Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 11) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-iaki-navchaiutsia-na-osvitno-profesijnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-6/

Актуальним є запитання «В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами» – 9 здобувачів надали відповідь «5», 2 особа – «4»; 1 здобувач – «3»; на запитання «Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами» 8 респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 3 респонденти на «4»; 1 респондент надав відповідь «3».

Більшість оцінюваних критеріїв отримали оцінку «5» за 5-бальною шкалою, що свідчить про високий рівень відповідності вказаних аспектів освітнього середовища потребам та інтересам осіб із особливими потребами.

На запитання «Ви можете надати будь-які пропозиції щодо покращення організації освітнього середовища Університету» відповіді розподілилися так:

– 9 респондентів;

ні – 3 респонденти.

Жоден з респондентів не надав пропозицій для удосконалення освітнього середовища з метою забезпечення більшої відповідності потребам та інтересам здобувачів вищої освіти.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, що в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки, на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок, висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;

– респонденти володіють інформацією щодо проведення запланованих заходів в Університеті, яка є повність доступною;

– студенти задоволені, що мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ, а питання здобувачі вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ;

– респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, наявність в Університеті ефективної системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

– здобувачі вищої освіти зазначили, що освітнє середовище відповідає потребам та інтересам осіб із особливими потребами.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. Підвищити увагу до здобувачів вищої освіти, що відносяться до категорії осіб із особливими потребами та підвищення рівня відповідності освітнього середовища їх потребам та інтересам.
  2. Для більш комплексної оцінки відповідності освітнього середовища потребам та інтересам здобувачів вищої освіти, окрім наявних у анкеті ключових аспектів освітнього середовища проводити усні опитування зі студентами з метою покращення освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.
143 разів прочитано