Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 07.11.2022 р. по 11.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 13 здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.

Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.

Таблиця 1

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 1   1 1 10 4,4
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті   1 1 4 7 4,3
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм   1 1 1 10 4,5
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки   1     12 4,8
5 На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок 1   1 3 8 4,3
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)   1 1 5 6 4,2
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти   2 1 4 6 4,1
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні   1   6 6 4,3
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти     2 2 9 4,5
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна   1 1 2 9 4,4
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ 1     4 8 4,4
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ   1 1 4 7 4,3
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти   1 1 4 7 4,3
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою 1     5 7 4,3
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами 1     5 7 4,3
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами 1 1 3 4 4 3,7
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами     3 5 5 4,15
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій   1 3 3 6 4,1

 

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 6 від 05.12.2022), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

 

133 разів прочитано