IV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність» 26-30 листопада 2019 р., Новий Сонч, Польща

Організатор Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University http://www.wsb-nlu.edu.pl/

за інформаційної підтримки Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Голова організаційного комітету: Dariusz Woźniak Dr of Economics, Rector Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Poland)

Секції

 1. Актуальні проблеми соціальних наук (економічні науки, психологія і соціологія, політологія).
 2. Перспективні напрями досліджень в гуманітарних науках (педагогіка, історія, філософія, культурологія, філологія).
 3. Пріоритети прикладних наукових досліджень (інформаційні технології, медицина, інженерія, архітектура та будівництво, аграрні науки).

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК КОНФЕРЕНЦІЇ

 

26 листопада. Вівторок.

Прибуття в Новий Сонч.

14.00 – 17.00 Реєстрація учасників конференції (Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, м. Новий Сонч).

 

27 листопада. Середа.

10.00 – 10.30 Відкриття конференції.

10.30 – 13.00 Пленарне засідання (перша частина).

13.00 – 13.30 Кава-брейк.

13.30 – 15.00 Пленарне засідання (друга частина).

15.00 – 17.00 Час для індивідуальних консультацій, дискусій.

 

28 листопада. Четвер.

10.00 – 13.00 Секційні засідання

13.00 – 13.30 Кава-брейк

13.30 – 15.00 Секційні засідання.

 

29 листопада. П’ятниця

Час для індивідуальних консультацій, дискусій, відпочинку.

18.00 – 20.00 Урочиста вечеря.

 

30 листопада. Субота.

Виїзд учасників конференції.

УМОВИ УЧАСТІ

Вартість участі у конференції складає 80 євро. Термін сплати участі у конференції – 1 листопада 2019 р. Учасники організованого трансферу з України мають можливість сплатити участь у конференції по приїзду в університет.

Для студентів віком до 25 років (бакалавріат та магістратура), які безпосередньо очно беруть участь у конференції, участь у конференції – безкоштовно!

Доплата за кожного співавтора, якщо він безпосередньо приймає участь у конференції – 60 євро, якщо дистанційно – 40 євро. Співавтору теж надається сертифікат та програма. Наукові керівники студентів прирівнюються до співавторів.

За підсумками конференції учасникам конференції надається відповідний сертифікат, а тези доповідей протягом місяця будуть опубліковані у електронному збірнику матеріалів конференції, який буде розміщено в бібліографічному репозиторії Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University. Збірнику надається ISBN.

ТРАНСФЕР ТА ПРОЖИВАННЯ

Трансфер та проживання учасники конференції забезпечують собі самостійно.

З України, для бажаючих, можливий організований виїзд (26 – 30 листопада 2019 р.) Орієнтована вартість організованого трансферу та проживання – 185 євро, куди входить проїзд комфортабельним автобусом за маршрутом Львів – Новий Сонч – Львів, трансфер від готелю до університету та зворотно, проживання в готелі 3-4 зірки (чотири ночі) зі сніданками у двомісних номерах, можливе проживання в одномісному номері за додаткову плату.

З питань організованого трансферу з України консультації телефоном: +38 096 83 177 94

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мова тез: англійська, польська, українська, російська. Обсяг тез – до п’яти сторінок формату А4 без таблиць і рисунків! Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях.

Структура тексту:

1 – ім’я та прізвище автора (жирний шрифт, праворуч, розмір шрифту – 14 пт);

2 – відомості про автора: науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, посада, місце роботи/навчання, країна (звичайний шрифт, праворуч, розмір шрифту – 14 пт, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 – назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, розмір шрифту – 14 пт);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова англійською мовою (розмір шрифту – 12 пт);

7 – вільний рядок;

8 – текст;

9 – вільний рядок;

10 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, розмір шрифту – 14),

11 – вільний рядок;

12 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, розмір шрифту – 14).

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ЗАЯВОК

Всі, хто планує взяти участь у конференції, повинні до 15 жовтня 2019 року надіслати заявку та тези доповіді на електронну адресу:

bwz@wsb-nlu.edu.pl

Тема листа: Конференція-листопад Польща Прізвище та Ім’я учасника

Вкладені файли, які будуть надіслані на електронну адресу, повинні мати обов’язкові назви, а саме:

 • Заявка прізвище (учасника);
 • Тези прізвище. Секція №…

Або можна зареєструватися на конференцію на сайті університету:

https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Formularz/57

ЗАЯВКА

на участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції

«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

 

In English Мовою матеріалів доповіді
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи
Посада
Назва доповіді
Номер и назва секції, в якій буде представлена доповідь
Номер мобільного телефона
Е-mail
Бажаю взяти участь у стажуванні (так/ні)
Згода на обробку персональних даних (так/ні)
Прізвище, ім’я відповідно до закордонного паспорта
Дата народження (у форматі дд.мм.рррр)
Серія і номер закордонного паспорта
Для учасників з України:
Необхідність організованого трансферу і проживання (так / ні)

Для учасників з країн, які не входять до Євросоюзу, також необхідно:

СТАЖУВАННЯ

Бажаючі мають можливість пройти науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – NationalLouis University» (180 годин) 29 жовтня – 29 листопада 2019 р. Вартість проходження стажування складає 150 євро. Деталі щодо стажування дивіться на сайті університету: https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Index

Для проходження стажування участь у конференції не обов’язкова.

Дистанційна частина стажування (з 29 жовтня по 25 листопада) містить у собі: вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу; вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу з предмету за вибором (перелік предметів та код доступу надається); робота з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом (електронний код доступу надається); ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.

Очна частина стажування (з 26 по 29 листопада) містить у собі презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, професійні дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету.

Термін подання заявок на стажування – до 15 жовтня 2019 року.

Контакти:

Консультації та питання: Natalia Gut, International Projects Coordinator bwz@wsb-nlu.edu.pl

ngut@wsb-nlu.edu.pl

Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»

Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»

за сприяння Міністерства освіти та науки України

16 – 17 листопада 2019 року, м. Київ, вул. Володимирська, 55, Великий конференц-зал Національної академії наук України

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Національна академія педагогічних наук України

Національний Еразмус+ офіс в Україні

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна)

Національна Академія Управління (Україна)

Класичний приватний університет (Україна)

Кам’янецьПодільський національний університет імені

Івана Огієнка (Україна)

Зугдідський незалежний університет (Грузія)

Тбіліський державний політехнічний університет (Грузія)

Університет Науки та Технології (Польща)

Запорізький національний університет (Україна)

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (Україна)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна)

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Центр продвинутого навчання (Китай)

Донецький державний університет управління (Україна)

Вища школа бізнесу Національний Луіс-Університет (Польща)

ТОВ «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ» (Україна)

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови програмного комітету:

Володимир Луговий, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України,

Андрій Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти та науки України,

Світлана Шитікова, кандидат педагогічних наук, координатор проекту ЄС «Мережа національних Еразмус+ офісів та національних команд експертів з реформування вищої освіти»,

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME.

Члени програмного комітету:

Віктор Андрущенко, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, член кореспондент НАН України, заслужений діяч науки техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна),

Любовь Карташова, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з дистанційного навчання Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, (Україна),

Наталія Лазаренко, кандидат педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна),

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Лаша Кобалія – доктор економічних наук, професор, проректор Зугдідського незалежного університету (Грузія),

Вадим Стрієлковськи, доктор наук, професор, директор Празького інституту підвищення кваліфікації (Чехія),

Юлія Янг, заступник декана Південно-східного Інституту Північна Кароліна (США),

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Олександр Церцвадзе – доктор економічних наук, професор Тбіліського державного політехнічного університету (Грузія),

Вікторія Собчик доктор сільськогосподарських наук, професор, Dr. hab. inż., prof. (Польща),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Дорен Ясен,  директор Центру продвинутого навчання (Китай),

Юрій Вовк, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Україна).

Наталія Рідей, доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова оргкомітету

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME.

 

Члени організаційного комітету:

Владислава Любарець, заступник голови оргкомітету, кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, генеральний директор LTD «Universal education space «ACCENT» (Україна),

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Ольга Матяш, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри завідувач кафедри алгебри та методики навчання математики Вінницького державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна),

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Наталія Кочубей, доктор філософських наук, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Україна),

Наталія Бахмат, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академ сервіс» (Україна),

Наталія Бунтова, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна).

СЕКЦІЇ

 1. Шкільна освіта в епоху глобалізації: кращі освітні практики, ключові тенденції та пріоритети розвитку.
 2. Вища освіта в епоху глобалізації: можливості для кожного, переваги для кращих.
 3. Тенденції розвитку та реформування вищої освіти в Україні та закордоном.
 4. Професійна та фахова передвища освіта: передовий досвід та пріоритети розвитку.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

16 листопада

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 10.30 Відкриття конференції

10.30 – 12.00 Пленарне засідання

12.00 – 13.00 Перерва

13.00 – 14.00 Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського дитячого конкурсу пропозицій з удосконалення інтелектуальної складової системи шкільної освіти  «INTELLECT SPACE»

14.00 – 15.30 Секція №1 «Шкільна освіта в епоху глобалізації: кращі освітні практики, ключові тенденції та пріоритети розвитку»

15.30 – 15.45 Перерва

15.45 – 17.00  Секція №2 «Вища освіта в епоху глобалізації: можливості для кожного, переваги для кращих»

18.00 – 20.00 Урочиста вечеря

 

17 листопада

10.00 – 11.30 Секція №3 «Тенденції розвитку та реформування вищої освіти в Україні та закордоном»

11.30 – 12.30 Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського студентського конкурсу проектів освітніх реформ, направлених на інтеграцію освітньої системи України в європейський науково-освітній простір «EUROPEAN STUDY SPACE», присвяченого Міжнародному дню студента

12.30 – 13.30 Перерва

13.30 – 14.45 Секція №4 «Професійна та фахова передвища освіта: передовий досвід та пріоритети розвитку»

14.45 – 15.00 Перерва

15.00 – 16.30 Круглий стіл «Діджиталізація освіти: виклики глобалізації і нові можливості для України»

16.30 Підведення підсумків, прийняття резолюції конференції.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Організаційний внесок для участі у конференції:

 • участь у якості слухача здійснюється на безкоштовній основі;
 • участь у якості доповідача – 250 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію у збірнику матеріалів форуму та безпосередньо збірник);
 • участь за дистанційною формою – 200 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію в збірнику матеріалів конференції; учаснику забезпечується пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою поштою).

Організаційний внесок сплачується на рахунок співорганізатора конференції ТОВ «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ».

Доплата за кожного співавтора тез доповіді 100 грн. Допускається не більше трьох співавторів. Співавтор отримує сертифікат учасника та програму конференції (передається через основного автора, який безпосередньо бере участь у конференції).

Для волонтерів Асоціації SPACETIME участь у конференції: безкоштовно.

Електронний збірник матеріалів конференції надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів конференції.

Участь в урочистій вечері до організаційного внеску не входить та сплачується окремо. Вартість участі в урочистій вечері 600 грн.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова тез: українська, англійська. Обсяг – до 5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 – прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – відомості про автора: вчене звання повністю, науковий ступінь скорочено, посада, місце роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль – 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 –  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова: мовою тез (кегль – 12);

7 – ключові слова: переклад на англійську мову (кегль – 12);

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 – вільний рядок;

11 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

12 – вільний рядок;

13 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

 

УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

«ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: КОНЦЕПЦІЇ, МЕТОДИ, ПІДХОДИ»

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії. Вартість участі в монографії складає 80 грн/сторінка.

Монографію планується видати в твердій обкладинці протягом трьох місяців після завершення конференції. Підрозділ в монографію має відповідати темі монографії та відповідному розділу. Обсяг матеріалів в монографію – не менш 10 сторінок. Кількість авторів – один.

Автори монографії отримають один друкований екземпляр. Замовлення додаткового екземпляру монографії – 200 грн. Монографії будуть надсилатися авторам за рахунок отримувача.

Матеріали в монографію треба надсилати на електрону адресу заступника головного редактора. Також на цю адресу треба надіслати авторську довідку та скан (фото) квитанції про оплату. Консультації щодо написання монографій проводять заступники головного редактора.

 

Розділи монографії

Розділ 1. Дошкільна та початкова освіта: мотивація інтелектуального розвитку дитини.

Розділ 2. Шкільна освіта в епоху глобалізації та діджиталізації: кращі освітні практики, ключові тенденції та пріоритети розвитку.

Розділ 3. Професійна та фахова передвища освіта: передовий досвід та стратегічні виклики та завдання.

Розділ 4. Вища освіта майбутнього: можливості для кожного, переваги для кращих.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА УЧАСНИКА МОНОГРАФІЇ

 

Назва монографії
Назва розділу
Назва свого підрозділу, кількість сторінок
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи
Посада
Номер мобільного телефона
Е-mail

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ В МОНОГРАФІЮ

Кількість авторів: один.

Мова: українська (в україномовну монографію), англійська (в англомовну монографію). Обсяг – від10 сторінок формату А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул.

Структура тексту:

1 – відомості про автора (науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, наприклад д.е.н., професор) (звичайний шрифт, зліва, кегль – 14, без виділення); прізвище, ім’я, по-батькові автора (жирний шрифт, зліва, кегль – 14);

2 – вільний рядок;

3 –  назва підрозділу (звичайні літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

4 – вільний рядок;

5 – вільний рядок;

7 – текст;

8 – вільний рядок;

9 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

10 – вільний рядок;

11 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

Матеріали в монографію та авторську довідку направляти на адресу: v.v.lubarets@ukr.net

 

 

Контакти:

Заступник голови оргкомітету, заступник головного редактора монографії

Владислава Любарець,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, генеральний директор LTD «Universal education space «ACCENT» (Україна), тел.:+380681238730.

Секретарі оргкомітету:

Наталія Бунтова, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Україна), тел.:+380980488015.

Ірина Міскевич, аспірант Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України (Україна)

тел: +380634352797

Електрона адреса оргкомітету для консультацій: v.v.lubarets@ukr.net

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ТЕЗ І ЗАЯВОК

Всі, хто планують взяти участь у конференції, повинні пройти електронну реєстрацію та направити до оргкомітету тези  до 11 жовтня 2019 року!

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1OhEfoxRsoz4zu4K2ex1hFGlUEGbPQuwViw7ImwfXiW1RHA/viewform

Рахунок на оплату оргвнеску виставляться після отримання заявки.

Дедлайн сплати оргвнеску: 20 жовтня 2019 року!

Дедлайн подання розділу в монографію: 25 жовтня 2019 року!

Рахунок на оплату участі у монографії надсилається після отримання підрозділу та авторської довідки.

Дедлайн сплати участі у монографії: 1 листопада 2019 року!

Закордонні конференції та стажування від партнерів:

http://s-time.org/index.php/2019-03-03-10-54-03/anonsy-partneriv

 

Міжнародний конгрес «SCIENCE FOR PEAСE AND DEVELOPMENT»

10-11 листопада 2019 року

м. Київ, вул. Володимирська, 55,

Великий конференц-зал Національної академії наук України

До Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку

За підтримки

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати

 

Мета конгресу: популяризація науки та передових наукових досягнень, сприяння глобалізації науки та стимулювання міжнародних наукових досліджень в ім’я миру та розвитку.

 

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Академія економічних наук України

Інститут економіки промисловості НАН України,

Національна Академія Управління (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна)

Таврійський національний університет ім. Вернадського (Україна)

Вища школа бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща)

Херсонський державний аграрний університет (Україна)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини (Україна)

Національний університет водного господарства та

природокористування (Україна)

АРТ академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Запорізький національний університет «Запорізька політехніка» (Україна)

Донецький державний університет управління (Україна)

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

Інститут соціально-економічних ініціатив (Україна)

Науково-освітнього центр «Академсервіс» (Україна)

Економічний факультет Запорізького національного університету (Україна)

Науково-освітній центр «Science Study Service» (Україна)

ТОВ «Навчально-тренінгова платформа «ОК-ЦЕНТР»»

Благодійний фонд «Омріяна Україна»

 

КОМІТЕТ КОНГРЕСУ

 

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, голова комітету,

Світлана Алексєєва, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук (Україна), секретар комітету,

Олександр Амоша, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, президент Академії економічних наук України;

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Оксана Фурса, доктор педагогічних наук, професор, ректор АРТ академії сучасного мистецтва ім. С. Далі, президент спілки дизайнерів України,

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Наталія Лазаренко, кандидат педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна),

Володимир Байбаков, доктор медичних наук, професор, заступник директора Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (Україна),

Олександр Аверчев, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського державного аграрного університету (Україна),

Аль Абабнех Хасан Али Касем, PhD, професор кафедри ділового адміністрування та електронного маркетингу Ірбідського   національного університету (Йорданія),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Анатолій Самохін, доктор медичних наук, професор, академік АН Вищої освіти України, керівник міського Центру та відділення травматології МОЗ України ГУОЗ МЗС м. Києва (Україна),

Ольга Броварець, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики, Інститут молекулярної біології та генетики НАН Україні (Україна),

Ігор Худецький, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Микола Білопольський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Приазовського державного технічного університету, віце-президент Академії економічних наук України,

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету  (Україна),

Володимир Кухар, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском Приазовського державного технічного університету (Україна),

Тетяна Гарник, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії та
біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет» (Україна),

Олексій Толкачов, президент Благодійного фонду «Омріяна Україна»,

В’ячеслав Ляшенко, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент Академії економічних наук України,

Сергій Ілляшенко, доктор економічних наук, професор Вищої економіко-гуманітарної школи (WSEH), м. Бєльсько-Бяла (Польща),

Олег Кузьмін, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна),

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Сергій Уліганець, кандидат географічних наук, доцент, заступник декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Олена Чернявська, доктор економічних наук, професор, директор Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Світлана Ковальчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету,

Марина Балджи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету (Україна),

Світлана Хамініч, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академсервіс» (Україна),

Мар’яна Мальчик, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат технічних наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Наталія Терещенко, генеральний директор ТОВ «Навчально-тренінгова платформа «ОК-ЦЕНТР»» (Україна),

Оксана Марухленко, кандидат економічних наук, доцент, фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна),

Юлія Маляренко, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного університету «Запорізька політехніка», директор Департаменту сприяння розвитку міжнародного наукового та освітнього співробітництва в галузі медичних інноваційних технологій діагностики та реабілітації,

Ольга Мусієнко, директор Департаменту міжнародних стипендій та індивідуальних грантів на навчання Асоціації SPACETIME,

Вікторія Паєнтко, молодший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.

Секції:

 1. Наука в ім’я вирішення глобальної проблеми миру.
 2. Наука в ім’я вирішення екологічних проблем людства.
 3. Наука в ім’я вирішення економічних та демографічних проблем людства.
 4. Наука в ім’я вирішення медико-біологічних проблем людства.
 5. Наука в ім’я вирішення енергетичних проблем людства.
 6. Наука в ім’я вирішення продовольчої проблеми людства.

 

 

Програма конгресу

10 листопада

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників.

10.00 – 10.30 Відкриття конгресу.

10.30 – 12.00 Пленарне засідання.

12.00 – 12.30 Кава-брейк

12.30 – 13.30 Секція №1. Панельна дискусія «Наука за мир!».

13.45 – 14.00 Перерва

14.00 – 14.30  Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу молодих екологів «ECOTIME – 2019».

14.30 – 15.30 Секція №2. Панельна дискусія «Наука за вирішення екологічних проблем людства».

15.30 – 16.00 Кава-брейк

16.00 – 17.30

Зал №1. Секція №3. Панельна дискусія «Наука за вирішення економічних та демографічних проблем людства».

Зал №2. Секція №4. Панельна дискусія «Наука за вирішення медіко-біологічних проблем людства».

11 листопада

10.00 – 11.15 Секція №5. Панельна дискусія «Наука за вирішення енергетичних проблем людства»

11.15 -11.30 Перерва

11.30 – 12.45 Секція №6. Панельна дискусія «Наука за вирішення продовольчої проблеми людства»

12.45 – 13.00 Кава-брейк.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Участь у якості слухача: 100 грн.

Участь у якості доповідача: 500 грн, куди входить сертифікат учасника, програма конгресу, публікація у збірнику матеріалів конгресу та безпосередньо збірник, кава-брейк.

Дистанційна участь складає 350 грн, куди входить сертифікат учасника, програма конгресу, публікація в збірнику матеріалів конгресу, пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою Поштою учаснику.

Доплата за кожного співавтора тез доповіді 100 грн. Допускається не більше чотирьох співавторів. Співавтор також отримує сертифікат учасника та програму конгресу (передається через основного автора, який безпосередньо бере участь у конгресі.

Для волонтерів Асоціації SPACETIME участь у конгресі: безкоштовно.

Електронний збірник матеріалів конгресу надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів конгресу.

УВАГА! Можливість БЕЗКОШТОВНОЇ участі!

З метою сприяння глобалізації науки та стимулювання розвитку міжнародних наукових досліджень для міжнародних наукових колективів діють спеціальні умови!

Міжнародні наукові колективи чисельністю не менш 3 осіб, автори яких представляють не менш трьох країн, мають можливість взяти участь у конгресі БЕЗКОШТОВНО!

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНГРЕСУ

Кількість авторів: не більше чотирьох.

Мова тез: українська, англійська. Обсяг – до 5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 – прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – відомості про автора: вчене звання повністю, науковий ступінь скорочено, посада, місце роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль – 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 –  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова: мовою тез (кегль – 12);

7 – ключові слова: переклад на англійську мову (кегль – 12);

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 – вільний рядок;

11 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

12 – вільний рядок;

13 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

Контакти:

Секретар оргкомітету Світлана Алексєєва, кандидат педагогічних наук, доцент.

Тел.: +38 066 766 90 67

Електрона адреса оргкомітету для консультацій: SvetlanaV@i.ua

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА КОНГРЕС ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSe0T9TMNX-T3Q-QTzh0Wj9Y-MVPqEdPGajWFLOltXxcyduWZA/viewform

Дедлайн прийому заявок та тез доповідей до 18 жовтня 2019 року!

Дедлайн сплати оргвнеску: 25 жовтня 2019 року! Рахунок на оплату оргвнеску надсилається після отримання заявки та тез доповіді!

Науково-педагогічне стажування «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології»

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Празький економічний університет
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології»

18 листопада – 18 грудня 2019р., 180 годин, (18 листопада – 8 грудня – дистанційна частина, 9 – 18 грудня – очна частина).

за інформаційної підтримки

Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPАCETIME

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

Модуль 1. Організація навчального процесу і програми підготовки студентів в Празькому економічному університеті. (60 годин)  

 • Організаційна структура та матеріальна база Празького економічного університету.
 • Використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу.
 • Програми підготовки бакалаврів та магістрів: виклики інноваційної економіки та орієнтація на майбутнє.

Модуль 2. Методи підготовки висококваліфікованих фахівців світового рівня. (30 годин)  

 • Розвиток інноваційного мислення та креативних здібностей як основа підготовки сучасного професіонала.
 • Інтеграція науки та практики. Підготовка фахівців, здатних самостійно формулювати та вирішувати складні професійні задачі.
 • Інноваційні інформаційні технології та інтерактивні комунікації в освітньому процесі.

Модуль 3. Діджиталізація: технології, процеси, перспективи. (30 годин)  

 • Діджиталізація як загальносвітова риса нової економіки.
 • Діджиталізація управлінських систем.
 • Діджиталізація в освітньому процесі.

Модуль 4. Лекції, семінари, тренінги: структура та зміст. (60 годин)  

4.1 Досвід викладання (на прикладі конкретних лекцій і семінарів).

4.2 Майстер-класи.

4.3 Панельна дискусія «Педагогічні методи і прийоми підвищення ефективності навчання». (Тут учасники стажування обмінюються інформацією один з одним).

 

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК  СТАЖУВАННЯ

 

Дистанційна частина стажування:

18 листопада – 8 грудня

Очна частина стажування:

9 грудня. Самостійна робота.

10 грудня. Аудиторна робота.

11 грудня. Аудиторна робота.

12 грудня. Самостійна робота.

13 грудня. Аудиторна робота.

14 грудня. Самостійна робота.

15 грудня. Самостійна робота.

16 грудня. Аудиторна робота.

17 грудня. Аудиторна робота.

Дистанційна частина стажування (з 18 листопада по 8 грудня) містить у собі: вивчення організаційної структури університету, умов вступу та напрямів підготовки студентів через доступ до офіційного сайту університету, робота з презентаційним матеріалом, ознайомлення з науковими працями викладачів університету.

Очна частина стажування (з 9 по 18 грудня) містить у собі презентацію університету, безпосереднє знайомство з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну, у тому числі самостійну, роботу у відповідності до програми стажування, консультації, роботу з бібліотечним фондом університету.

УМОВИ УЧАСТІ

На стажування запрошуються викладачі, студенти та аспіранти. Вартість проходження стажування складає 150 євро, сплачується на рахунок університету до 15 листопада 2019 року. Термін подання заявок до 1 листопада 2019 р. Учасники організованого трансферу з України мають можливість сплатити за участь у стажуванні по прибуттю в університет.

 

ТРАНСФЕР ТА ПРОЖИВАННЯ

Трансфер та проживання учасники стажування забезпечують собі самостійно.

З України, при достатньої кількості бажаючих, можливий організований виїзд на очну сесію 9-18 грудня 2019 р. Послугу з організованого трансферу забезпечує туристичний оператор «Алголь». Орієнтовна вартість організованого трансферу, включно проживання, на очну сесію – 475 євро, куди входить проїзд комфортабельним автобусом за визначеним маршрутом, проживання в готелі 3 зірки (8 ночей) зі сніданками у двомісних номерах, можливе проживання в одномісному номері за додаткову плату. Доплата за 1-16 місця – 20 євро. Доплата за одномісне розміщення в готелі 220 євро.

Факультативні екскурсії та вхідні білети в музеї сплачуються окремо. Перелік факультативних екскурсій надсилається туроператором при укладанні договору. Бронювання конкретного місця в автобусі тільки після сплати повної вартості.

Учасники стажування можуть брати з собою супроводжуючих. Супроводжуючі особу сплачують лише вартість трансферу та готельного обслуговування.

Загальна програма трансферу та готельного обслуговування організованої групи 9-18 грудня 2019 р.

Виїзд у складі організованої групи передбачає також відвідування різдвяних Відня, Братислави, Дрездена та Кракова, а також візит на завод Шкода та відвідування музею стародавніх авто Шкода

1 день. 9 грудня. Понеділок. 7.00 виїзд зі Львова. Відвідування Кракова. Час для самостійної роботи. Поселення на території Чехії. Ночівля в готелі.

2 день. 10 грудня. Вівторок. Сніданок. Виселення. Переїзд в Прагу. Час для аудиторної роботи. Поселення. Ночівля в готелі.

3 день. 11 грудня. Середа. Сніданок. Час для аудиторної роботи. Ночівля в готелі.

4 день. 12 грудня. Четвер. Сніданок. Час для самостійної роботи. Візит на завод Шкода та відвідування музею стародавніх авто Шкода. Ночівля в готелі.

5 день. 13 грудня. П’ятниця. Сніданок. Час для аудиторної роботи. Ночівля в готелі.

6 день. 14 грудня. Субота. Сніданок. Виселення. Час для самостійної роботи. Переїзд у Відень. Відвідування Відня. Переїзд в Братиславу. Поселення в Братиславі. Ночівля в готелі.

7 день. 15 грудня. Неділя. Сніданок. Виселення. Час для самостійної роботи. Вільний час в Братиславі. Переїзд у Відень. Вільний час. Переїзд в Прагу. Поселення. Ночівля в готелі.

8 день. 16 грудня. Понеділок.  Час для аудиторної роботи. Ночівля в готелі.

9 день. 17 грудня. Вівторок. Сніданок. Час для аудиторної роботи. Переїзд у Дрезден. Вільний час. Нічний переїзд у Львів.

10 день. 18 грудня. Середа. Сніданок. Прибуття у Львів біля обіду.

Для учасників організованого трансферу завдяки сприянню Асоціації SPACETIME додаткові безкоштовні можливості:

лекція-екскурс центральною частиною Кракова «Микола Коперник: людина, яка змінила світ»;

лекція-екскурс центральною частиною Праги «Кеплер і Браге при дворі Рудольфа ІІ: невідома історія відомих науковців»;

лекція-екскурс центральною частиною Відня «Спадщина Фрейда» (від Віденського університету до дому, де мешкав Зигмунд Фрейд);

лекція-екскурс «Стартап Laurin & Klement: народження Škoda» з відвідуванням музею авто Škoda та Університету  Škoda.

РЕЄСТРАЦІЯ за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAc-s5MNLtSc030J5eiVAoaeCvs7PMbMbNaN5qtBUCy-kJg/viewform

  до 30 жовтня 2019 р.!

Консультації з питань виїзду у складі групи телефоном:

066 766 90 67, Світлана.

Науково-педагогічне стажування для викладачів в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

«Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – NationalLouis University»

(180 годин, 6 кредитів ECTS), 29 жовтня – 29 листопада 2019 р. (з 29 жовтня по 25 листопада – дистанційна форма, з 26 по 29 листопада – очна)

м. Новий Сонч, Польща https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Indexhttp://wsb-nlu.edu.pl

 

На стажування запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.

 

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

Програма розрахована на 6 кредитів ECTS (180 год) та включає 5 модулів:

 

Модуль 1. Організація навчального процесу та підготовка студентів в Wyższa Szkoła Biznesu – NationalLouis University (30 год/1 кредит ECTS).

1.1 Факультети та програми підготовки студентів в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.

1.2 Організація навчального процесу у Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.

1.3 Лекції, практика та семінари за напрямами підготовки.

 

Модуль 2. Інноваційні технології та інформаційне забезпечення освітнього процесу (60 год/2 кредита ECTS).

2.1 Використання інноваційних технологій в освітньому процесі.

2.2 Електронний університет. Система CloudA.

2.3 Репозиторій університету та робота з електронним бібліотечним фондом.

 

Модуль 3. Наука як основа освітнього процесу (30 год/1 кредит ECTS).

3.1 Досвід наукової діяльності Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.

3.2 Наукові проекти та наукові видання Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.

3.3 Наукова робота та пріоритети наукових досліджень студентів.

 

Модуль 4. Академічна мобільність та інтернаціоналізація навчального процесу (30 год/1 кредит ECTS).

4.1 Інтернаціоналізація навчального процесу та можливості отримання освіти в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University для студентів з інших країн.

4.2 Академічна мобільність студентів як органічна частина навчального процесу в університеті.

4.3 Поведінкова культура викладача в умовах мультинаціонального студентського колективу.

 

Модуль 5. Інтеграція теорії і практики в освітньому процесі (30 год/1 кредит ECTS).

5.1 Поєднання теорії та практики в освітньому процесі.

5.2 Співробітництво університету з підприємствами та організаціями Польщі.

5.3 Практична цінність освіти, кар’єрні можливості та перспективи випускників університету.

Дистанційна частина стажування (з 29 жовтня по 25 листопада) містить у собі: вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу; вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу з предмету за вибором (перелік предметів та код доступу надається); робота з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом (електронний код доступу надається); ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.

Очна частина стажування (з 26 по 29 листопада) містить у собі презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, професійні дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету.

Мова стажування: англійська, частково з перекладачем на українську.

УМОВИ УЧАСТІ

Вартість проходження стажування складає 150 євро. Термін подання заявок до 15 жовтня  2019 р. Учасники організованого трансферу з України мають можливість сплатити за участь у стажуванні по прибуттю в університет.

ТРАНСФЕР ТА ПРОЖИВАННЯ

Трансфер та проживання учасники стажування забезпечують собі самостійно.

З України, при достатньої кількості бажаючих, можливий організований виїзд на очну сесію 26-30 листопада 2019 р. Орієнтовна вартість організованого трансферу та проживання на очну сесію – 185 євро, куди входить проїзд комфортабельним автобусом за маршрутом Львів – Новий Сонч – Львів, трансфер від готелю до університету та зворотно, проживання в готелі 3-4 зірки (чотири ночі) зі сніданками у двомісних номерах, можливе проживання в одномісному номері за додаткову плату.

З питань організованого трансферу з України консультації телефоном: +38 096 83 177 94

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Всі, хто планує взяти участь у стажуванні, повинні до 15 жовтня 2019 року надіслати заявку на електронну адресу університету bwz@wsb-nlu.edu.pl  або зареєструватися на сайті за посиланням:

https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Formularz/56

ЗАЯВКА

На проходження науково-педагогічного стажування в

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

«Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – NationalLouis University»

29 жовтня – 29 листопада 2019 р.

 

In English
Прізвище, ім’я відповідно до закордонного паспорта
Дата народження (у форматі дд.мм.рррр)
Серія і номер закордонного паспорта
Місце роботи, посада
Номер мобільного телефона
Е-mail
Необхідність організованого трансферу і проживання (так / ні)
Згода на обробку персональних даних (так/ні)

 

Також бажаючі можуть взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність» 26-30 листопада 2019 р., м. Новий Сонч, Польща. Вартість участі в конференції 80 євро. Деталі на сайті

https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Index

 

Консультації та питання:

Natalia Gut, International Projects Coordinator

bwz@wsb-nlu.edu.pl

ngut@wsb-nlu.edu.pl

Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019»

МЕТА ФОРУМУ

Сприяння глобалізації економічної науки та освіти, розвитку міжнародних наукових проектів в економіці, обмін досвідом та знаннями по передовим економічним дослідженням.

ОРГАНІЗАТОРИ

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана (Україна)

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати
Академія економічних наук України

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Вища школа бізнесу Національний Луіс-Університету (Польща)

Інноваційний університет Колегіум Мазовія (Польща)

Школа бізнесу Празького економічного університету (Чехія)

Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна)

Класичний приватний університет (Україна)

Таврійський національний університет ім. Вернадського (Україна)

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Донецький національний університет імені Василя Стуса (Україна)

Українська Асоціація Маркетингу

Експертна Міжгалузева Асоціація України

Інститут управління і права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна)

Національна Академія Управління (Україна)

Донецький державний університет управління (Україна)

Національний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)

Національний університет водного господарства та

природокористування (Україна)

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка» (Україна)

Інститут соціально-економічних ініціатив (Україна)

Науково-освітній центр «Science Study Service» (Україна)

Благодійний фонд «Омріяна Україна»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови програмного комітету:

Елла Лібанова, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,

Дмитро Лук’яненко, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна),

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент з інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

Члени програмного комітету:

Олександр Амоша, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, президент Академії економічних наук України;

Валерій Геэць, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України;

Олександр Алимов, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач відділом Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,

Володимир Щелкунов, доктор економічних наук, професор, президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати,

Ладіслав Туі, директор Школи бізнесу Празького економічного університету (Чехія),

Анатолій Мазаракі, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України,  ректор Київського національного торговельно-економічного університету (Україна),

Юлія Янг, заступник декана Південно-східного Інституту Північна Кароліна (США),

Оксана Чернега, доктор економічних наук, професор, ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Україна),

Даріуш Возняк, д-р, ректор Вищої школи бізнесу Національного Луіс-Університету (Польща),

Анатолій Гулей,  доктор економічних наук, професор, голова Наглядової ради Тернопільського національного економічного університету (Україна), Голова правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»,

Божена Пєховіч, д-р наук, ректор Інноваційного університету Колегіум Мазовія (Польща),

Сергій Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління (Україна),

Ірина Лилик, кандидат економічних наук, доцент, президент Української Асоціації Маркетингу,

Еміл Велінов, PhD, експерт EASME, професор Університету Шкоди (Чехія),

Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, генеральний директор групи компаній Advanter Group,

Альберт Лерой Янг, фінансовий аналітик Кейс Фармз, Північна Кароліна (США),

Алла Череп, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна),

Олена Чернявська, доктор економічних наук, професор, директор Інституту соціально-економічних ініціатив (Україна),

Ольга Покатаєва, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету (Україна),

Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна),

Ольга Балуєва, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (Україна),

Сергій Ілляшенко, доктор економічних наук, професор Вищої економіко-гуманітарної школи (WSEH), м. Бєльсько-Бяла (Польща),

Олег Кузьмін, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна),

Ольга Максименко, кандидат економічних наук, доцент, президент Експертної Міжгалузевої Асоціації України,

Олексій Толкачов, президент Благодійного фонду «Омріяна Україна».

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова оргкомітету

Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, президент Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент з інтеграції науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

 

Члени організаційного комітету:

Дмитро Лук’яненко, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна),

В’ячеслав Ляшенко, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент Академії економічних наук України,

Дмитро Солоха, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького державного університету управління (Україна),

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор, лектор-дослідник Талліннського університету технологій (Естонія),

Микола Білопольський, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Приазовського державного технічного університету, віце-президент Академії економічних наук України,

Тетяна Рубан, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь),

Яніна Белінська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, директор Департаменту сприяння розвитку співробітництва освітніх закладів та наукових установ з міжнародними фондами, програмами, організаціями Асоціації SPACETIME (Україна),

Вікторія Микитенко, доктор економічних наук, професор, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,

Катерина Ягельська, доктор економічних наук, голова Комітету сприяння розвитку міжнародного академічного співробітництва з країнами Європи, Середземноморського та Чорноморського регіонів Асоціації SPACETIME (Україна),

Володимир Горнік, доктор економічних наук, професор, директор Інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Україна),

Тетяна Решетілова,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету «Дніпровська політехніка» (Україна),

Вікторія Яновська, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій (Україна),

Світлана Ковальчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету,

Богдан Андрушків, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна),

Руснак Алла, доктор економічних наук, професор кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна),

Тетяна Пуліна, доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна),

Марина Балджи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету (Україна),

Світлана Хамініч, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Україна),

Валентина Павлова, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля (Україна),

Мар’яна Мальчик, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування (Україна),

Тетяна Лепейко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського Національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна),

Юрій Ткаченко, кандидат наук, доцент, директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна),

Олександр Кравцов, кандидат економічних наук, фундатор Науково-освітнього центру «Академ сервіс» (Україна),

Оксана Бєлякова, кандидат економічних наук, доцент, доцент Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», секретар оргкомітету,

Оксана Марухленко, кандидат економічних наук, доцент, фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна), секретар оргкомітету,

Тетяна Серкутан, кандидат економічних наук, доцент, доцент Національної академії управління (Україна), секретар оргкомітету,

Діана Файвішенко, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету (Україна), секретар оргкомітету.

 

 

ТЕМАТИЧНА АРХІТЕКТУРА ФОРУМУ

Академічна платформа №1 «Економіка майбутнього: глобальні тренди»

Топ-акценти:

 1. Прогноз розвитку світової економіки 2020-2040.
 2. Індустрія 4.0. Конвергенція експоненційних технологій майбутнього: нано-, біо-, інформаційні та соціальні технології.
 3. Діджиталізація 2.0: великі дані, штучний інтелект, «Інтернет всього».
 4. Новітня фінансова система: поведінкові фінанси, антикрихкість, складні деривативи, сучасні інвестиційні стратегії.

 

Академічна платформа №2 «Виклики новій економіці»

Топ-акценти:

 1. «Економіка суперзірок» та зростання нерівності.
 2. Наслідки глобального потепління.
 3. Крихкість світової фінансової системи.
 4. «Срібне цунамі».
 5. Економічна ефективність чи справедливість?

Академічна платформа №3 «Умови сталого розвитку»

Топ-акценти:

 1. Зелена енергетика та енергоефективність
 2. Оптимізація споживання.
 3. Чисте виробництво.
 4. Боротьба з глобальним потеплінням, економічні наслідки глобального потепління.

Академічна платформа №4 «Україна у глобалізованому світі»

Топ-акценти:

 1. Інвестиційні пріоритети України в контексті глобальних економічних тенденцій.
 2. Аграрна, індустріальна чи інтелектуальна економіка?
 3. Інвестиційний клімат та методи залучення інвестицій.
 4. Регуляція чи лібералізація?
 5. Рівність чи справедливість?

Академічна платформа №5 «Підприємство: маркетинг та менеджмент в пошуках ефективності»

Топ-акценти:

 1. Менеджмент в добу волатильності та експоненційних змін.
 2. Маркетинг: нейротехнології та bigdata на шляху до споживача.
 3. Дослідження ринку в умовах діджиталізації: нові можливості.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність: виклики глобалізації.
 5. Корпоративна культура, лідерство і мотивація.
 6. Корпоративні фінанси, економічна безпека підприємства та антикризовий менеджмент.

 

Академічна платформа №6 «Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези»

Топ-акценти:

 1. Макроекономіка: рекурсивні теорії та вплив поведінкових досліджень.
 2. Інституційній аналіз економіки: результати новітніх досліджень.
 3. Зростаюча складність економічних криз.
 4. Поведінкова економіка та нейроекономіка: важливі висновки та передові гіпотези.
 5. Суспільство споживання та його наслідки для майбутніх поколінь.
 6. Інтелектуальний капітал: вплив на економічне зростання та проблема вимірювання.

ПРОГРАМА ФОРУМУ

14 листопада.

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників форуму.
10.00 – 10.30 Відкриття форуму.

10.30 – 11.30 Генеральна сесія (І частина).

11.30 – 12.00 Церемонія нагородження переможців конкурсу наукових статей «YOUNG ECONOMIST – 2019».

12.00 – 13.00 Перерва. Кава-брейк.

13.00 – 15.00 Генеральна сесія (ІІ частина).

15.00 – 15.30 Перерва. Кава-брейк.

15.30 – 17.30 Робота академічних платформ №1 та №2.

19.00 – 21.00 Урочиста вечеря.

 

15 листопада.

10.00 – 12.00 Робота академічних платформ №3 та №4.

12.00 – 13.00 Перерва. Кава-брейк.

13.00 – 14.00 Робота академічних платформ №5 та №6.

15.00 – 15.30 Перерва. Кава-брейк.

15.30 – 17.00 Підсумковий круглий стіл. Закриття форуму.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Оргвнесок для участі у форумі:

Участь у якості слухача складає 250 грн, куди входить кава-брейк, сертифікат учасника, програма форуму, пакет форум-матеріалів.

Участь у якості доповідача: 500 грн, куди входить кава-брейк, сертифікат учасника, програма форуму, пакет форум-матеріалів, публікація у збірнику матеріалів форуму та безпосередньо збірник.

Дистанційна участь складає 300 грн, куди входить сертифікат учасника, програма форуму, публікація в збірнику матеріалів форуму, пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою Поштою учаснику.

Доплата за кожного співавтора тез доповіді 250 грн. Допускається не більше трьох співавторів. Співавтор отримує сертифікат учасника, програму форуму, збірник матеріалів форуму (передається через основного автора, який безпосередньо бере участь у форумі).

Для волонтерів Асоціації SPACETIME участь у форумі: безкоштовно.

Електронний збірник матеріалів Міжнародного наукового економічного форуму «NEW ECONOMICS – 2019» надсилається в бібліотеки профільних університетів та наукових установ та розміщується на сайтах організаторів Форуму.

Участь в урочистій вечері до оргвнеску не входить та сплачується окремо. Вартість участі в урочистій вечері 600 грн.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ

В ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ

Кількість авторів: не більше трьох.

Мова тез: українська, англійська. Обсяг – до 5 сторінок формату А4. Кількість авторів – не більше трьох. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Структура тексту:

1 – прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – відомості про автора: вчене звання повністю, науковий ступінь скорочено, посада, місце роботи/навчання, місто, країна (курсив, праворуч, кегль – 14, без виділення);

3 – вільний рядок;

4 –  назва доповіді (великі літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

5 – вільний рядок;

6 – ключові слова: мовою тез (кегль – 12);

7 – ключові слова: переклад на англійську мову (кегль – 12);

8 – вільний рядок;

9 – текст;

10 – вільний рядок;

11 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

12 – вільний рядок;

13 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

 

ПРИРОДА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

 

Ключові слова: світова економіка, економічна криза, фінансова політика, валютний курс, банківська система.

Keywords: global economy, economic crisis, fiscal policy, exchange rate, banking system.

Аналіз результатів теоретичних досліджень природи світових економічних криз [1] дозволяє дійти висновку…..

 

Список використаних джерел

1.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

 

УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ

За результатами роботи форуму планується видання чотирьох колективних монографій (одна англомовна і три україномовних). Вартість участі в монографіях складає 80 грн/сторінка.

Монографії планується видати в твердих обкладинках протягом трьох місяців після завершення форуму. Підрозділ в монографію має відповідати темі монографії та відповідному розділу. Обсяг матеріалів в монографію – не менш 10 сторінок. Кількість авторів – один.

Автори монографії отримають один друкований екземпляр. Замовлення додаткового екземпляру монографії – 200 грн. Монографії будуть надсилатися авторам за рахунок отримувача.

Матеріали в монографію треба надсилати на електроні адреси заступників головного редактора. Також на цю адресу треба надіслати авторську довідку та скан (фото) квитанції про оплату. Консультації щодо написання монографій проводять заступники головного редактора.

 

ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЙ

Монографія «Цифрова економіка: глобальні тренди та візія майбутнього» (англомовна монографія).

Розділ 1.Економіка майбутнього: цифровий вектор.

Розділ 2. Технології майбутнього та їх конвергенція.

Розділ 3. Цифрова держава.

Розділ 4. Цифрова фінансова система.

Розділ 5. Цифрова освіта.

Заступник головного редактора монографії: д-р економічних наук Ягельська Катерина Юріївна. E-mail: progressivepoint@ukr.net

 

Монографія «На шляху до сталого розвитку: виклики, загрози, пріоритети» (україномовна монографія).

Розділ 1. Боротьба з бідністю та подолання нерівності.

Розділ 2. Крихкість світової фінансової системи та шляхи запобігання фінансовим кризам.

Розділ 3. Економічні наслідки кліматичних змін та боротьба з глобальним потеплінням.

Розділ 4. Зелена енергетика, енергоефективність та чисте виробництво.

Розділ 5. Демографічні загрози сталому розвитку та оптимізація споживання.

Заступник головного редактора монографії: д-р економічних наук, професор Белінська Янина Василівна. E-mail: 071065@ukr.net

Монографія «Україна в глобалізованому світі: стратегія можливостей» (україномовна монографія).

Розділ 1. Україна в системі координат Європа-Світ: можливості та загрози.

Розділ 2. Інвестиційні пріоритети України в контексті глобальних економічних тенденцій.

Розділ 3. Аграрна, індустріальна чи інтелектуальна економіка?

Розділ 4. Інвестиційний клімат та методи залучення інвестицій.

Розділ 5. Регуляція чи лібералізація?

Заступник головного редактора монографії: д-р економічних наук, професор Солоха Дмитро Володимирович. E-mail: tttt66t@ukr.net

Монографія «Бізнес на хвилях блакитного океану» (україномовна монографія).

Розділ 1.Маркетинг блакитного океану: розширення горизонтів та розуміння нових можливостей.

Розділ 2. Менеджмент блакитного океану: від конкурентних стратегій до стратегічного бачення нових ринків.

Розділ 3. Корпоративна культура блакитного океану: лідерство, творчість,  натхнення.

Розділ 4. Формалізація бізнес-моделей та інвестиції блакитного океану.

Розділ 5. Економічний вимір ефективності стратегії блакитного океану.

Заступник головного редактора монографії:д-р економічних наук, професор Яновська Вікторія Петрівна. E-mail: v_yanovska@ukr.net

 

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА УЧАСНИКА МОНОГРАФІЇ

 

Назва монографії
Назва розділу
Назва свого підрозділу, кількість сторінок
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи
Посада
Номер мобільного телефона
Е-mail

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ В МОНОГРАФІЮ

Кількість авторів: один.

Мова: українська (в україномовну монографію), англійська (в англомовну монографію). Обсяг – від10 сторінок формату А4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, орієнтація сторінки – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Посилання на джерела згідно національних стандартів до публікацій у фахових виданнях (Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF), по тексту подаються у квадратних дужках. Ключові слова українською та англійською мовами.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул.

Структура тексту:

1 – відомості про автора: науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, наприклад д.е.н., професор (звичайний шрифт, праворуч, кегль – 14, без виділення); прізвище, ім’я, по-батькові автора (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – вільний рядок;

3 –  назва підрозділу (звичайні літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

4 – вільний рядок;

5 – вільний рядок;

7 – текст;

8 – вільний рядок;

9 – назва «Список використаних джерел» (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14),

10 – вільний рядок;

11 – перелік використаних джерел (звичайний шрифт, по ширині, кегль – 14).

 

Список використаних джерел

1.

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В АНГЛОМОВНУ МОНОГРАФІЮ

В англомовну монографію список джерел (References) подається англійською мовою. Україномовні та російськомовні джерела слід перекласти англійською мовою максимально точно. У кінці таких джерел у дужках слід зазначити (in Ukr.) або (in Rus.). Усі джерела мають бути оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією [правила української транслітерації], а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Zbirnyk naukovykh prats «Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy» [The collection of scientific works «Problems and development prospects of the banking system»]. Джерела англійською мовою мають бути описані згідно міжнародних правил (приклади наведені нижче).

Структура тексту:

1 – відомості про автора (науковий ступінь скорочено, вчене звання повністю, наприклад Dr., Professor; PhD, Assistant professor) (звичайний шрифт, праворуч, кегль – 14, без виділення); ім’я та прізвище автора (жирний шрифт, праворуч, кегль – 14);

2 – вільний рядок;

3 –  назва підрозділу (звичайні літери, жирний шрифт, по центру, кегль – 14);

4 – вільний рядок;

5 – вільний рядок;

7 – текст;

8 – вільний рядок;

9 – список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14).

 

Опис прикладів оформлення бібліографічних джерел українською / російською мовою для списку літератури «References» в англомовній монографії

Примітка: для джерел, що приводяться на англійській мові, використовуються ті ж схеми, але в них немає транслітерованого варіанта назви

 1. 1. Стаття з періодичного видання. Автор(и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Назва періодичного видання, випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.).
 2. Книга. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво. (in Ukrainian) / (in Russian).
 3. Складова частина книги (розділ, стаття). Автор (и) (рік видання) транслітерована назва частини книги (розділу, статті) [Переклад назви частини книги (розділу, статті) на англійську мову]. Транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську мову]. Місто: Видавництво, сторінки (pp.).
 4. Стаття з електронного періодичного видання. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Транслітерована назва періодичного видання [Переклад назви періодичного видання на англійську мову] (electronic journal), випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.). Available at: (електронна адреса статті) (accessed (дата відвідування сайту)).
 5. Стаття зі збірника доповідей конференції. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (Редактори, редколегія – якщо є)), Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.).
 6. Тези дисертації. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва дисертації [Переклад назви дисертації на англійську мову] (PhD Thesis), Місто: Видавництво. 7. Препринт. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва видання [Переклад назви видання на англійську мову]. Working paper Номер препринта, Місто: Видавництво.
 7. Статистичний збірник. Назва організації (транслітерований варіант або переклад на англійську мову), (рік видання), транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки на англійську мову], Місто: Видавництво.

 

Контакти:

Секретарі оргкомітету:

К.е.н., доцент Оксана Бєлякова (питання партнерства та спонсорства)

E-mail: tttt66t@ukr.net

Тел.: 050 27 11 224

К.е.н., доцент Оксана Марухленко (питання по збірнику матеріалів конференції та виданню монографій)

E-mail:  new.economics.org@gmail.com

Тел.: +38 095 891 66 08

К.е.н., доцент Тетяна Серкутан (питання загального характеру, реєстрація, участь в урочистій вечері)

E-mail: t.serkutan@gmail.com

Тел.: +380506661285

К.е.н. Діана Файвішенко (питання реклами та ЗМІ)

E-mail: conference.fd@gmail.com

Тел.: +380509084810

Електрона адреса оргкомітету для консультацій economf@gmail.com

 

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ТЕЗ І ЗАЯВОК

Всі, хто планують взяти участь у форумі, повинні пройти електронну реєстрацію та направити до оргкомітету тези  до 11 жовтня 2019 року!

 

РЕЄСТРАЦІЯ НА ФОРУМ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWVjUlyWL2no9hS3mmksdfNMG9frkp5dplEFRC_741xXtJ3A/viewform

або шляхом надсилання заявки на електрону адресу: economf@gmail.com

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному науковому економічному форумі

«NEW ECONOMICS – 2019»

Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Місце роботи
Посада
Назва доповіді
Номер и назва секції, в якій буде представлена доповідь
Номер мобільного телефона
Е-mail
Згода на обробку персональних даних (так/ні)
Тези доповіді (прікріпити)

Рахунок на оплату оргвнеску виставляться після отримання заявки.

Дедлайн сплати оргвнеску: 15 жовтня 2019 року!

Дедлайн подання розділу в монографію: 15 жовтня 2019 року!

Рахунок на оплату участі у монографії надсилається після отримання підрозділу та авторської довідки.

Дедлайн сплати участі у монографії: 1 листопада 2019 року!

Третій день тренінгу з енергоефективності

Третій день тренінгу з енергоефективності, в якому беруть участь представники Університету, присвячено особливостям теплопостачання житлового фонду, видам сучасних котельних технологій, вентиляції, кондиціювання та ефективному використанню води.
Сучасні тренди з енергоефективності, з якими ознайомилися наші виклачі, буде інтегровано до програм дисциплін для студентів інженерних спеціальностей.

Запрошуємо на відкриту лекцію!

25 вересня 2019 року о 12.30 в аудиторії 512/3 доцентом кафедри обліку та аудиту, к.е.н. Шевченко Любов’ю Ярославівною буде проведена відкрита лекція з дисципліни «Фінансовий облік» за темою «Облік праці та її оплати».

Запрошуються всі бажаючі.

Конкурс на заміщення вакантного бюджетного місця за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Згідно до наказу ДонНУЕТ 06.09.2019 р. №132 оголошується конкурс на заміщення на 2 курсі денної форми навчання освітнього ступеню «бакалавр» вакантного бюджетного місця за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Можливістю першочергового переведення на навчання за державним замовленням користуються особи, право яких на таке навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями для студентів з числа:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;
 • інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
 • осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;
 • таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо.

Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших закладів вищої освіти, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників закладів вищої освіти на переведення до ДонНУЕТ.

До участі в конкурсі на вакантні місця державного замовлення допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї із перерахованих нижче категорій:

 1. Студенти денної та заочної форм навчання, яким законодавством України надано право на пільги щодо навчання за державним замовленням, що вищеперераховані.
 2. Студенти денної та заочної форм навчання, які мають середній показник рейтингу успішності не нижче 4,5 бали за результатами двох останніх сесій (ступінь «бакалавр») або останньої сесії (ступінь «магістр»).
 3. Студенти денної та заочної форм навчання, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, європейських, світових чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих конкурсів, предметних олімпіад (конкурсів наукових робіт), зробили вагомий внесок у життя та розвиток ДонНУЕТ (інституту) та беруть активну участь в усіх напрямах діяльності Університету тощо.

Студенти, які відповідають вимогам щодо переводу на навчання за кошти державного замовлення, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення інформації про наявність вакантного місця державного замовлення подати в директорат такі документи:

 • особисту заяву на ім’я ректора Університету;
 • копію індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти за останні два семестри (ступінь «бакалавр») або останньої сесії (ступінь «магістр»);
 • копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);
 • довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі потреби);
 • копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому або громадському житті Університету: медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо;
 • рішення органу студентського самоврядування.

Чекаємо на Ваші заяви до 20.09.2019 р.

Конкурс на заміщення вакантних бюджетних місць за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчання за інтегрованим навчальним планом.

Згідно до наказу ДонНУЕТ від 06.09.2019 р. №132 оголошується конкурс на заміщення на 3 курсі денної форми навчання освітнього ступеню «бакалавр», навчання за інтегрованим навчальним планом, двох вакантних бюджетних місць за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Можливістю першочергового переведення на навчання за державним замовленням користуються особи, право яких на таке навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями для студентів з числа:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;
 • інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
 • осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;
 • таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо.

Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших закладів вищої освіти, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників закладів вищої освіти на переведення до ДонНУЕТ.

До участі в конкурсі на вакантні місця державного замовлення допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї із перерахованих нижче категорій:

 1. Студенти денної та заочної форм навчання, яким законодавством України надано право на пільги щодо навчання за державним замовленням, що вищеперераховані.
 2. Студенти денної та заочної форм навчання, які мають середній показник рейтингу успішності не нижче 4,5 бали за результатами двох останніх сесій (ступінь «бакалавр») або останньої сесії (ступінь «магістр»).
 3. Студенти денної та заочної форм навчання, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, європейських, світових чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих конкурсів, предметних олімпіад (конкурсів наукових робіт), зробили вагомий внесок у життя та розвиток ДонНУЕТ (інституту) та беруть активну участь в усіх напрямах діяльності Університету тощо.

Студенти, які відповідають вимогам щодо переводу на навчання за кошти державного замовлення, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення інформації про наявність вакантного місця державного замовлення подати в директорат такі документи:

 • особисту заяву на ім’я ректора Університету;
 • копію індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти за останні два семестри (ступінь «бакалавр») або останньої сесії (ступінь «магістр»);
 • копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);
 • довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі потреби);
 • копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому або громадському житті Університету: медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо;
 • рішення органу студентського самоврядування.

Чекаємо на Ваші заяви до 20.09.2019 р.