Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

В опитуванні здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь 86 % здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Опитування здобувачів проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 02.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

100 % опитуваних відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ. 61 % респондентів беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ і голосують на виборах  до органів студентського самоврядування. 15 % додатково до цих відповідей відмітили, що беруть участь у підготовці і проведенні таких заходів, а 33 % не беруть зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ.

На думку всіх 100 % учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо. Свою інформованість про різні аспекти діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та  життя Університету в цілому учасники анкетного опитування виразили оцінками від 4,1 до 4,7 за 5-бальною шкалою.

Щодо прав студентського самоврядування та його впливу на життя Університету було отримано оцінки від 3,4 до 5. Узагальнені результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення уваги напрямам діяльності коливаються від 3,1 до 5 балів.

Опитаним здобувачам ВО сподобались такі заходи за останні 1-2 роки, як зустріч представників студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТ СтудPARTY, «Візитка першокурсника»; частині опитаних не сподобалась участь у прибиранні міської території в межах акцій «Чисте місто», «Чистий Трампарк» і т. п.

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили оцінки від +1 до +3 (оцінювання проводилось за шкалою від «-3» до «+3», де «+3» означає найвищий рівень бажаності, «-3», відповідно, найнижчий рівень підтримки, а «0» – повну байдужість до певного пункту). Таким чином, створення «Центру освітньо-культурного розвитку» у/при ДонНУЕТ підтримали 100 % респондентів. Також всі учасники анкетного опитування вважають, що такий Центр буде корисним для розвитку Університету. Проте 33 % опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 18 % респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів ВО й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

  • залучати до структури студентського самоврядування більшу кількість учасників та підвищувати їх активність в різних напрямках роботи, від адміністративного та навчально-наукового до соціально-культурного та виховного (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ; керівники інформаційного, культурно-масового, спортивного секторів ДонНУЕТ та НІІРГБТ);
  • більше інформувати здобувачів ВО, у тому числі заочної форми здобуття вищої освіти про діяльність, якою займається студентське самоврядування (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ);
  • звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів (директор, зав. кафедри, гарант, викладачі).
150 разів прочитано