Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

29 вересня о 14.00 у змішаному форматі

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про підсумки рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників кафедр у 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про затвердження навчальних планів Маріупольського та Краматорського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2022-2023 н.р. – доповідачі директори коледжів Кравцов О.О., Шаповалова І.В.

3. Про акредитацію спеціальностей та освітніх програм ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

4. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2022-2023 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Звіт про роботу Вченої ради Університету за 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

6. Про зміни в складі Вченої ради – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

7. Про оновлення складу постійних комісій Вченої ради – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

8. Про рекомендацію до друку колективних монографій – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

244 разів прочитано