Про результати опитування за анкетою SQ_12 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій»

Про результати опитування за анкетою SQ_12 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного з 07.11.2022р. по 11.11.2022р. свідчать про високий рівень їх задоволеності діючими процедурами.

Так, 67% здобувачів ніколи не стикалися із конфліктними ситуаціями у межах ДонНУЕТ (студент-студент, студент-викладач, батьки-адміністрація/викладач), не були стороною корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації.

33% опитаних, які стикалися із конфліктними ситуаціями, обізнані з процедурами вирішення конфліктних ситуацій згідно положення ДонНУЕТ «Про процедури вирішення конфліктних ситуацій».

33% студентів вважають, що механізми вирішення конфліктних ситуацій та порядок реагування на них в Університеті є цілком ефективними.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення:

  1. гаранту ОП «Місцеві фінанси» на початку навчального року під час загальних зборів більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ.
  2. постійно відстежувати передумови виникнення конфліктних ситуацій, та вживати своєчасні заходи щодо їх уникнення.
166 разів прочитано