Результати анкетного опитування за формою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо навчального навантаження»

У опитуванні за анкетою форми SQ_4, що проводилось з 3 по 7 жовтня 2022р., взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». За цією формою учасникам анкетного опитування пропонувалось за кожним критерієм навчального навантаження в Університеті виставити оцінки за 5-бальної шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє».

Встановлено, що рівень навчального навантаження більшість здобувачів вищої освіти оцінюють як добрий та задовільний. Найвищі оцінки отримав показник «Графік організації навчального процесу» (4,5). Найнижчу оцінку отримав критерій «Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять» (3,4). Від 4,0 до 4,3 бали отримали наступні показники:

– розклад занять,

– навчальний план,

– індивідуальний план,

– оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження,

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо),

– рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни,

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи з навчальних дисциплін,

– достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін

– рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати.

Ще п’ять критеріїв мають оцінку нижче 4,0;

– рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)

– оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять

– оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін

– оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проєктів).

Отже, за результатами анкетування можна зробити висновок, що 67% критеріїв респонденти оцінили як добрі, решту – як задовільні. На жаль, здобувачів не влаштовує розклад, загальна кількість пар лекційних занять, загальна кількість навчальних пар. В той же час респонденти добре обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, а також порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати. Пропозиції: при складанні розкладу навчальній частині враховувати думку здобувачів вищої освіти.

153 разів прочитано