Результати анкетного опитування за формою SQ_2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін»

У опитуванні за анкетою форми SQ_2, що проводилось 19-23.09.22р., взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Своїми відповідями усі учасники анкетного опитування підтвердили, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін. Запиту на додаткову інформацію щодо можливості вибору навчальних дисциплін від учасників даного анкетування не надходило.

На питання «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» 78% респондентів обрали варіант відповіді, що вибір дисциплін здійснюється онлайн, за допомогою спеціальної комп’ютерної програми.

У відповідях на питання «Як Ви дізнаєтесь про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?» 78% респондентів послалися на сайт Університету.

Респонденти зазначили, що здійснюючи вибір навчальних дисциплін, зверталися за консультаціями до керівника освітньої програми (22%), до завідувача кафедри (33%), до директора ННІ (22%), орієнтувалися на власну думку та важко було відповісти –  по 11%.

Відповідаючи на питання «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними? перевагу респонденти віддали керівнику освітньої програми (56%) та директору ННІ (33 %), 11% опитуваних обрали завідувача кафедри.

За результатами анкетування можливість самостійного вибору дисциплін є важливою для 100% опитаних здобувачів вищої освіти.

Перелік запропонованих дисциплін вільного вибору повністю задовольняє 78% опитаних здобувачів вищої освіти, скоріше задовольняє – 22%.

Щодо кількості дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру, то більшість респондентів (89%) вважають, що таких дисциплін стільки, скільки потрібно.

Конкретних пропозицій стосовно напрямів удосконалення процедури вибору дисциплін від учасників анкетного опитування не надходило.

Відповідно до результатів анкетного опитування за сертифікованими навчальними курсами Університету виявили бажання навчатися 67%.

Отримані результати дозволяють зробити висновки, що респонденти обізнані щодо індивідуальної освітньої траєкторії, їх влаштовує система вибору дисциплін,  кількість, перелік.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри ТРГГРП прийнято рішення: гаранту ОП, завідувачу кафедри, викладачам проводити консультації здобувачів ВО щодо додаткової інформації стосовно вибору навчальних дисциплін; інформувати здобувачів ВО про сертифіковані навчальні курси ДонНУЕТ, їх переваги та практичну цінність.

135 разів прочитано