Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

27 жовтня о 14.00 у змішаному форматі

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати освітньої діяльності у 2021-2022 навчальному році – доповідач О.Ляшенко

2. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2025 р.: Розділ 1. Адміністративна діяльність – доповідач О.Чернега

3. Про виконання річного плану підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників університету на 2021-2022 навчальний рік, а також затвердження зазначеного плану на 2022-2023 навчальний рік – доповідач О.Літус

4. Про роботу Приймальної комісії у 2022 році та завдання на 2023 рік – доповідач Ю.Коренець

5. Про результати роботи Маріупольського та Краматорського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2021-2022 н.р. та заплановану діяльність у 2022-2023 н.р. – доповідачі директори коледжів О.Кравцов, І.Шаповалова

6. Про кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті – доповідач О.Барченко

7. Затвердження плану публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном -доповідач Т.Кожухова

8. Виконання рішень Вченої ради за жовтень 2022-2023 н.р. – доповідач Г.Горіна

9. Про зміни в організаційній структурі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» – доповідач Т.Кожухова

10. Про затвердження нових редакцій Стандарту Університету «Реалізація освітніх програм» СТУ 02.02-13-2022 та Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти- доповідач О.Ляшенко

11. Щодо визнання результатів підвищення кваліфікацій НПП кафедр Університету – доповідач О.Літус

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

247 разів прочитано