Університет знає

Науковий гурток кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського

Здобувачі вищої освіти групи ТУР-17 спеціальності 242 «Туризм», учасники наукового гуртка кафедри (Коваленко Дар’я та Гавриленко Ілона) взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Індустрія гуризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», яку проводила кафедра туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки. Конференція була ювілейною й присвячена 80-річчю університету. 

Науковий гурток кафедри туризму та країнознавства «Культурологічні аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні та світі» (науковий керівник кандидатка педагогічних наук, доцентка Богатирьова Г.А.) функціонує два роки.

Доповіді Коваленко Д. «Інтерактивні технології як креативна форма музейної комунікації» та Гавриленко І. «Формування навичок спілкування бакалаврів з туризму в просторі віртуальної реальності» виконані в контексті проблематики робіт, які готують здобувачі для участі у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт. Вони присвячені вивченню проблеми дистанційної комунікації, знаходженню альтернативних варіантів віртуальної комунікації за умов, коли карантин змінив умови життя і функціонування музеїв та суспільства в цілому. 

 

492 разів прочитано