Практичне заняття з дисципліни «Основи кондиціювання повітря» в Університеті Туган-Барановського

Проведення практичного заняття з дисципліни «Основи кондиціювання повітря» на тему «Тепломасообмінні процеси під час кондиціювання повітря в холодильних камерах плодоовочесховища» відбулося 22 листопада 2022 року із залученням технічного представника ТОВ «СЕРВИС 24» Савустьяна С.М.

Практичне заняття відвідали студенти спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» і 142 «Енергетичне машинобудування», першого (бакалаврського) рівня, завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Омельченко О.В., викладачі Цвіркун Л.О., Перекрест В.В.

На практичному занятті було зазначено, що для камер зберігання овочів та фруктів вкрай важливим є регулювання необхідної вологості задля зниження швидкості висушування продукції, яка зберігається. Для удосконалення технології зберігання овочів та фруктів, раціональних способів зниження втрат продуктів було розглянуто тепломасообмінні процеси, що відбуваються в овочесховищах.

Савустьян С.М. звернув увагу, що поточні параметри мікроклімату в сховищах залежать від великої кількості чинників, багато з яких є змінними, що пов’язане зі змінами в часі біологічного середовища і мінливістю температури, вологовмісту, швидкості руху, тиску зовнішнього повітря тощо. Розглянуто холодильне та вентиляційне обладнання, яке підтримує в холодильній камері оптимальну температуру і рівень вологості. Сконцентровано увагу на тому, що під час зберігання, необхідно враховувати особливості кожного продукту та їх сумісність при короткостроковому і тривалому зберіганні; режими зберігання визначені температурою, відносною вологістю і швидкістю руху повітря мають бути постійні та рівномірно розподілені по об’єму камери.

Заняття супроводжувалося влучно підібраним різноманітним презентаційним матеріалом, фактами, прикладами, які демонстрували ясність викладу матеріалу. Ефективність заняття була зумовлена вдалою комбінацією застосовування прийомів, а саме розповіді, пояснення, коментування, що дозволило зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття.

186 разів прочитано