Результати анкетного опитування за формою SQ_11«Опитування випускників щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Результати анкетного опитування за формою SQ_11«Опитування випускників щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

У опитуванні щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

У даній анкеті респондентам пропонувалось оцінити судження щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету за 5-ти бальною шкалою, де 1 – «повністю не згоден», 5 – «повністю згоден».

Середні значення виставлених учасниками анкетного опитування оцінок узагальнено до таблиці:

 

Найменування критерію Середнє арифметичне значення виставлених оцінок
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 4,7
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті 4,6
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм 4,8
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки 4,8
5 На території Університету забезпечуються громадська безпека і порядок 4,7
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) 4,7
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти 4,7
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні 4,7
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти 4,8
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна 4,6
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ 4,7

 

12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ 4,5
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти 4,6
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою 4,7
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами 4,6
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами 4,1
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 4,6
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій 4,7

 

Рівень та ефективність організації освітнього середовища Університету за різними критеріями респондентами були оцінені від 4,1 (В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами)  до 4,8 балів (В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм; В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки; Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти).

Було отримано одну додаткову пропозиціющодо покращення організації освітнього середовища Університету– більше проводити заходів для студентів.

Таким чином, група забезпечення освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»зробила висновок, що здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які взяли участь в анкетному опитуванні за формою SQ_11, підтверджують практично повну відповідність (на 82-96%)освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.Одночасно група забезпечення звертає увагу керівництва ДонНУЕТ на можливість покращення всіх критеріїв  щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету.

119 разів прочитано