Опитування студентів спеціальності 035 Філологія щодо оцінки навчального навантаження

Опитування студентів спеціальності 035 Філологія щодо оцінки навчального навантаження

Опитування щодо оцінки здобувачами вищої освіти навчального навантаження (SQ_4) стосувалось виявлення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, інформованості щодо різних аспектів навчального навантаження, обсягом навчального навантаження, термінами виконання різних видів робіт тощо.

В анкетуванні взяло участь 15 здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 035 «Філологія».

Анкета мала вигляд переліку критеріїв, які студенти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»). Результати опитування представлені у таблиці із розподілом відповідей.

 

Найменування критерію Оцінка критерію Серед­ня оцінка
1 2 3 4 5
1. Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу:  
1.1. графік організації навчального процесу     8 7 4,47
1.2. розклад занять       6 9 4,6
1.3. навчальний план       6 9 4,6
1.4. індивідуальний план       5 10 4,66
2. Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження      1 5 9 4,54
3. Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо)     1 3 11 4,66
4. Рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)     3 6 6 4,2
5. Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати     5 10 4,66
6. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять     1 4 10 4,6
7. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять     1 5 9 4,54
8. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять     1 2 12 4,6
9. Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін     1 3 11 4,66
10. Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін       6 9 4,6
11. Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     5 10 4,66
12. Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     5 10 4,66
13. Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)      2 8 5 4,2
14. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати     7 8 4,54
15. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати     6 9 4,6

 

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– доступність розкладу занять (4,6);

– доступність навчального плану (4,6);

– доступність індивідуального плану (4,66);

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (4,66);

– рівень обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,66);

– оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з розкладом занять та з однієї дисципліни (4,6);

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,66) та термінів виконання завдань самостійної роботи (4,66);

– оптимальність термінів та достатність часу виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,66).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4,2);

– оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів) (4,2);

– доступність графіку організації навчального процесу (4,47).

Необхідно звернути особливу увагу на аспекти, за якими спостерігається зміщення розподілу відповідей у бік менших оцінок. Це, в першу чергу, аспекти «Рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)» та «Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)»: хоча переважна більшість опитаних поставили оцінку «5» та «4», три та дві оцінки «3» є максимальним значенням серед усіх критеріїв.

В той самий час, жоден з опитаних здобувачів вищої освіти (в тому числі ті, що продемонстрували порівняно нижчий рівень задоволеності) не надав пропозицій щодо покращення інформованості щодо різних аспектів навчального навантаження, обсягів навчального навантаження, термів виконання різних видів робіт тощо..

З цього приводу Гаранту освітньої програми та групі забезпечення за аспектами, рівень задоволеності респондентів оптимальністю яких викликає необхідність підвищеної уваги, доцільно додатково визначити, що саме не влаштовує опитаних здобувачів вищої освіти, виявити можливі причини та шляхи вирішення проблеми тощо. Доцільним у зв’язку з цим є впровадження регулярних консультацій щодо норм навчального навантаження, а також переглянути терміни виконання календарного плану при написанні курсових робіт за окремими дисциплінами.

В цілому відповідно до рівня задоволеності кожного респондента аспектами навчання, пов’язаними з навчальним навантаженням, можна зробити висновок загальний, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «5» та «4», більшість опитаних (10 осіб) не поставили жодної оцінки «3» (ще 6 осіб поставили лише по 1 оцінці «3»). Не було поставлено жодної оцінки «2» чи «1».

Результати подальшого опитування студентів спеціальності «Філологія» читайте у наступних публікаціях.

 

109 разів прочитано