілей та задач за грантовим проєктом «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», у бібліотеці ДонНУЕТ пройшла конференція «Кухні народів ЄС», до якої долучилися студенти гр. ХТ-21/20, ГРС-21/20 кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

Європейський Союз (ЄС) є політичним та економічним союзом з 27 держав. Всі країни Європи різноманітні і дивовижні. Попри деякі загальні риси, більшість європейських держав дуже самобутні. У кожного народу свої, історично сформовані особливості харчування, які пов’язані з географічним положенням, історією країни, її економікою, народними традиціями, віросповіданнями, і в силу цієї обставини кулінарія стала об’єктом вивчення не тільки фахівців харчування, а й етнографів, істориків.

Конференцію підготували і провели асистент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Боднарук О. А. та бібліотекар Мачульська М. І.

339 разів прочитано