Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 11) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-iaki-navchaiutsia-na-osvitno-profesijnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-4/

На запитання «Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні10 респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 2 респонденти на «4»; на запитання «Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти» 10 респондентів – «5», 2 респонденти – «4».

Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна (табл. 2).

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна», осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
5 9
4 2
3 1
Загалом 12

 

Результати показують, що респонденти володіють інформацією щодо проведення запланованих заходів в Університеті, яка є повність доступною.

На запитання «Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ» – 11 здобувачів надали відповідь «5», 1 особа – «4»; на запитання «Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ» 9 респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 3 респонденти на «4».

Студенти задоволені, що мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ, а питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ.

 

9 разів прочитано