Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

07 жовтня о 14.00 в актовій залі Університету в очному форматі з дотриманням усіх карантинних вимог.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про виконання Стратегії Університету до 2025 р.: Програма 1. Адміністративна діяльність – доповідач в.о. ректора Чернега О.Б.

2. Затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Про затвердження звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених – доповідач Бочарова Ю.Г.

5. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

6. Виконання рішень Вченої ради за вересень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Різне

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

330 разів прочитано