Записи

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

27 жовтня о 14.00 у змішаному форматі

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати освітньої діяльності у 2021-2022 навчальному році – доповідач О.Ляшенко

2. Про виконання Стратегії розвитку Університету до 2025 р.: Розділ 1. Адміністративна діяльність – доповідач О.Чернега

3. Про виконання річного плану підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників університету на 2021-2022 навчальний рік, а також затвердження зазначеного плану на 2022-2023 навчальний рік – доповідач О.Літус

4. Про роботу Приймальної комісії у 2022 році та завдання на 2023 рік – доповідач Ю.Коренець

5. Про результати роботи Маріупольського та Краматорського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2021-2022 н.р. та заплановану діяльність у 2022-2023 н.р. – доповідачі директори коледжів О.Кравцов, І.Шаповалова

6. Про кадрове забезпечення освітнього процесу в Університеті – доповідач О.Барченко

7. Затвердження плану публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном -доповідач Т.Кожухова

8. Виконання рішень Вченої ради за жовтень 2022-2023 н.р. – доповідач Г.Горіна

9. Про зміни в організаційній структурі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» – доповідач Т.Кожухова

10. Про затвердження нових редакцій Стандарту Університету «Реалізація освітніх програм» СТУ 02.02-13-2022 та Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти- доповідач О.Ляшенко

11. Щодо визнання результатів підвищення кваліфікацій НПП кафедр Університету – доповідач О.Літус

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

29 вересня о 14.00 у змішаному форматі

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про підсумки рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників кафедр у 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про затвердження навчальних планів Маріупольського та Краматорського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2022-2023 н.р. – доповідачі директори коледжів Кравцов О.О., Шаповалова І.В.

3. Про акредитацію спеціальностей та освітніх програм ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

4. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2022-2023 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Звіт про роботу Вченої ради Університету за 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

6. Про зміни в складі Вченої ради – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

7. Про оновлення складу постійних комісій Вченої ради – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

8. Про рекомендацію до друку колективних монографій – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Засідання вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 10 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

31 березня о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про діяльність Ради молодих вчених ДонНУЕТ – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

2. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Про підготовку до захисту кваліфікаційних робіт – доповідачі гаранти ОП

4. Виконання рішень Вченої ради за березень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Університет Туган-Барановського інформує: сьогодні засідання Вченої ради

Засідання № 8 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться сьогодні, 24 лютого о 14.00, в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати освітньої діяльності в осінньому семестрі 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів ВО ОС магістра у 2021-2022 навчальному році – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

3. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.6 Наукова та інноваційна діяльність (задача 1 Розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень; задача 2 Впровадження результатів наукових досліджень; задача 3 Створення наукового та інноваційного простору) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Про затвердження освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» – доповідач директор Краматорського коледжу Кравцов О.О.

6. Рекомендація до друку наукових видань – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

8. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2021-2022 н.р. – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Виконання рішень Вченої ради за лютий 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 8 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 24 лютого о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати освітньої діяльності в осінньому семестрі 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів ВО ОС магістра у 2021-2022 навчальному році – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

3. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.6 Наукова та інноваційна діяльність (задача 1 Розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень; задача 2 Впровадження результатів наукових досліджень; задача 3 Створення наукового та інноваційного простору) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Про затвердження освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» – доповідач директор Краматорського коледжу Кравцов О.О.

6. Рекомендація до друку наукових видань – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

8. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2021-2022 н.р. – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Виконання рішень Вченої ради за лютий 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

07 жовтня о 14.00 в актовій залі Університету в очному форматі з дотриманням усіх карантинних вимог.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про виконання Стратегії Університету до 2025 р.: Програма 1. Адміністративна діяльність – доповідач в.о. ректора Чернега О.Б.

2. Затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Про затвердження звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених – доповідач Бочарова Ю.Г.

5. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

6. Виконання рішень Вченої ради за вересень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Різне

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.