Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації за анкетою форми SQ_9 взяли участь 80% респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Анкетування проводилось в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» 57% опитаних знайомі або скоріше знайомі 33% опитаних. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат». Усі опитані відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою он-лайн-ресурсів або спеціалізованих програм. 85% опитаних перевіряють свої наукові роботи на плагіат, в першу чергу, для самоконтролю.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 83% респондентів повідомили, що такі випадки ним не відомі, 17% опитаним було важко відповісти. Всі учасники анкетного опитування відповіли, що вони особисто ніколи не ставали жертвою плагіату.

74% респондентів вважають, що плагіат – це неправильно. Виходячи з особистого досвіду респондентів, більшість здобувачів (70%) намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт. 10%  вважають, що до плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях (брак часу, занадто складні завдання тощо) і ще 20% було важко відповісти на це питання. Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 75% респондентів, 15% – скоріше знайомі та ще 10 % завагалися з відповіддю.

Усі 100% учасників даного анкетного опитування вважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (53%) або скоріше посилить (47%) їх намагання діяти доброчесно. На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» більшість респондентів (70%) обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 10% відповіли «Скоріше ні» і 20% обрали варіант відповіді «Так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100% респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань. За думкою респондентів забезпечення дотримання правил академічної доброчесності суттєво (83%) або скоріше (17%) вплине на підвищення якості освіти. За думкою респондентів не є плагіатом: використання великої кількості цитат та надто великих цитат, що складаються з кількох абзаців (100%), перефразування чужого тексту із вказівкою посилання на джерело (70%), недотримання правил цитування при використанні джерел (30%). Таким чином, за результатами анкетного опитування можна зробити висновок, що поняття «академічної доброчесності» та «академічного плагіату» добре знайомі здобувачам ВО.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати роз’яснювальну роботу з метою повного виключення проявів академічного плагіату в Університеті, оскільки за результатами анкетування частка респондентів засвідчили, що до плагіату вдаються всі у певних ситуаціях, що може пояснюватися як недостатнім розумінням здобувачами сутності поняття «академічної доброчесності», так з інших причин, наприклад, браку часу або складних завдань.

 

130 разів прочитано