Записи

Викладачі Університету Туган-Барановського долучитися до роботи Міжнародної осінньої школи Жана Моне

Протягом двох днів в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) було проведено  два цікавих заходи:

  • 29 листопада проходила Міжнародна осіння школа Жана Моне та круглий стіл «РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ»,
  • 30 листопада – Перша Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ І ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ» в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Модераторами заходів виступили д.т.н., проф., завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ Володимир Ковбаса, доценти цієї кафедри Анна Грищенко та Олена Білик.

В роботі осінньої школи та Міжнародної конференції взяли участь онлайн викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва – к.т.н., доц. Горяйнова Ю.А., к.т.н., доц. Слащева А.В., студентки Мороз В.О. (ХТ-19) та Гусак Є.Р. (ХТ-20).

В перший день виступили багато вітчизняних та закордонних дослідників в галузі харчових добавок, серед яких Ілона Міцейкене, Радник члена Литовського Сейму з питань освіти та соціальних питань, кандидат наук в області біологічних наук та доктор біомедичних наук, Литва; Світлана Кохан, начальник сектору науково-дослідного відділу стандартизації харчових продуктів НДІ стандартизації ДП «УкрНДНЦ», Україна; Сергій Колесник, начальник сектору міжнародного нормативного регулювання ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя» МОН України; Ольга Шаніна, професор кафедри хлібопродуктів і кондитерських виробів Державного біотехнологічного університету, Харків, Україна та інші. Їх доповіді торкалися питань і проблем регулювання харчових добавок в Україні та Європі, Національних стандартів щодо харчових добавок з урахуванням європейських вимог, реалізації проекту «Модуль Жана Моне щодо регулювання використання харчових добавок та питання євроінтеграції» тощо.

Другий день був присвячений досвіду країн Європейського Союзу у сфері виробництва та регулювання використання харчових добавок; виробництву харчових добавок; досвіду використання та регулювання харчових добавок у різних галузях харчової промисловості; регулюванню використання харчових добавок в органічному виробництві.

За круглими столами учасники осінньої школи та конференції обмінялися власними поглядами на проблеми харчових добавок.

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва висловлює подяку організаторам за можливість долучитися до роботи Міжнародної осінньої школи Жана Моне та Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах європейського союзу та в Україні».

Університет Туган-Барановського інформує: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ІНОЗЕМНІ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 

29 жовтня в Університеті Туган-Барановського відбулась VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ІНОЗЕМНІ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР»

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, яка виступила організатором конференції, запросила до участі фахівців різних галузей: соціології, філології, культурології, педагогіки, економіки, правознавства, управління тощо.

В заході взяли участь науковці не тільки різних установ міста Кривого Рогу, а й інших міст України: Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Інституту педагогіки НАПН України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, КЗШ № 41, 20, 1, 22, 71, 107, Криворізького природничо-наукового ліцею, Криворізької Центрально-міської гімназії.

Робота конференції відбувалась на наступними напрями:
1. Прикладна лінгвістика.
2. Іноземні мови як засіб професійної комунікації.
3. Інноваційні технології навчання.
4. Мови і засоби масової комунікації.
5. Міжкультурний дискурс.

В кожній секції професійне журі відзначило дослідників за наступними номінаціями: «За глибину наукового дослідження», «За ораторську майстерність», «За кращу презентацію», «За актуальність наукового дослідження», «За вміння вести наукову дискусію».

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Іноземні мови ХХІ століття: професійні комунікації та діалог культур» та розміщені на офіційному сайті ДонНУЕТ у секції «Наука».

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін дякує всім науковцям за активну участь і сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Університет Туган-Барановського інформує: фінальна конференція AdFest

Увага! 29 жовтня 2021 р. відбудеться фінальна конференція Фестивалю реклами AdFest 2021, на якій професійну оцінку конкурсних робіт проведе авторитетне журі у складі:

✅ Лев Башмаков, керівник Веб-студії «Хостерінг»;
✅ Ігор Ільченко, начальник відділу з питань реклами Криворізької міської ради;
✅Едуард Лобас – СЕО компании Webinerds, Program Manager and Lecturer курса IT Dnipro BizSchool, Co-Founder @ KRANONIT, Supervisory Board Member@ IT Dnipro BizSchool, Випускник програмної інженерії
✅Олена Нєізвєстна, к.е.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Окрім того, дізнаємося переможців онлайн голосування, яке ще триває – до 23:59 28.10.2021! А тому – не зволікай!

Зустрінемося на каналі MS Teams  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSHcsKGcRS5PCfEzgtBCUukKoWR4zJ3GaI57Lk3IaHwE1%40thread.tacv2/1635180975651?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad569d75-f02e-4def-979b-ea5b96b82559%22%2c%22Oid%22%3a%22448507be-3bca-44f5-895f-54620b65939a%22%7d

Слідкуй за подіями та результатами конкурсу на сторінці Facebook https://m.facebook.com/events/391070385797557?_rdr

Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності на конференції в Вінниці

Директорка навчально-наукового інституту бізнесу і гостинності Університету Туган-Барановського (м. Маріуполь) взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація соціально-економічних систем в контексті викликів глобального економічного розвитку».

Дводенна конференція відбувалася у Вінниці, на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Також було проведено секційні засідання, де учасники мали можливість обговорити трансформаційні процеси у системі міжнародних економічних відносин,  актуальні проблеми управління людськими ресурсами, економічний механізм функціонування суб’єктів господарювання в умовах трансформації соціально-економічних систем.