Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

В опитуванні здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес». Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування, відбувалися з 24.02.2023 р. по 28.12.2023 р.

100% опитуваних відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ. 67% респондентів беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ і голосують на виборах до органів студентського самоврядування. 33% респондентів зазаначили, що не беруть участі у цих заходах. 30% додатково до цих відповідей відмітили, що беруть участь у підготовці і проведенні таких заходів.

На думку 83% учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо. 100% здобувачів згодні (повністю згодні, чи скоріше згодні), що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, сприяє участі студентів у житті Університету, сприяє вирішенню актуальних проблем Університету.

Оцінюючи за 5-ти бальною шкалою відповіді на наступні питання, здобувачі надали найвищу оцінку аспектам: «інформованість про діяльність студентського самоврядування ДонНУЕТ в цілому», «інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ», «інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ»;

100% респондентів підтвердили, що Усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 80% здобувачів повністю згодні із тим, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом.

16% здобувачів визначили, що їм важко відповісти, чи Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, а 84% повністю згодні або скоріше згодні із даним твердженням.

100% респондентів повністю згодні із тим, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.

100% респондентів підтвердили, що у ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо), а Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) встановлено, що здобувачі ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти є повністю проінформованими про діяльність студентського самоврядування та його можливості як незалежного органу управління в Університеті, який має автономність своїх дій від адміністрації та лобіює інтереси студентської спільноти..

94 разів прочитано