Студенти спеціальності «Галузеве машинобудування» відвідали науковий семінар

Проведення наукового семінару «Автоматизація технологічних процесів у харчовій промисловості» відбулося 12 жовтня 2022 року із залученням головного інженера ПП «Преміум СНЕК» Саковського А.А.

Семінар відвідали студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», першого (бакалаврського) рівня ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», викладачі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання: Омельченко О.В., Перекрест В.В.

Організатор семінару, Цвіркун Л.О., акцентувала увагу на необхідність удосконалення процесів автоматизації технологічних процесів у харчовій промисловості. Розглянула проблемні питання в області промислової автоматизації. Зазначила, що актуальним і важливим напрямом, що забезпечує більш раціональне використання ресурсів, є розробка та упровадження нових технологічних процесів. Найбільш значний ефект може бути отриманий за рахунок удосконалення автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) у харчовій промисловості з включенням в структуру системи інтелектуальної складової математичного апарату.

З доповідями виступили студенти Шилін А.С. (гр. ГМБ-21), Лученчин М.С., Шамрієнко Б.В., Бруньков В.В. (гр. ГМБ-20).

309 разів прочитано